"Frågan är om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv"

19.11.2022
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

SIGNALRUM – det låter som en militär term, men det är det inte i den här spalten, och den här gången.

Signalrum är platser där kyrkan för­väntas lära sig lyssna till vad dess medlemmar
tänker om den. Det anser en framtidsspaning inom den evangelisk-lutherska kyrkan. I en ny arbetsmetod ska människor bjudas in för att möjligast förutsättningslöst lassa av sina förväntningar på sin församling.

Rapporten blev den mest flitigt diskuterade vid höstens kyrkomöte. Metoden rekommenderas efter att ha prövats ut på 140 tillfrågade bli ett arbetsredskap i församlingarna.DET LILLA pilotprojektet listar sex viktiga teman som kyrkan ställs inför i tiden. Det här förstås bara som ett test av en arbets­metod, någon statistiskt hållbar översikt över hela kyrkan är det ju inte.

Men det finns så här långt signaler om en viss vänlig förväntan bland dem som har svarat.
Det är inte bara arga villkor och hot om att skriva ut sig. Kyrkan får beröm för att kunna möta människor, och lyssna.

Kyrkan förväntas vara tydligare med verktyg för vardagskristendom. Och ge näring för att leva måttligare, hållbarare och med respekt för naturen. Kyrkan förväntas fatta att familjemönster är i omvandling. Och inse att människor experimenterar med nyandlighet på sätt som behöver förstås som längtan.

"Reaktionen från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrko­mötet lät inte vänta på sig."

REAKTIONEN från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrkomötet lät inte vänta på sig. Flera talare var upprörda över att en kyrklig rapport ens tar människors intresse för god magi, helande kristaller eller polyamori på allvar.

Evangeliet och budskapet är givet, hette det, och det måste förkunnas även om alla
inte tycker om att höra det.

Flera biskopar fick kliva upp i talar­stolen på temat ”var inte rädd” och säga att kyrkan visst behöver en ärlig bild av vad männi­skor resonerar om, strax utanför kyrkans väggar.

Åbobiskopen Mari Leppänen frågade skarpt om ett invant, hemtamt sätt att tala om Gud river hinder, eller bygger nya. Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon.

"Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon."

FOLKKYRKAN förstår sig inte alltid på väckelserörelsernas engagerande kraft i kärnan av många församlingar. Och väckelserörelserna förstår sig inte alltid på folkkyrkan och dess breda, utkavlade nåd.

Frågan är förstås också om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv. Det är ett stycke svag is där som en församling inte är en plats där vardagsmänniskors behov och längtan blir hörda utan speciella ”signal­rum”.

En lätt föråldrad prostromantik tror lätt att kyrkan genom förrättningar, skriftskola och diakoni till sist når hela folket och får en helhetsbild av dess glädje, sorg och strävan.

Men det förutsätter i så fall också att kyrko­herden efter ett tänkvärt dopkaffe eller en diakoni­andakt också går till sitt kansli och börjar ställa om saker om så behövs, och inte bara tackar Gud för att kyrkan i sekler består.

Här behövs en ny verksamhetsidé och en ny teologisk läsning om kyrkan som gemenskap.

Jan-Erik Andelin
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00