Om Kyrkpressen


Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.

Pappersversionen av Kyrkpressen går ut till drygt 80 000 hem i Svenskfinland varannan vecka.

Nätversionen av Kyrkpressen grundades år 2006.