"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

KP-enkät: Team­anda i många av stiftets församlingar - 58 procent av förtroendevalda nöjda

FÖRTROENDEVALD.

Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god.

16.8.2022 kl. 13:35

Många talar om vi-anda, gemenskap och förtroende för anställda som jobbar fint. KP:s enkät bland medlemmar inom församlings- och kyrkoråd besvarades av omkring 180 förtroendevalda. Relationerna inom församlingen hör till de områden som får det bästa betyget. Av dem som svarat anser över 58 procent att samarbetet är bra.

Frank Lindholm, 70, i Pojo, har precis lagt på luren. Han har ringt samfälligheten i Raseborg, där han sitter som förtroendevald. Han har full hand med säte både i församlingsrådet, kyrkofullmäktige, kyrkorådet och stiftsfullmäktige. Så sitter han också i styrelsen för ett fastighetsbolag inom samfälligheten.

Frank Lindholm som är pensionerad buss- och reseföretagare har ofta kontakt med kyrkans personal på orten, både per telefon och e-post.

– Det jag ringde om, och försökte få tag på kyrko­herden om nu i förmiddags, var en sak jag precis läste om ifråga om mental hälsa, där jag undrar om församlingen kunde göra något, säger han.

Frank Lindholm var själv en gång chef för ett på sin tid växande familjeföretag med närmare 50 anställda. I dag är han mån om de anställdas välmående i kyrkan.

Frank Lindholm i Pojo vill arbeta för välmående i jobben i kyrkan.

– Vi får brist på anställda framöver. Inom en snar framtid kommer ungefär 40 procent av våra anställda i stiftet att gå i pension. Så vi har stora utmaningar.

"Alla känner alla"

I många av stiftets församlingar upplevs samarbetet vara okomplicerat och direkt i KP:s enkät. Särskilt från förtroendevalda i åländska församlingar, som länge varit stiftets minsta gemenskaper, kommer flera kommenterar om att "alla ju känner alla". Men också i större församlingar beskrivs samarbetet som gott.

"En positiv gemenskap där allas insatser uppskattas."

– Jag upplever att församlingsrådet, de anställda och församlingsmedlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas, skriver en medlem av församlingsrådet i en församling i Nyland.

I grannförsamlingen beskriver en förtroendevald läget så här:

I vårt församlingsråd har vi litat på våra anställda, och förtroendet har återgäldats med god verksamhet. Frågor eller kommentarer har vi kunnat diskutera respektfullt och alltid nått goda lösningar.

Mycket kommer enligt enkäten också an på kyrko­herdarna. I kyrkan har de ofta den lite speciella rollen som både ordförande för råden samtidigt som de är chefer för församlingens anställda.

Inte gå förbi kyrkoherden

Några kyrkoherdar får beröm i enkäten för att hålla dialogen mellan alla parter levande. Flera församlingsråd har under sina gångna fyra år haft särskilda möten och ibland hela dagar tillsammans med de anställda.

– Vi har haft några lyckade temadagar. Dessvärre var uppslutningen från de förtroendevaldas sida rätt svag, rapporterar en åländsk förtroendevald.

Andra i enkäten pekar å andra sidan på "styrelse­­hygienen" – att det inte är korrekt att som förtroendevald gå förbi kyrkoherden direkt till de anställda.

– Med en förtroendevald ordförande för församlingsrådet kunde rådet bygga upp en tydligare dia­log med de anställda, heter det i ett svar från Vasaregionen.

"Tongivande i rådet ser sig sig själva i position mot de anställda."

Spänningar i små sammanhang

Men de förtroendevalda dras också in i spänningar. Personalen kan vara oense sinsemellan, eller kyrkoherden vara omstridd som chef.

– Jag har själv strävat efter en vi-känsla men upplever att de tongivande förtroendevalda ser sig själva i motsatsposition till de anställda, skriver en rådsmedlem som vill förbli anonym.

De kommande fyra åren förväntas också bli tider när kyrkan blir tvungen att spara och ställa om. I en finlandssvensk församlings rätt så lilla krets kommer de förtroendevalda ofta att besluta hur andras jobb dras in eller förändras.

– Indragning av vissa tjänster påverkade förstås samarbetet, men de anställda hade förståelse för de ekonomiska realiteterna, skriver en förtroendevald efter en omständlig församlingsfusion i norra Österbotten.

I enkäten ansåg 37 procent att dialogen mellan förtroendevalda och anställda fungerade bara "ibland". Fyra procent av de tillfrågade ansåg att den inte fungerade alls.

Jan-Erik Andelin


När de skrev om sitt liv upptäckte Mårten och Kjell Westö nya saker om varandra.

SYSKON. Kjell Westö och Mårten Westö är bröder, författare och spelar i samma band. De har ärvt ett depressivt stråk, men hanterar det på olika sätt. Den ena är intensiv, den andra är lugn. Den ena ber ibland, den andra köpslog en gång med Gud och blev avslöjad som spelare. 28.9.2022 kl. 10:38
– Jag har ritat mycket i hela mitt liv, säger Moa Eklund.

