Kostnad eller inbesparing?

10.12.2019

LEDARE.

Reformer är inte alltid av ondo även om de som i sitt jobb direkt berörs av dem kan uppleva dem så. Här intill berättar vi om centralregistren som senast den 1 januari 2022 ska ta hand om hanteringen av församlingarnas folkbokföringsuppgifter.

Den som flyttat ofta eller har familjen utspridd behöver därefter inte längre kontakta flera församlingar för att få ämbetsbetyg och släktutredningar vid till exempel arvsskiften. Hanteringen standardiseras då endast för ändamålet utbildade personer kommer åt att göra tillägg i personregistren. Och så ska det bli billigare för församlingarna.

Men blir det billigare? I kyrkans väsen ligger att ta hand om de svaga, och i det ingår också att slå vakt om sina anställda. Kanslisterna hör heller inte till de högst avlönade på pastors-
kanslierna. Det krävs mod av församlingarnas förtroendevalda att se över kanslistens arbetsbild och arbetstid när en del av arbetsuppgifterna tas ifrån dem. Annars blir reformen bara en ekonomisk belastning.

Det är inte vanligt att kyrkan samarbetsförhandlar i syfte att minska antalet anställda eller deras arbetstid. När man gjort det i Borgå stift de senaste åren har det vanligtvis berört just kanslister. Som en direkt följd av centralregisterreformen gjorde man det i Vasa samfällighet tidigare i höst. I den svenska och finska församlingen sammantaget minskar antalet kanslister vid årsskiftet från sju till fyra.

»Det krävs mod av församlingarna att se över kanslistens arbetsbild.«

I samfälligheten i Vasa hade man sju anställda på kansliet. En församling på cirka 6 000 medlemmar har vanligtvis flera kanslister. Den församlingen kan komma att betala 21 000 euro per år till centralregistret. Det är mer än en halv årslön för en kanslist.

Men vad kan man göra i mindre församlingarna med en kanslist på deltid? Minska arbetstiden ytterligare? Inleda samarbete? Överlåta uppgifterna åt frivilliga eller andra anställda? Också efter reformen ska någon sköta annonsering, information, kundbetjäning, hemsidan, sociala medier, bokningar, kungörelser, statistik, arkivering och sekreteraruppgifterna i församlingen.

Om den här reformen gynnar någon så är det sannolikt de större församlingarna.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01