"Frågan är om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv"

19.11.2022
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

SIGNALRUM – det låter som en militär term, men det är det inte i den här spalten, och den här gången.

Signalrum är platser där kyrkan för­väntas lära sig lyssna till vad dess medlemmar
tänker om den. Det anser en framtidsspaning inom den evangelisk-lutherska kyrkan. I en ny arbetsmetod ska människor bjudas in för att möjligast förutsättningslöst lassa av sina förväntningar på sin församling.

Rapporten blev den mest flitigt diskuterade vid höstens kyrkomöte. Metoden rekommenderas efter att ha prövats ut på 140 tillfrågade bli ett arbetsredskap i församlingarna.DET LILLA pilotprojektet listar sex viktiga teman som kyrkan ställs inför i tiden. Det här förstås bara som ett test av en arbets­metod, någon statistiskt hållbar översikt över hela kyrkan är det ju inte.

Men det finns så här långt signaler om en viss vänlig förväntan bland dem som har svarat.
Det är inte bara arga villkor och hot om att skriva ut sig. Kyrkan får beröm för att kunna möta människor, och lyssna.

Kyrkan förväntas vara tydligare med verktyg för vardagskristendom. Och ge näring för att leva måttligare, hållbarare och med respekt för naturen. Kyrkan förväntas fatta att familjemönster är i omvandling. Och inse att människor experimenterar med nyandlighet på sätt som behöver förstås som längtan.

"Reaktionen från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrko­mötet lät inte vänta på sig."

REAKTIONEN från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrkomötet lät inte vänta på sig. Flera talare var upprörda över att en kyrklig rapport ens tar människors intresse för god magi, helande kristaller eller polyamori på allvar.

Evangeliet och budskapet är givet, hette det, och det måste förkunnas även om alla
inte tycker om att höra det.

Flera biskopar fick kliva upp i talar­stolen på temat ”var inte rädd” och säga att kyrkan visst behöver en ärlig bild av vad männi­skor resonerar om, strax utanför kyrkans väggar.

Åbobiskopen Mari Leppänen frågade skarpt om ett invant, hemtamt sätt att tala om Gud river hinder, eller bygger nya. Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon.

"Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon."

FOLKKYRKAN förstår sig inte alltid på väckelserörelsernas engagerande kraft i kärnan av många församlingar. Och väckelserörelserna förstår sig inte alltid på folkkyrkan och dess breda, utkavlade nåd.

Frågan är förstås också om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv. Det är ett stycke svag is där som en församling inte är en plats där vardagsmänniskors behov och längtan blir hörda utan speciella ”signal­rum”.

En lätt föråldrad prostromantik tror lätt att kyrkan genom förrättningar, skriftskola och diakoni till sist når hela folket och får en helhetsbild av dess glädje, sorg och strävan.

Men det förutsätter i så fall också att kyrko­herden efter ett tänkvärt dopkaffe eller en diakoni­andakt också går till sitt kansli och börjar ställa om saker om så behövs, och inte bara tackar Gud för att kyrkan i sekler består.

Här behövs en ny verksamhetsidé och en ny teologisk läsning om kyrkan som gemenskap.

Jan-Erik Andelin
Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41
Helsingforsförsamlingarna var snabbt ute med sin röstningsprocent – som sjönk.

FÖRSAMLINGSVALET. Den nedåtgående trenden för röstningsprocenten i församlingsvalet fortsätter. Enligt de första siffrorna dagen efter valet använde bara var åttonde församlingsmedlem sin röst. Den preliminära röstningsprocenten är 12,7 procent. 21.11.2022 kl. 00:01
Sonja Djupsjöbacka (till vänster) och Cecilia Åminne är lärare och röstmagneter. De vill jobba för en välkomnande församling och ökad delaktighet för medlemmarna.

FÖRSAMLINGSVAL. En välrepresenterad grupp bland dem som fått mycket röster i församlingsvalet på svenska är lärare. En av dem är Cecilia Åminne i Jakobstad. En pedagogisk blick på kyrkans röstningssystem lämnar en del övrigt att önska; framöver skulle hon gärna se direktval av kyrkomötesombud och biskopar. – Det är jätteskumt att säga att alla är lika värda, men sedan får alla inte rösta. 20.11.2022 kl. 22:39
Stabil röstning i Pedersöre, men långt ifrån kyrkoherdevalet 2021

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingen var en av de få i Finland som höjde röstningsprocenten sedan församlingsvalet 2018. 20.11.2022 kl. 22:20
Anna Simonsen röstade i Borgå. – Om jag inte röstar så är det andra som bestämmer i kyrkan

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingsvalet är på gång under dagen. Röstningslokalerna stänger klockan 20. I Borgå röstade Anna Simonsen, 56, som medlem i kyrkan för första gången i livet. Med sin röst ville hon motverka den skeva representationen i kyrkan. 20.11.2022 kl. 13:48
Rose-Maj Friman har varit chef för sjukhussjälavården i Vasa.

KYRKOHERDETJÄNST. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har nu fått en sökande: pastor Rose-Maj Friman, som är chef för sjukhussjälavården i Vasa. 18.11.2022 kl. 13:40

Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36