Ta kontakt

Redaktionen
040-8316545

Postadress
Kyrkpressen
Tölötorggatan 2 B, 8 vån.
00260 Helsingfors

Prenumerationer och adressförändringar:
Vänd dig i första hand till din hemförsamling för till exempel adressförändringar, avbeställningar eller andra prenumerationsfrågor.

Om du har en privat prenumeration kan du kontakta prenumeration@kyrkpressen.fi.
Du kan också ringa 040-8316614.

Annonser
Ärenden som gäller annonser för privatpersoner eller företag, församlingars lediga tjänster m.m:
040-1446200 (redaktionen)
Ärenden som gäller församlingarnas veckoannonsering:
040-8316748

Läs mera under annonser.

Redaktörer

Nicklas Storbjörk, Chefredaktör & vd
nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-1446200

Sofia Torvalds, Redaktionsansvarig
sofia.torvalds@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316748

Ulrika Hansson, Redaktör
ulrika.hansson@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316788

Johan Sandberg, Redaktör (Österbotten)
johan.sandberg@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8313599

Malin Aho, Layout
malin.aho@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316902

Christa Mickelsson, Redaktör
christa.mickelsson@kyrkpressen.fi
Telefon: 050-3616491

Pian Wistbacka, Redaktör
Telefon: 040-8315797
Erika Rönngård, Tjänstledig
erika.ronngard@kyrkpressen.fi
Telefon: 040-8316322