BORGÅ STIFT. 21-åriga Moa Eklund har skapat logon för Borgå stifts hundraårsjubileum. – Sedan jag flyttade till Helsingfors har jag fått upp ögonen för gemenskapen i stiftet, säger hon. 26.9.2022 kl. 19:09
Birgitta Yavari-Ilan, 77, säger att hon har haft två heliga drömmar i livet – att hitta kärleken och att finna Gud som hon växte upp utan att känna.

KRISTEN BILDKONST. Den svensk-israeliska konstnären Birgitta Yavari-Ilan åkte för 50 år sedan ut ur Vetlanda i Småland i sin ljusblå Volkswagen för att bosätta sig i Jerusalem. För en generation i Norden har hon stått för ett kristet bildspråk kring tro, kärlek och glädje. 27.9.2022 kl. 19:00
Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt från Uppsala ser ut att bli ny teologiprofessor vid Åbo Akademi.

Åbo akademi. Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt blir sannolikt ny professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Fakultetsrådets val ska ännu formellt bekräftas av universitetets ledning. 27.9.2022 kl. 16:52
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16
Lena Kumlin trivs hemma i trädgården.

FÅNGA DAGEN. Lena Kumlin lever med en hjärntumör som inte går att operera och som kommer att leda till döden inom ett år. – Carpe diem! säger hon, och kämpar för att leva i nuet och njuta av sitt liv med fulla andetag. 13.9.2022 kl. 16:22
Bilderna är små i sitt format.
– Ingen får något kastat i ansiktet. Det är ett utslag av samtycke säger Kent Wisti.

Konst. I september visas utställningen KYSS – en meditation i ord och bild över Höga visan i Borgå domkyrka. – Höga visan är en erotisk bok i Bibeln som både är oerhört trygg men ändå radikal, säger konstnären, bildsatirikern och prästen Kent Wisti. 13.9.2022 kl. 10:14
– Vissa veckor tar kyrkrenoveringen hälften av min arbetstid, säger Mats Edman, nyss förordnad till kyrkoherde i Nykarleby.

nykarleby. Under sista tiden av studierna upplevde Mats Edman en tydlig kallelse att bli präst. – Vi var samlade i en bibel- och bönegrupp och vi tog mannakorn. Mitt mannakorn var från Apostlagärningarna: ”Var inte rädd. Tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska göra dig något ont för jag har mycket folk här i staden.” Nästa dag ringde han biskop Erik Vikström och bad om prästvigning. 12.9.2022 kl. 20:05

Inbesparingar. Resultatet av omställningsförhandlingarna vid Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster har klarnat. Under de kommande tre åren ska de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag sänkas med 4,8 miljoner, vilket bland annat innebär att antalet årsverken minskar med 45. 9.9.2022 kl. 17:11
Kyrkornas världsråd hade bjudit in kyrkoledare från Ukraina. Ärkebiskop Jevstratij av Tjernihiv och Nizjyn i talarstolen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD. Kyrkornas världsråd vände och vred i kulisserna på sina ord om kriget i Ukraina. Rådet avslutar på torsdag sin generalförsamling med över 4000 delegater i tyska Karlsruhe. 7.9.2022 kl. 15:11
Pilgrimsvandraren leds genom skog och mark. FOTO: MARTIN NÄSE

KORSNÄS. Pilgrimsleden i Österbotten tar form. I år görs den preliminära märkningen för Sankt Olavsleden. 1.9.2022 kl. 11:02

När de skrev om sitt liv upptäckte Mårten och Kjell Westö nya saker om varandra.

SYSKON. Kjell Westö och Mårten Westö är bröder, författare och spelar i samma band. De har ärvt ett depressivt stråk, men hanterar det på olika sätt. Den ena är intensiv, den andra är lugn. Den ena ber ibland, den andra köpslog en gång med Gud och blev avslöjad som spelare. 28.9.2022 kl. 10:38
– Jag har ritat mycket i hela mitt liv, säger Moa Eklund.

BORGÅ STIFT. 21-åriga Moa Eklund har skapat logon för Borgå stifts hundraårsjubileum. – Sedan jag flyttade till Helsingfors har jag fått upp ögonen för gemenskapen i stiftet, säger hon. 26.9.2022 kl. 19:09
Birgitta Yavari-Ilan, 77, säger att hon har haft två heliga drömmar i livet – att hitta kärleken och att finna Gud som hon växte upp utan att känna.

KRISTEN BILDKONST. Den svensk-israeliska konstnären Birgitta Yavari-Ilan åkte för 50 år sedan ut ur Vetlanda i Småland i sin ljusblå Volkswagen för att bosätta sig i Jerusalem. För en generation i Norden har hon stått för ett kristet bildspråk kring tro, kärlek och glädje. 27.9.2022 kl. 19:00
Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt från Uppsala ser ut att bli ny teologiprofessor vid Åbo Akademi.

Åbo akademi. Genusforskaren och teologen Cecilia Nahnfeldt blir sannolikt ny professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Fakultetsrådets val ska ännu formellt bekräftas av universitetets ledning. 27.9.2022 kl. 16:52
I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32