Avsluta prenumeration

Kyrkpressen får de flesta adresserna direkt från församlingarna. Därför är det en god idé att kontakta din egen församling om du inte längre vill få tidningen. Ifall du inte fått tag på din församling får du gärna kontakta:

prenumeration@kyrkpressen.fi
eller tfn 040 831 6614.

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00