Kostnad eller inbesparing?

10.12.2019

LEDARE.

Reformer är inte alltid av ondo även om de som i sitt jobb direkt berörs av dem kan uppleva dem så. Här intill berättar vi om centralregistren som senast den 1 januari 2022 ska ta hand om hanteringen av församlingarnas folkbokföringsuppgifter.

Den som flyttat ofta eller har familjen utspridd behöver därefter inte längre kontakta flera församlingar för att få ämbetsbetyg och släktutredningar vid till exempel arvsskiften. Hanteringen standardiseras då endast för ändamålet utbildade personer kommer åt att göra tillägg i personregistren. Och så ska det bli billigare för församlingarna.

Men blir det billigare? I kyrkans väsen ligger att ta hand om de svaga, och i det ingår också att slå vakt om sina anställda. Kanslisterna hör heller inte till de högst avlönade på pastors-
kanslierna. Det krävs mod av församlingarnas förtroendevalda att se över kanslistens arbetsbild och arbetstid när en del av arbetsuppgifterna tas ifrån dem. Annars blir reformen bara en ekonomisk belastning.

Det är inte vanligt att kyrkan samarbetsförhandlar i syfte att minska antalet anställda eller deras arbetstid. När man gjort det i Borgå stift de senaste åren har det vanligtvis berört just kanslister. Som en direkt följd av centralregisterreformen gjorde man det i Vasa samfällighet tidigare i höst. I den svenska och finska församlingen sammantaget minskar antalet kanslister vid årsskiftet från sju till fyra.

»Det krävs mod av församlingarna att se över kanslistens arbetsbild.«

I samfälligheten i Vasa hade man sju anställda på kansliet. En församling på cirka 6 000 medlemmar har vanligtvis flera kanslister. Den församlingen kan komma att betala 21 000 euro per år till centralregistret. Det är mer än en halv årslön för en kanslist.

Men vad kan man göra i mindre församlingarna med en kanslist på deltid? Minska arbetstiden ytterligare? Inleda samarbete? Överlåta uppgifterna åt frivilliga eller andra anställda? Också efter reformen ska någon sköta annonsering, information, kundbetjäning, hemsidan, sociala medier, bokningar, kungörelser, statistik, arkivering och sekreteraruppgifterna i församlingen.

Om den här reformen gynnar någon så är det sannolikt de större församlingarna.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
– Vi ska vara mycket försiktiga med att tolka coronapandemin som ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig, säger Björn Vikström.

orostider. Varför kom den här pandemin – vill Gud straffa mänskligheten? Eller är den ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig? Vi frågar Björn Vikström, universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi. 18.6.2020 kl. 16:12
Dofterna gör att vi inte bara minns, vi återupplever, skriver Johanna Boholm-Saarinen.

Kolumn. Johanna Boholm-Saarinen är tacksam för att det alltid, oberoende av vad som händer i livet, finns hundlokor och häggar, sandvägar och skogsdungar. 18.6.2020 kl. 13:42

sommar. Vare sig du hör till dem som anser att sommaren är till för att slappna av, eller söker något att underhålla dig med när evenemang och läger är inställda. 21.6.2020 kl. 10:00