Så här utkommer Kyrkpressen

Så här utkommer Kyrkpressen år 2022. Annonser till tidningen ska inlämnas en vecka innan tidningen utkommer.

1 måndag 3.1
2 onsdag 19.1
3 onsdag 2.2
4 onsdag 16.2
5 onsdag 2.3
6 onsdag 16.3
7 onsdag 30.3
8 tisdag 12.4
9 onsdag 27.4
10 onsdag 11.5
11 tisdag 24.5
12 onsdag 8.6
13 tisdag 21.6
14 onsdag 6.7
15 onsdag 20.7
16 onsdag 3.8
17 onsdag 17.8
18 onsdag 31.8
19 onsdag 14.9
20 onsdag 28.9
21 onsdag 12.10
22 onsdag 26.10
23 onsdag 9.11
24 onsdag 23.11
25 onsdag 7.12
26 onsdag 21.12