"Frågan är om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv"

19.11.2022
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

SIGNALRUM – det låter som en militär term, men det är det inte i den här spalten, och den här gången.

Signalrum är platser där kyrkan för­väntas lära sig lyssna till vad dess medlemmar
tänker om den. Det anser en framtidsspaning inom den evangelisk-lutherska kyrkan. I en ny arbetsmetod ska människor bjudas in för att möjligast förutsättningslöst lassa av sina förväntningar på sin församling.

Rapporten blev den mest flitigt diskuterade vid höstens kyrkomöte. Metoden rekommenderas efter att ha prövats ut på 140 tillfrågade bli ett arbetsredskap i församlingarna.DET LILLA pilotprojektet listar sex viktiga teman som kyrkan ställs inför i tiden. Det här förstås bara som ett test av en arbets­metod, någon statistiskt hållbar översikt över hela kyrkan är det ju inte.

Men det finns så här långt signaler om en viss vänlig förväntan bland dem som har svarat.
Det är inte bara arga villkor och hot om att skriva ut sig. Kyrkan får beröm för att kunna möta människor, och lyssna.

Kyrkan förväntas vara tydligare med verktyg för vardagskristendom. Och ge näring för att leva måttligare, hållbarare och med respekt för naturen. Kyrkan förväntas fatta att familjemönster är i omvandling. Och inse att människor experimenterar med nyandlighet på sätt som behöver förstås som längtan.

"Reaktionen från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrko­mötet lät inte vänta på sig."

REAKTIONEN från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrkomötet lät inte vänta på sig. Flera talare var upprörda över att en kyrklig rapport ens tar människors intresse för god magi, helande kristaller eller polyamori på allvar.

Evangeliet och budskapet är givet, hette det, och det måste förkunnas även om alla
inte tycker om att höra det.

Flera biskopar fick kliva upp i talar­stolen på temat ”var inte rädd” och säga att kyrkan visst behöver en ärlig bild av vad männi­skor resonerar om, strax utanför kyrkans väggar.

Åbobiskopen Mari Leppänen frågade skarpt om ett invant, hemtamt sätt att tala om Gud river hinder, eller bygger nya. Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon.

"Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon."

FOLKKYRKAN förstår sig inte alltid på väckelserörelsernas engagerande kraft i kärnan av många församlingar. Och väckelserörelserna förstår sig inte alltid på folkkyrkan och dess breda, utkavlade nåd.

Frågan är förstås också om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv. Det är ett stycke svag is där som en församling inte är en plats där vardagsmänniskors behov och längtan blir hörda utan speciella ”signal­rum”.

En lätt föråldrad prostromantik tror lätt att kyrkan genom förrättningar, skriftskola och diakoni till sist når hela folket och får en helhetsbild av dess glädje, sorg och strävan.

Men det förutsätter i så fall också att kyrko­herden efter ett tänkvärt dopkaffe eller en diakoni­andakt också går till sitt kansli och börjar ställa om saker om så behövs, och inte bara tackar Gud för att kyrkan i sekler består.

Här behövs en ny verksamhetsidé och en ny teologisk läsning om kyrkan som gemenskap.

Jan-Erik Andelin
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00