Så här utkommer Kyrkpressen

Så här utkommer Kyrkpressen år 2023. Annonser till tidningen ska inlämnas en vecka innan tidningen utkommer.

1 tisdag 10.1
2 tisdag 24.1
3 tisdag 7.2
4 tisdag 21.2
5 tisdag 7.3
6 tisdag 21.3
7 tisdag 4.4
8 tisdag 18.4
9 tisdag 2.5
10 tisdag 16.5
11 tisdag 30.5
12 tisdag 13.6
13 tisdag 4.7
14 tisdag 25.7
15 tisdag 15.8
16 tisdag 29.8
17 tisdag 12.9
18 tisdag 26.9
19 tisdag 10.10
20 tisdag 24.10
21 tisdag 7.11
22 tisdag 21.11
23 måndag 4.12
24 tisdag 19.12