Snart ljuder vackra julsånger

korsholm.

Adventsprogram och De vackraste julsångerna står för dörren i de flesta församlingar just nu. Traditionen är viktig och uppskattas av både medverkande och publik.

24.11.2021 kl. 15:00

Adventstiden är här och ett digert program med De vackraste julsångerna (DVJ) och adventsgudstjänster ordnas i Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf.

– Det gemensamma för alla församlingarna är att vi sjunger in första advent och att både barn och vuxna medverkar, säger Susanne Westerlund som är ledande kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

– Vi hoppas vi kan genomföra allt på plats i kyrkan som planerat, säger Heidi Lång som är kantor i Solfs församling.

De vackraste julsångerna och gudstjänsterna vid första advent är en stark tradition.

– Vi märker att de medverkande uppskattar att få sjunga tillsammans, säger Westerlund.

– Och festligt ska det vara på kyrkoårets första dag, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström som är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

Därför ordnas en gudstjänst både på förmiddagen och kvällen på första advent i Korsholms svenska församling, och både körer och orkester medverkar (se annonserigen på föregående uppslag).

– Under kvällsgudstjänsten medverkar ”Orkester för alla” och jag själv med solosång, berättar Westerlund.

Rodney Andrén berättar att programmet i Kvevlax i år påverkas av tv-bandning.

– Både De vackraste julsångerna och julottan bandas för tv i år. Vi hoppas att många vill delta vid båda bandningarna.

I Replot ordnas De vackraste julsångerna i Replot och Björkö kyrkor.

– Vi har också ett bra samarbete med byarådet, som tänder julgranen en timme före De vackraste julsångerna i Replot samt ordnar ringdanser och fackeltåg, berättar Michael Wargh som är kantor i Replot.

Här hittar du information om De vackraste julsångerna och ett plock ur övrigt adventsprogram. Se annonseringen på föregående uppslag för mer heltäckande information om adventsgudstjänster med mera! I nästa nummer av Kyrkpressen kommer mer information om julens program i de olika församlingarna.

REPLOT

4.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Replot kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och kompband. Kl. 17 Byarådet tänder julgranen på parkeringen vid Sale och ordnar ringdanser. Sedan går en fackelprocession upp till kyrkan där facklorna får pryda kyrkmuren.

5.12 kl. 18 Gudstjänst med De vackraste julsångerna i Björkö kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör och komp­band.

SOLF

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Solfs kyrka. Det blir mycket allsång och medverkar gör församlingens kör Koralkören, Helsingbykören och Solfs blåsorkester. Andakt med Ruth Vesterlund.

KVEVLAX

De vackraste julsångerna och julottan bandas i Kvevlax kyrka och sänds på tv i år. Välkommen att delta vid bägge tillfällena! Eftersom den bandade julottan sänds på julmorgonen ordnas ingen fysisk julotta i kyrkan.

9.12 kl. 19 Julottan bandas. Fredrik Kass, Kyrkokören, Kvevlax sångkör och orkestern Stråkdraget medverkar.

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna bandas. Församlingens körer, Kvevlax sångkör och Yngve Lithén på saxofon medverkar. Konferencier är Amanda Audas-Kass och Ann-Katrin Store. Emilia Kontunen håller andakt.

KORSHOLM

12.12 Konserten Marias lovsång. Bachs Magnificat och Corellis julkonsert. Körer, orkester och solister. Mer i nästa nr av KP!

19.12 kl. 11 Familjegudstjänst med De vackraste julsångerna i Korsholms kyrka. Mycket sång och musik och förenklad liturgi. De yngre barnkörerna, orkester och Kör för alla medverkar.

19.12 kl. 16 De vackraste julsångerna utomhus på kyrkplanen vid Korsholms kyrka. Sångerna ackompanjeras av en brasskvartett som spelar från kyrktornet. Medverkar gör bland annat Korallkören, Ungdomskören Germivox och Körskolan med luciaprogram. Det bjuds på pepparkakor och glögg. Ta med egen lykta som stämningshöjare!

Trettondagen kl. 18 Kvällsgudstjänst med De vackraste julsångerna i Smedsby församlingsgård samt Missionssyföreningens julbasar.

