"Frågan är om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv"

19.11.2022
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

SIGNALRUM – det låter som en militär term, men det är det inte i den här spalten, och den här gången.

Signalrum är platser där kyrkan för­väntas lära sig lyssna till vad dess medlemmar
tänker om den. Det anser en framtidsspaning inom den evangelisk-lutherska kyrkan. I en ny arbetsmetod ska människor bjudas in för att möjligast förutsättningslöst lassa av sina förväntningar på sin församling.

Rapporten blev den mest flitigt diskuterade vid höstens kyrkomöte. Metoden rekommenderas efter att ha prövats ut på 140 tillfrågade bli ett arbetsredskap i församlingarna.DET LILLA pilotprojektet listar sex viktiga teman som kyrkan ställs inför i tiden. Det här förstås bara som ett test av en arbets­metod, någon statistiskt hållbar översikt över hela kyrkan är det ju inte.

Men det finns så här långt signaler om en viss vänlig förväntan bland dem som har svarat.
Det är inte bara arga villkor och hot om att skriva ut sig. Kyrkan får beröm för att kunna möta människor, och lyssna.

Kyrkan förväntas vara tydligare med verktyg för vardagskristendom. Och ge näring för att leva måttligare, hållbarare och med respekt för naturen. Kyrkan förväntas fatta att familjemönster är i omvandling. Och inse att människor experimenterar med nyandlighet på sätt som behöver förstås som längtan.

"Reaktionen från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrko­mötet lät inte vänta på sig."

REAKTIONEN från den så kallade klassiskt kristna, lekmannadominerade fronten i kyrkomötet lät inte vänta på sig. Flera talare var upprörda över att en kyrklig rapport ens tar människors intresse för god magi, helande kristaller eller polyamori på allvar.

Evangeliet och budskapet är givet, hette det, och det måste förkunnas även om alla
inte tycker om att höra det.

Flera biskopar fick kliva upp i talar­stolen på temat ”var inte rädd” och säga att kyrkan visst behöver en ärlig bild av vad männi­skor resonerar om, strax utanför kyrkans väggar.

Åbobiskopen Mari Leppänen frågade skarpt om ett invant, hemtamt sätt att tala om Gud river hinder, eller bygger nya. Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon.

"Hon riktade sig till den halva av kyrko­mötet som består av väckelserörelsefolk – som i sin tur företräder bara tre till sex procent av kyrkans medlemmar, sade hon."

FOLKKYRKAN förstår sig inte alltid på väckelserörelsernas engagerande kraft i kärnan av många församlingar. Och väckelserörelserna förstår sig inte alltid på folkkyrkan och dess breda, utkavlade nåd.

Frågan är förstås också om folkkyrkan helt och hållet förstår sig på sig själv. Det är ett stycke svag is där som en församling inte är en plats där vardagsmänniskors behov och längtan blir hörda utan speciella ”signal­rum”.

En lätt föråldrad prostromantik tror lätt att kyrkan genom förrättningar, skriftskola och diakoni till sist når hela folket och får en helhetsbild av dess glädje, sorg och strävan.

Men det förutsätter i så fall också att kyrko­herden efter ett tänkvärt dopkaffe eller en diakoni­andakt också går till sitt kansli och börjar ställa om saker om så behövs, och inte bara tackar Gud för att kyrkan i sekler består.

Här behövs en ny verksamhetsidé och en ny teologisk läsning om kyrkan som gemenskap.

Jan-Erik Andelin
Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32