Så här utkommer Kyrkpressen

Kyrkpressens utgivning 2019

Nr - utkommer

1 - torsdag 10.1

2 - torsdag 24.1

3 - torsdag 7.2

4 - torsdag 21.2

5 - torsdag 7.3

6 - torsdag 21.3

7 - torsdag 4.4

8 - onsdag 17.4

9 - torsdag 2.5

10 - torsdag 16.5

11 - onsdag 29.5

12 - torsdag 13.6

13 - torsdag 27.6

14 - torsdag 11.7

15 - torsdag 25.7

16 - torsdag 8.8

17 - torsdag 22.8

18 - torsdag 5.9

19 - torsdag 19.9

20 - torsdag 3.10

21 - torsdag 17.10

22 - torsdag 31.10

23 - torsdag 14.11

24 - torsdag 28.11

25 - torsdag 12.12

26 - torsdag 19.12

I pdf-filen här under hittar du närmare uppgifter om deadlines för församlingarnas annonsering samt vilka datum annonseringen i ett visst nummer gäller.