Så här utkommer Kyrkpressen

Så här utkommer Kyrkpressen år 2024. Annonser till tidningen ska inlämnas en vecka innan tidningen utkommer.

1 tisdag 9.1
2 tisdag 23.1
3 tisdag 6.2
4 tisdag 20.2
5 tisdag 5.3
6 tisdag 19.3
7 tisdag 2.4
8 tisdag 16.4
9 måndag 29.4
10 tisdag 14.5
11 tisdag 4.6
12 tisdag 9.7
13 tisdag 13.8
14 tisdag 3.9
15 tisdag 17.9
16 tisdag 1.10
17 tisdag 15.10
18 tisdag 29.10
19 tisdag 12.11
20 tisdag 26.11
21 tisdag 10.12