Uppehåll i prenumerationen

Kontakta oss på prenumeration@kyrkpressen.fi
eller tfn 040 831 6614.