I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.
I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.

Det bästa sättet att påverka din församling

FÖRSAMLINGSVALET.

På hösten ordnas församlingsvalet där det bestäms vilka som är med och tar beslut i församlingarna under kommande mandatperiod. KP har ställt några frågor till tre personer som varit medlemmar i församlingsrådet den senaste mandatperioden.

27.4.2022 kl. 06:00

Martina Harms-Aalto
JOHANNES FÖRSAMLINGMartina Harms-Aalto. Foto: Johan Myrskog.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?

– Ställ upp om du tycker kyrkan är viktig, oavsett om du är kritisk eller positivt inställd. Det är en unik möjlighet att påverka hur den egna församlingen utvecklas och vilka vägar och stigar den väljer.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Jag har lärt mig lite mer om tålamod. Beslutsfattarapparater är en bra övning i det. Förändring är en långsam process och inget självändamål. Med det sagt är det otroligt viktigt att ställa frågor som: är vi angelägna för vår omgivning? Obekväma frågor är livsviktiga för att hållas relevant.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Jag vill gärna vända på det och fråga varför man inte skulle rösta? Ifall du ”bara hör” till församlingen så ställ frågan vad du kan erbjuda församlingen och vice versa. Varför inte utöva din möjlighet att påverka? Eller varför inte ställa upp själv?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

Jona Granlund
PETRUS FÖRSAMLING

Jona Granlund. Foto: Ulrika Hansson.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Den som sitter i församlingsrådet är med och påverkar jättemycket hur en församling utvecklas, förändras och förbättras och vilken riktning den ska ta i framtiden.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Man tar beslut som berör församlingen. I praktiken är det mycket frågor som berör ekonomi och personal, vilka saker församlingen ska satsa på och vilka saker man behöver se över och kanske skära ner på.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Det mesta sker väldigt långsamt. De som sitter i församlingsrådet vill jobba för att hitta hållbara lösningar men ofta kommer man från olika håll och har olika åsikt om hur dessa lösningar ska se ut. Vi tycker olika i olika frågor men vi kan ändå samarbeta och gemensamt komma fram till vilka saker som är aktuella och viktiga.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Som församlingsmedlem är det ett konkret sätt att påverka. Man behöver inte vara någon som går i kyrkan varje söndag för att ha en tanke och uppfattning om vad en församling ska vara. Man kan fundera på vad det är man saknar av sin församling och försöka hitta en kandidat som motsvarar ens värderingar och idé om riktning.

Maria Westerling
MATTEUS FÖRSAMLING

Maria Westerling. Foto:

1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Alla medlemmar är tillsammans församlingen. Vill du vara med och arbeta för att det ska finnas goda förutsättningar för en fungerande verksamhet – då ska du ställa upp i församlingsvalet.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Vi besluter om fördelningen av budgeten inom de ramar vi fått. Vi godkänner verksamhetsplanen, utvärderar verksamheten och godkänner verksamhetsberättelsen. Och så besluter vi om anställningar. Det är viktigt att det finns folk i församlingsrådet som har god ekonomisk sakkunskap, överlag att rådet består av människor med olika specialkunskaper. Vi arbetar för att evangeliet om Guds kärlek blir synlig både i ord och handling på församlingens område.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Man lär sig hela tiden nya saker, det är jättegivande. Om jag skulle lyfta fram något så kanske en viss lyhördhet. Fungerande samarbete kräver också kompromisser för att komma fram till gemensamma lösningar som fungerar.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Om församlingen är viktig för en ska man absolut rösta. Genom att rösta sänder man också en signal att församlingen behövs.

Johan Myrskog


I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16
Lena Kumlin trivs hemma i trädgården.

FÅNGA DAGEN. Lena Kumlin lever med en hjärntumör som inte går att operera och som kommer att leda till döden inom ett år. – Carpe diem! säger hon, och kämpar för att leva i nuet och njuta av sitt liv med fulla andetag. 13.9.2022 kl. 16:22
Bilderna är små i sitt format.
– Ingen får något kastat i ansiktet. Det är ett utslag av samtycke säger Kent Wisti.

Konst. I september visas utställningen KYSS – en meditation i ord och bild över Höga visan i Borgå domkyrka. – Höga visan är en erotisk bok i Bibeln som både är oerhört trygg men ändå radikal, säger konstnären, bildsatirikern och prästen Kent Wisti. 13.9.2022 kl. 10:14
– Vissa veckor tar kyrkrenoveringen hälften av min arbetstid, säger Mats Edman, nyss förordnad till kyrkoherde i Nykarleby.

nykarleby. Under sista tiden av studierna upplevde Mats Edman en tydlig kallelse att bli präst. – Vi var samlade i en bibel- och bönegrupp och vi tog mannakorn. Mitt mannakorn var från Apostlagärningarna: ”Var inte rädd. Tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska göra dig något ont för jag har mycket folk här i staden.” Nästa dag ringde han biskop Erik Vikström och bad om prästvigning. 12.9.2022 kl. 20:05

Inbesparingar. Resultatet av omställningsförhandlingarna vid Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster har klarnat. Under de kommande tre åren ska de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag sänkas med 4,8 miljoner, vilket bland annat innebär att antalet årsverken minskar med 45. 9.9.2022 kl. 17:11
Kyrkornas världsråd hade bjudit in kyrkoledare från Ukraina. Ärkebiskop Jevstratij av Tjernihiv och Nizjyn i talarstolen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD. Kyrkornas världsråd vände och vred i kulisserna på sina ord om kriget i Ukraina. Rådet avslutar på torsdag sin generalförsamling med över 4000 delegater i tyska Karlsruhe. 7.9.2022 kl. 15:11
Pilgrimsvandraren leds genom skog och mark. FOTO: MARTIN NÄSE

KORSNÄS. Pilgrimsleden i Österbotten tar form. I år görs den preliminära märkningen för Sankt Olavsleden. 1.9.2022 kl. 11:02
Arkivbild på en konfirmation/Arkivbild på Mikael Busck-Nielsen, församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors.

SMÖRJELSE. Konfirmationen i Johannes församling i Helsingfors senaste söndag har väckt starka reaktioner då prästen smort konfirmanderna med krisma, det vill säga välsignad olja. Det har setts som ett främmande element i vår kyrka och smörjelsen kom som en överraskning för både konfirmander och föräldrar. 2.9.2022 kl. 17:59
Kläm inte in dig i en mall som skaver, skulle Eva Frantz vilja säga till sitt unga jag.

ETT GOTT RÅD. Eva Frantz önskar att hennes 20-åriga jag hade vågat omfamna sin excentricitet lite mer – och åka ut och ha äventyr, för att ha något att skriva om senare. 31.8.2022 kl. 20:16
– Jag tror att man får komma till en punkt där man inte ältar saker, säger Rigmor Holst.

ÄRLIGHET. – Ju äldre jag blir desto mer har jag insett att livet är för kort för att inte våga vara lite mer ärlig och avklädd, säger evangelisten och bibelläraren Rigmor Holst. 31.8.2022 kl. 13:00
Tre år in i hans biskopsperiod kommer Bo-Göran Åstrands herdabrevsbok – i en dialog med fyra andra skribenter, i och utanför kyrkan.

herdabrev. Efter tre år i biskopsgården i Borgå är Bo-Göran Åstrand ute med det traditionella herdabrevet. Han valde mejldialogens form och fyra huvudteman. 31.8.2022 kl. 10:00

I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16