Kyrkovalet: Det är bråttom i kyrkan nu

05.02.2024
Kyrkovalet: Det är bråttom i kyrkan nu
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

I BORGÅ STIFT hör vi flitigt till den evangelisk-lutherska kyrkan. Men även vårt stift tappade i fjol över 2 000 medlemmar, genom döden, genom utskrivningar, inför framtiden i form av barn som aldrig döptes.

I stort har kyrkan i Finland krympt till att nu omfatta bara två tredjedelar av befolkningen. I Helsingfors och Vanda är andelen redan mind­re än hälften, 47 respektive 49 procent.

Det är bråttom nu. Sekulariseringen i samhället kan visserligen gå att hejda och kanske till och med vända. Men ännu mera angeläget är att kyrkans tunga rock ekonomiskt sett behöver bytas till lättare kläder.

KYRKOMÖTET är det organ som kan fatta beslut om hur kyrkan ska ändra sin förvaltning som är för stor, mångdubbel och tung.

Det är sex nivåer: församling, samfällighet och stift. Ovanför detta kyrkans centraler och kyrkliga organisationer, kyrkostyrelse och kyrkomöte. Någonstans behöver saxen gå. Eller åtminstone behöver människor, skrivbord och stolar flyttas om till platser inom kyrkan där den sammanfattade nyttan för Guds verk på jorden blir större.

"Kyrko­mötet inte är något hedersmingel och ingen kurs där man kan smälta in, se sig omkring och lära."

DEN 13 FEBRUARI ska förtroendevalda i din församling välja ombud som ska sitta i kyrko­mötet från Borgå stift. Prästerna väljer bland sig sina företrädare. Biskopen är redan vald.

Det här kyrkomötesvalet sägs vara extremt viktigt. Kyrkans organisation måste vara inne på ett annat spår när det kyrko­möte som nu väljs har tjänat färdigt hösten 2027.

Kyrkomötet har stora problem för att det är ostrukturerat. I motsvarande världsliga organ underlättas beslutsfattandet av partierna och deras inre disciplin. En SFP-ledamot i riks­dagen styrs att se till helheten, framför intressen som rör hens egen byväg. Annars leder politiken ingenvart.

Den mekanismen finns inte i kyrkomötet. Stora reformer har fallit för att någon enskild kyrkoherde eller missionsaktivist inte har fått igenom just sin käpphäst.

LYCKLIGTVIS har Borgå stift förmånen att ha Ungdomens kyrkodagar (UK) som en skola för hur man gör politik, med kompromisser och beslut.

Men fortfarande måste sägas att kyrkomötet 2024–27 som väljs nu behöver ha extremt beslutsdrivna, modiga och innovativa ombud. Vi visar i en artikel i det här numret att kyrko­mötet inte är något hedersmingel eller en kurs där man kan smälta in, se sig omkring och lära.

Närmare hälften av ombuden kommer att vara nya i vår. Alla gamla väljs kanske inte på nytt. Det gäller att vara skärpt redan från dag 1. Det kan gälla att komma i gång med kyrkomötets stora frågor redan i februari när man blivit vald. Nätverka och ring runt.

UNGDOM OCH FÖRNYELSE i alla ära, men det här kyrkomötet behöver människor som har rutin och vana att fatta beslut. Annars går det på tok i kyrkan. Eller så flyter kyrkans liv på 2030-talet ut i andra kristna forum, där man är bättre på att ha ögonen på pucken för den tid vi lever i.

Här är de som vi har vant att beteckna som ”konservativa” i kyrkan ofta de som är mer moderna.

Jan-Erik Andelin
Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29