En sorg som drabbade alla

31.10.2017
Olyckan i Raseborg kastar en lång skugga av sorg över hela Svenskfinland.

Förra torsdagen var de förtvivlade frågornas dag. Vår son? Min storasyster? Mina vänner? Min grupp? Hade de suttit i det olycksdrabbade Masi-fordonet? Var fanns de nu? Levde de?

Timmarna innan beskeden kom att han, hon, de var okej var oändligt långa. För alltför många kom aldrig det lättade beskedet – i stället åtföljdes väntan av en sorg, som nu måste bearbetas länge. Den är personlig, för de familjer, vänner och släktingar som mist en ung människa. Vi sörjer med er. Vidden av er förlust kan vi aldrig känna, bara djupt beklaga. Sorgen är er, bara er och saknaden efter den människa ni har förlorat kan vi inte känna i våra tankar och kroppar.

Samtidigt drabbades hela Svenskfinland med en förödande kraft av kollisionen. Dragsvik brukar beskrivas som den finlandssvenska smältdegeln och i chockvågorna som gick längs med kusterna syntes det. Så många har varit där, så många har någon som är där, så många har nyss kommit därifrån eller är på väg dit – eller känner någon som är det.
I det läget var det bara riktigt att kyrkorna på de berörda orterna öppnade sina portar för sorgen, en efter en. Här hörde den hemma, här togs den emot. Det är en av församlingens uppgifter, och den saken noterades tacksamt av medlemmarna.

Det militära är strikt inrutat men också där ställs människan i centrum. Militärt är inte motsatsen till humant. Det hördes i de krackelerande rösterna bland förmännen på presskonferensen på torsdagsförmiddagen. När olyckan hade hänt avbröts övningarna, allt arbete koncentrerades på krisarbete och stöd. I ett sammanhang där närmare 1500 beväringar varje år frotteras mot varandra löper sorgebudet snabbt. Det var ingen hemlighet vilket fordon som inte återvände, eller vilken stuga vars bäddar blev tomma. De första på olycksplatsen fick ta hand om svårt sårade jämnåriga. Andra känner just nu medskuld, för att de själva inte satt i bilen. Händelsen var tung att bära också för dem i ansvarspositioner: stammisar, gruppchefer, undersergeanter. Nu om någonsin är det viktigt att Dragsvik har en militärpräst. Ett känt ansikte, en person som gått i samma skor att vända sig till i förtroende, någon som med trons språk kan tala öppet om de svåra saker i livet vi inte kan förutse och aldrig helt förbereda oss för. Militärpastor Markus Weckströms uppdrag har aldrig varit så tydligt som den här torsdagen.

För en månad sedan talade den nya brigadkommendören för Dragsvik, Arvi Tavaila, inför stiftets kyrkoherdar. Hans replik från den samlingen känns smärtsamt aktuell:”Det vi förbereder oss för vill vi inte att ska hända. Men beredskapen behöver finnas. Där ser vi kyrkan och kyrkans stöd som väldigt viktigt. I situationer där någon mist livet är militärprästernas arbete viktigt, i krig och i fred. Själv vill jag ha med kyrkans representant om jag måste gå till ett hem med ett sådant besked.”
Den dagen kom tyvärr i torsdags.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

May Wikström

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10