Så här utkommer Kyrkpressen

Kyrkpressens utgivning 2020

Nr - utkommer

1 - torsdag 2.1

2 - torsdag 16.1

3 - torsdag 30.1

4 - torsdag 13.2

5 - torsdag 27.2

6 - torsdag 12.3

7 - torsdag 26.3

8 - onsdag 8.4

9 - torsdag 23.4

10 - torsdag 7.5

11 - onsdag 20.5

12 - torsdag 4.6

13 - torsdag 18.6

14 - torsdag 2.7

15 - torsdag 16.7

16 - torsdag 6.8

17 - torsdag 20.8

18 - torsdag 3.9

19 - torsdag 17.9

20 - torsdag 1.10

21 - torsdag 15.10

22 - torsdag 29.10

23 - torsdag 12.11

24 - torsdag 26.11

25 - torsdag 10.12

26 - torsdag 17.12

Under 2020 delar Posten ut Kyrkpressen under två dagar. I huvudsak ska tidningen delas ut på de ovan nämnda dagarna (torsdagar) men tidningen kan också delas ut en dag tidigare, det vill säga på onsdagar.

I pdf-filen här under hittar du närmare uppgifter om deadlines för församlingarnas annonsering samt vilka datum annonseringen i ett visst nummer gäller.