Så här utkommer Kyrkpressen

Kyrkpressens utgivning 2020

Nr - utkommer

25 - torsdag 10.12

26 - torsdag 17.12

Kyrkpressens utgivning 2021

Nr - utkommer

1 - torsdag 7.1

2 - torsdag 21.1

3 - torsdag 4.2

4 - torsdag 18.2

5 - torsdag 4.3

6 - torsdag 18.3

7 - torsdag 1.4

8 - torsdag 15.4

9 - torsdag 29.4

10 - onsdag 12.5

11 - torsdag 27.5

12 - torsdag 10.6

13 - torsdag 24.6

14 - torsdag 8.7

15 - torsdag 22.7

16 - torsdag 5.8

17 - torsdag 19.8

18 - torsdag 2.9

19 - torsdag 16.9

20 - torsdag 30.9

21 - torsdag 14.10

22 - torsdag 28.10

23 - torsdag 11.11

24 - torsdag 25.11

25 - torsdag 9.12

26 - torsdag 16.12

Under 2021 delar Posten ut Kyrkpressen under två dagar. I huvudsak ska tidningen delas ut på de ovan nämnda dagarna (torsdagar) men tidningen kan också delas ut en dag tidigare, det vill säga på onsdagar.

I pdf-filen här under hittar du närmare uppgifter om deadlines för församlingarnas annonsering samt vilka datum annonseringen i ett visst nummer gäller.