Kyrkovalet: Det är bråttom i kyrkan nu

05.02.2024
Kyrkovalet: Det är bråttom i kyrkan nu
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

I BORGÅ STIFT hör vi flitigt till den evangelisk-lutherska kyrkan. Men även vårt stift tappade i fjol över 2 000 medlemmar, genom döden, genom utskrivningar, inför framtiden i form av barn som aldrig döptes.

I stort har kyrkan i Finland krympt till att nu omfatta bara två tredjedelar av befolkningen. I Helsingfors och Vanda är andelen redan mind­re än hälften, 47 respektive 49 procent.

Det är bråttom nu. Sekulariseringen i samhället kan visserligen gå att hejda och kanske till och med vända. Men ännu mera angeläget är att kyrkans tunga rock ekonomiskt sett behöver bytas till lättare kläder.

KYRKOMÖTET är det organ som kan fatta beslut om hur kyrkan ska ändra sin förvaltning som är för stor, mångdubbel och tung.

Det är sex nivåer: församling, samfällighet och stift. Ovanför detta kyrkans centraler och kyrkliga organisationer, kyrkostyrelse och kyrkomöte. Någonstans behöver saxen gå. Eller åtminstone behöver människor, skrivbord och stolar flyttas om till platser inom kyrkan där den sammanfattade nyttan för Guds verk på jorden blir större.

"Kyrko­mötet inte är något hedersmingel och ingen kurs där man kan smälta in, se sig omkring och lära."

DEN 13 FEBRUARI ska förtroendevalda i din församling välja ombud som ska sitta i kyrko­mötet från Borgå stift. Prästerna väljer bland sig sina företrädare. Biskopen är redan vald.

Det här kyrkomötesvalet sägs vara extremt viktigt. Kyrkans organisation måste vara inne på ett annat spår när det kyrko­möte som nu väljs har tjänat färdigt hösten 2027.

Kyrkomötet har stora problem för att det är ostrukturerat. I motsvarande världsliga organ underlättas beslutsfattandet av partierna och deras inre disciplin. En SFP-ledamot i riks­dagen styrs att se till helheten, framför intressen som rör hens egen byväg. Annars leder politiken ingenvart.

Den mekanismen finns inte i kyrkomötet. Stora reformer har fallit för att någon enskild kyrkoherde eller missionsaktivist inte har fått igenom just sin käpphäst.

LYCKLIGTVIS har Borgå stift förmånen att ha Ungdomens kyrkodagar (UK) som en skola för hur man gör politik, med kompromisser och beslut.

Men fortfarande måste sägas att kyrkomötet 2024–27 som väljs nu behöver ha extremt beslutsdrivna, modiga och innovativa ombud. Vi visar i en artikel i det här numret att kyrko­mötet inte är något hedersmingel eller en kurs där man kan smälta in, se sig omkring och lära.

Närmare hälften av ombuden kommer att vara nya i vår. Alla gamla väljs kanske inte på nytt. Det gäller att vara skärpt redan från dag 1. Det kan gälla att komma i gång med kyrkomötets stora frågor redan i februari när man blivit vald. Nätverka och ring runt.

UNGDOM OCH FÖRNYELSE i alla ära, men det här kyrkomötet behöver människor som har rutin och vana att fatta beslut. Annars går det på tok i kyrkan. Eller så flyter kyrkans liv på 2030-talet ut i andra kristna forum, där man är bättre på att ha ögonen på pucken för den tid vi lever i.

Här är de som vi har vant att beteckna som ”konservativa” i kyrkan ofta de som är mer moderna.

Jan-Erik Andelin
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00