En allvarstyngd vardag och en längtan efter ljus gör att vissa vill vänta på julen i god tid tror Ulla Oinonen.

F√∂rv√§ntan. Får man tjuvstarta julen? Vissa väntar med glädje, andra provoceras av att julen vågar visa upp sig redan nu. 15.11.2018 kl. 00:00
Roligt och familjevänligt program ordnas på många håll under valdagen. På fotot gruppen ”Raka bananer” som spelar i Johannes församling.

Valet. Fler har förhandsröstat i de svenska församlingarna i Helsingfors än vid förra församlingsvalet. På den egentliga valdagen ordnas program som ska locka väljare. 15.11.2018 kl. 00:00

V√§ljare. "Vi ska ha jippon, tänker jag" 15.11.2018 kl. 00:00

f√∂rsamlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05
Illustration: Malin Aho

r√∂stning. Känner du dig osäker på hur församlingsvalet går till? Ta del av våra lättfattliga fakta och bästa tips på vad du som röstare kan tänka på! 8.11.2018 kl. 13:40
Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

M√§nniskor. "Han kallar oss aldrig att vara något annat än människor. Han kallar oss inte ut ur mänsklighet, in i kristenhet." 8.11.2018 kl. 00:00
Hurdan är din kyrka? Nu har du möjlighet att påverka. Hitta din kandidat i valkompassen på forsamlingsvalet.fi.

f√∂rsamlingsvalet. Förhandsröstningen pågår ända fram till lördag 10.11. Du kan förhandsrösta var som helst! På valdagen 18.11 kan du endast rösta i din egen församling. Här är de svenska röstningsställena i Helsingfors. 8.11.2018 kl. 00:00
Många ester veckopendlar till Helsingfors på grund av jobbet. Det kan vara tärande för familjelivet.

relationer. Familjecentret Kadri i Tallinn möter hela skalan av problem i familjelivet. Johannes församling gjorde en resa bortom turiststråken. 25.10.2018 kl. 00:00
Från november jobbar Stefan Forsén som direktör för det gemensamma församlingsarbetet i Helsingfors.

Predikstolar. "Det finns inte en enda gång som jag har tagit det korta steget ned från predikoplattan som jag inte har hört den anklagande rösten i mitt inre som sagt: Det vara bara skräp, ingen fick någon glädje av det här." 25.10.2018 kl. 00:00
Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.

Musikstund. Café Fallera i Johannes församling vill bädda för fina möten mellan barn och äldre. 25.10.2018 kl. 00:00
Slutet nått