"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

KP-enkät: Team­anda i många av stiftets församlingar - 58 procent av förtroendevalda nöjda

FÖRTROENDEVALD.

Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god.

16.8.2022 kl. 13:35

Många talar om vi-anda, gemenskap och förtroende för anställda som jobbar fint. KP:s enkät bland medlemmar inom församlings- och kyrkoråd besvarades av omkring 180 förtroendevalda. Relationerna inom församlingen hör till de områden som får det bästa betyget. Av dem som svarat anser över 58 procent att samarbetet är bra.

Frank Lindholm, 70, i Pojo, har precis lagt på luren. Han har ringt samfälligheten i Raseborg, där han sitter som förtroendevald. Han har full hand med säte både i församlingsrådet, kyrkofullmäktige, kyrkorådet och stiftsfullmäktige. Så sitter han också i styrelsen för ett fastighetsbolag inom samfälligheten.

Frank Lindholm som är pensionerad buss- och reseföretagare har ofta kontakt med kyrkans personal på orten, både per telefon och e-post.

– Det jag ringde om, och försökte få tag på kyrko­herden om nu i förmiddags, var en sak jag precis läste om ifråga om mental hälsa, där jag undrar om församlingen kunde göra något, säger han.

Frank Lindholm var själv en gång chef för ett på sin tid växande familjeföretag med närmare 50 anställda. I dag är han mån om de anställdas välmående i kyrkan.

Frank Lindholm i Pojo vill arbeta för välmående i jobben i kyrkan.

– Vi får brist på anställda framöver. Inom en snar framtid kommer ungefär 40 procent av våra anställda i stiftet att gå i pension. Så vi har stora utmaningar.

"Alla känner alla"

I många av stiftets församlingar upplevs samarbetet vara okomplicerat och direkt i KP:s enkät. Särskilt från förtroendevalda i åländska församlingar, som länge varit stiftets minsta gemenskaper, kommer flera kommenterar om att "alla ju känner alla". Men också i större församlingar beskrivs samarbetet som gott.

"En positiv gemenskap där allas insatser uppskattas."

– Jag upplever att församlingsrådet, de anställda och församlingsmedlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas, skriver en medlem av församlingsrådet i en församling i Nyland.

I grannförsamlingen beskriver en förtroendevald läget så här:

I vårt församlingsråd har vi litat på våra anställda, och förtroendet har återgäldats med god verksamhet. Frågor eller kommentarer har vi kunnat diskutera respektfullt och alltid nått goda lösningar.

Mycket kommer enligt enkäten också an på kyrko­herdarna. I kyrkan har de ofta den lite speciella rollen som både ordförande för råden samtidigt som de är chefer för församlingens anställda.

Inte gå förbi kyrkoherden

Några kyrkoherdar får beröm i enkäten för att hålla dialogen mellan alla parter levande. Flera församlingsråd har under sina gångna fyra år haft särskilda möten och ibland hela dagar tillsammans med de anställda.

– Vi har haft några lyckade temadagar. Dessvärre var uppslutningen från de förtroendevaldas sida rätt svag, rapporterar en åländsk förtroendevald.

Andra i enkäten pekar å andra sidan på "styrelse­­hygienen" – att det inte är korrekt att som förtroendevald gå förbi kyrkoherden direkt till de anställda.

– Med en förtroendevald ordförande för församlingsrådet kunde rådet bygga upp en tydligare dia­log med de anställda, heter det i ett svar från Vasaregionen.

"Tongivande i rådet ser sig sig själva i position mot de anställda."

Spänningar i små sammanhang

Men de förtroendevalda dras också in i spänningar. Personalen kan vara oense sinsemellan, eller kyrkoherden vara omstridd som chef.

– Jag har själv strävat efter en vi-känsla men upplever att de tongivande förtroendevalda ser sig själva i motsatsposition till de anställda, skriver en rådsmedlem som vill förbli anonym.

De kommande fyra åren förväntas också bli tider när kyrkan blir tvungen att spara och ställa om. I en finlandssvensk församlings rätt så lilla krets kommer de förtroendevalda ofta att besluta hur andras jobb dras in eller förändras.

– Indragning av vissa tjänster påverkade förstås samarbetet, men de anställda hade förståelse för de ekonomiska realiteterna, skriver en förtroendevald efter en omständlig församlingsfusion i norra Österbotten.

I enkäten ansåg 37 procent att dialogen mellan förtroendevalda och anställda fungerade bara "ibland". Fyra procent av de tillfrågade ansåg att den inte fungerade alls.

Jan-Erik Andelin


Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11
Elis Storsjö år i nian i Strandnäs skola i Mariehamn.

HÖSTDAGARNA. I år reste hela 600 ungdomar från olika håll i Svenskfinland till Höstdagarna i Toijala. Elis Storsjö från Mariehamn var en av dem. 20.11.2023 kl. 12:54
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

KYRKLIGA VAL. Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna. 17.11.2023 kl. 16:10
ETT GOTT RÅD. I den här serien ger personer goda råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Då artisten Jukka Leppilampi var 20 år hittade han de vägar i livet som han traskat på sedan dess. Han ångrar nästan ingenting. 16.11.2023 kl. 11:42
I december 
ger kvartetten
som jobbar i församlingen 
i Sibbo julkonserter i Sibbo gamla kyrka.

sibbo. Sibbo svenska församling har fyra manliga medarbetare, och alla är duktiga sångare. De bildar kvartetten Vaneo, och nu övar de inför julkonserter i Sibbo gamla kyrka. 15.11.2023 kl. 16:08

Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00