Om våra annonser

Kyrkpressen

Kyrkpressen är ett starkt varumärke, som finns både som kyrkpressen.fi och som print. På papper utkommer Kyrkpressen i regel varannan torsdag och når cirka 72 000 finlandssvenska hem.

Det gör att Kyrkpressen har den överlägset bästa täckningen av alla dags- och veckotidningar i Svenskfinland, mer än dubbelt flera än närmaste konkurrent. Med en annons i Kyrkpressen når du helt klart flest människor, och dessutom till ett mycket fördelaktigt pris. Jämför själv!

Du kan du även annonsera på den här webbsidan.

Mediekort

Du kan ladda ner vårt mediekort här.

Tidningen

Rad- och familjeannonser


Webben

Annonser på kyrkpressen.fi


Annonser

Ärenden som gäller annonser för församlingar:
040-8316748
Ärenden som gäller annonser för privatpersoner eller företag:
040-1446200


Tidtabell

Tidningen utkommer i regel varannan onsdag. Lista över utgivningsdagar år 2024 hittar du här. Inlämning av annonsmaterial senast tisdag kl 12 en vecka tidigare.