Säsongen på Svartholmen inleds på fadderdagen den 5 juni. Här kan man gå på pilgrimsvandring i naturen, titta på djur, eller bara njuta av sommaren.

Svartholmen. Sydväst om Fölisön ligger natursköna Svartholmen, som ägs av Helsingfors kyrkliga samfällighet. Holmen är liten men mångsidig och erbjuder både stillhet och aktivitet för alla åldrar. 25.5.2022 kl. 06:00
Tova Vikström jobbar som informatör i Matteus församling.

fadderskap. Tova Vikström skriver om att det ibland kan det kännas som att det dåliga faddersamvetet tar över. På fadderdagen erbjuds möjligheten att ta itu med detta. 25.5.2022 kl. 06:00

fadderskap. Han har tre fadderbarn som är geografiskt utspridda. 25.5.2022 kl. 06:00
På fritiden lyssnar Niels Burgmann gärna på rockmusik, särskilt i tåget eller på gymmet.

KOMPOSITÖR. Matteus församlings kantor Niels Burgmann har sysslat med musik sedan unga år. Han skriver också egen musik och inspireras av både texter och andra former av konst. 11.5.2022 kl. 06:00
Matilda Enlund är med i ledarteamet på lärjungaskolan Transform.

DEN HELIGE ANDE. Matilda Enlund skriver om att upptäcka nya dimensioner av den Helige Ande. 11.5.2022 kl. 06:00

DAGSLÄGER. Hon ska delta i Petrus församlings dagsläger i sommar. 11.5.2022 kl. 06:00
I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.

FÖRSAMLINGSVALET. På hösten ordnas församlingsvalet där det bestäms vilka som är med och tar beslut i församlingarna under kommande mandatperiod. KP har ställt några frågor till tre personer som varit medlemmar i församlingsrådet den senaste mandatperioden. 27.4.2022 kl. 06:00
Lotta Keskinen är kontaktperson för Johannes i församlingsvalet.

FÖRTROENDEVALD. Lotta Keskinen skriver om vikten av att de förtroendevalda är en lika brokig skara som församlingsmedlemmarna, eftersom det då finns goda förutsättningar att utveckla verksamheten. 27.4.2022 kl. 06:00

FÖRSAMLINGSVALET. Hon är en av moderatorerna för församlingsvalsdebatten i G18 den 11 maj. 27.4.2022 kl. 06:00
Den nyrenoverade kyrksalen i S:t Jacobs kyrka. Under renoveringen har man velat bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga designen.

S:t Jacobs kyrka. S:t Jacobs kyrka på Drumsö har precis blivit färdigrenoverad och återibruktas på annandag påsk. Johannes församling planerar verksamhet som vanligt även om framtiden ännu är oviss. 13.4.2022 kl. 06:00
Anna Lewing jobbar som präst inom det ryska arbetet i huvudstadsregionen.

PÅSK. Anna Lewing skriver om vikten av att glädjas trots att omständigheterna runt omkring signalerar annat. 13.4.2022 kl. 06:00

ungdomens kyrkodagar. Hon kommer att medverka vid Ungdomens kyrkodagar den 21–24 april. 13.4.2022 kl. 06:00
Den här bilden togs en dag innan invasionen började och föreställer Kievs centrum.

KRIGET I UKRAINA. Kriget kom som en chock och väckte stor ilska. Stepan, som bott i Finland i många år har tagit upp kampen för sitt land. – Vi kommer inte att ge oss! 30.3.2022 kl. 06:00

BÖCKER. Hon och några andra har nyligen startat samtalsgruppen Bokmalarna. 30.3.2022 kl. 06:00
Janne Silfverberg jobbar som kanslist i Petrus församling.

godhet. Hemligheten med att samla in skatter i himlen, är att göra de goda gärningarna i smyg. 30.3.2022 kl. 06:00