Ulrika Hansson


Thomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00
Sara Grönqvist samlade hela 879 röster i valet, en överväldigande majoritet.

kyrkoherdeval. Sara Grönqvist, tf kyrkoherde i Väståbolands svenska församling, fick en överväldigande majoritet av rösterna när Väståboland valde ny kyrkoherde idag. 5.6.2022 kl. 21:04
Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray ska lämplighetsbedömas för stiftsdekansjobbet.

Stiftsdekan. Fem personer sökte jobbet som stiftsdekan och intervjuades. Domkapitlets intervjugruppvalde att låta Mia Anderssén-Löf och Tomas Ray gå vidare. 5.6.2022 kl. 18:53
Dennis Svenfelt.

AVKRAGNING. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. Det beslutet fattade domkapitlet idag efter omröstning 5-2. 22.6.2022 kl. 13:00
Dennis Svenfelt vid prästvigningen i mars 2021.

AVSTÄNGNING. Församlingspastor Dennis Svenfelts framtid i kyrkan avgörs vid domkapitlets möte den 16 juni. – Det är en utmanande situation, säger biskopen inför mötet. 3.6.2022 kl. 17:36
Det är ett nytt matkoncept i Helsingfors domkyrka i sommar.

Helsingfors domkyrka. I sommar kan man besöka ett sommarkafé i Helsingfors domkyrkas klockstapel. I katedralens krypta finns även en restaurang, vars pizzaingredienser kommer från Italien. Det skriver tidningen Kirkko ja kaupunki. 4.6.2022 kl. 08:00
"Ukrainarna är positiva, framåt och riktade på framtiden", säger Virpi Paulanto, som är flyktingkoordinator i Borgå.

flyktingar. Med diakoni, ekumenik och religions­­dialog i sitt bagage använder Virpi Paulanto nu sin erfarenhet i jobbet som Borgå stads flykting­koordinator. 9.6.2022 kl. 19:00
Biskoparna Bo-Göran Åstrand och Matti Salomäki mötte gemensamt förtroendevalda i Sydösterbotten.

SYDÖSTERBOTTEN. Nu borde man öppet och fördomsfritt utreda allt från ett utökat samarbete till en samgång mellan Närpes och Kaskö församlingar. Men utredningen görs inte om inte de förtroendevalda i Kaskö begär den. Kristinestad berörs inte i detta skede. 3.6.2022 kl. 10:00
Dennis Svenfelt hördes idag av domkapitlet och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 17:40
– Jag är glad över att man uppmärksammar och värdesätter kyrkans arbete, säger biskop Mari Leppänen.

pris. Enligt prisjuryn är biskop Mari Leppänen en karismatisk och orubblig främjare av en mer tolerant andlig kultur i Finland. 2.6.2022 kl. 18:04
Tanken är också att heldagsdagklubben ska vara förhållandevis förmånlig för familjerna.

NÄRPES. Närpes församling lyssnade in familjernas behov. Resultatet blev en juniorklubb för sommarlovslediga barn och en heldagsdagklubb som startar i höst. 30.5.2022 kl. 11:10
– Min pappa brukar säga att jag redan redan som barn hade en stark känsla för rättvisa, säger Henrika Lemberg, som är ny diakoniarbetare i Borgå.

diakoni. ”Så snett kan det aldrig gå att du inte kan komma och tala med oss”, säger diakoniarbetaren Henrika Lemberg i Borgå. 20.5.2022 kl. 12:52
– Skjut upp avverkning och skapa blandskogar som gör skogen stresståligare, råder kyrkomötesombudet och skogsforskaren Anna Lintunen.

KLIMATET. Upp till 22 miljoner euro kan de evangelisk-lutherska församlingarna lyfta ur sina skogar varje år. När kyrkan ska vara klimatneutral 2030 får många se över sina invanda avverkningar. 26.5.2022 kl. 12:00
Doris Ståhl gillar att pyssla med blommor.

livshistoria. 102-åriga Doris Ståhl har varit med om två krig, evakuerat föräldrahemmet under Porkalaparentesen och suttit i Stockmanns källargångar när Helsingfors bombades. Ukrainakriget följer hon med i tidningen. – De arma människorna! Det är så hemskt så man kan inte tänka på det. 27.5.2022 kl. 16:27
- Vi har precis skyddat 14 hektar skog, säger förvaltningsdirektör Anne Jokela i Karleby

KYRKANS SKOGAR. Med sina 4 356 hektar skogar är Karleby kyrkliga samfällighet den största skogsägaren inom kyrkan i Finland. 26.5.2022 kl. 11:59

– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02