– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
Victoria Airola, mentorn Ben Fernström och Nadine Mabinda i soffan i Petruskyrkan.

petrus. Petrus församlings färska projekt parar ihop unga som behöver en vuxen att prata med med en mentor som förbinder sig till att ge av sin tid under minst ett års tid. 31.5.2023 kl. 08:00

petrus. Han är designstuderande vid Aalto­universitetet och konstnären bakom det nya konstverket i Petrus­kyrkan. 31.5.2023 kl. 08:00
Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.

pilgrimsvandring. Pilgrimsvandring är populärt. Mobilapplikationen Citynomadi hjälper vandraren hitta lugnet. 17.5.2023 kl. 08:00
Malin Lindholm är förtroendevald i Johannes församling och studerar pedagogik.

Kolumn. Millenialerna är den stora och osynliga målgruppen. – In i Johanneskyrkan brukade jag stiga en gång om året för att gå på julkonsert. I min bubbla är en liknande relation till församlingen väldigt normal. 17.5.2023 kl. 08:00

Fadder. Hugo Korhonen är nio år och han har tre faddrar. – Om vi alla hoppar samtidigt så flyger jag säkert ut ur hoppborgen eftersom jag är minst. 17.5.2023 kl. 08:00
I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas
familjeläger i Helsingfors. 
De erbjuder Mini-Nepsy 
utbildning för både pedagoger och föräldrar.

Helsingfors. Kanske har du ett utmanande barn – eller kanske har du själv utmaningar som kunde hänga ihop med ADHD? – Kyrkan har ett enormt ansvar i att möta de här barnen, säger Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck, som leder en lägerworkshop om ADHD. 3.5.2023 kl. 08:00
Sonja Jakobsson jobbar som studentpräst vid Helsingfors universitet, Hanken och Arcada.

KOLUM. I mitt arbete som studentpräst träffar jag unga studerande som söker sig till mig för samtal. Deras värld har mörknat så mycket att de har klivit över den tämligen höga tröskeln att söka hjälp hos en präst. 24.4.2023 kl. 08:00

Helsingfors. Han ser möjligheter till bredare samarbete mellan församlingarna i centrum. – En kyrka som inte tjänar, tjänar ingenting till. För mig är det viktigt att församlingen är lättillgänglig och stöder sina medlemmar i vardagen. 3.5.2023 kl. 08:00
Kyrkoherde Johan Westerlund, Martina Harms-Aalto och Henrik Stenbäck från församlingsrådet ser fram emot att träffa och lyssna till medlemmarnas behov under fyra kvällar under våren.

Helsingfors. Johannes församling åker på turné under våren för att få veta en hurdan församling medlemmarna vill ha. 19.4.2023 kl. 11:54

Kolumn. Har du redan gått ut i våren och låtit ditt glada vårskrik väcka förvånade reaktioner bland fåglar och djur, som hastar omkring för att bygga bo i vårsolen? 19.4.2023 kl. 12:02

MATTEUS FÖRSAMLING. Marianne Tast ser missionsarbetet som en naturlig del av församlingen, såväl hemma som utomlands. 19.4.2023 kl. 11:58

ENKÄT. Som en del av projektet Familjeliv genomför Petrus församling två enkäter: En för dig som har barn och en för dig som inte har barn. Fyll i och vinn ett spadygn! 19.4.2023 kl. 11:14
Mattias och Emelie Kallman deltar i kursen för småbarnsföräldrar som Petrus församling ordnar under våren. Ännu hinner man hoppa på kursen!

Helsingfors. I bästa fall märker man att andra kämpar med samma saker som man själv gör. 5.4.2023 kl. 07:00