Kostnad eller inbesparing?

10.12.2019

LEDARE.

Reformer är inte alltid av ondo även om de som i sitt jobb direkt berörs av dem kan uppleva dem så. Här intill berättar vi om centralregistren som senast den 1 januari 2022 ska ta hand om hanteringen av församlingarnas folkbokföringsuppgifter.

Den som flyttat ofta eller har familjen utspridd behöver därefter inte längre kontakta flera församlingar för att få ämbetsbetyg och släktutredningar vid till exempel arvsskiften. Hanteringen standardiseras då endast för ändamålet utbildade personer kommer åt att göra tillägg i personregistren. Och så ska det bli billigare för församlingarna.

Men blir det billigare? I kyrkans väsen ligger att ta hand om de svaga, och i det ingår också att slå vakt om sina anställda. Kanslisterna hör heller inte till de högst avlönade på pastors-
kanslierna. Det krävs mod av församlingarnas förtroendevalda att se över kanslistens arbetsbild och arbetstid när en del av arbetsuppgifterna tas ifrån dem. Annars blir reformen bara en ekonomisk belastning.

Det är inte vanligt att kyrkan samarbetsförhandlar i syfte att minska antalet anställda eller deras arbetstid. När man gjort det i Borgå stift de senaste åren har det vanligtvis berört just kanslister. Som en direkt följd av centralregisterreformen gjorde man det i Vasa samfällighet tidigare i höst. I den svenska och finska församlingen sammantaget minskar antalet kanslister vid årsskiftet från sju till fyra.

»Det krävs mod av församlingarna att se över kanslistens arbetsbild.«

I samfälligheten i Vasa hade man sju anställda på kansliet. En församling på cirka 6 000 medlemmar har vanligtvis flera kanslister. Den församlingen kan komma att betala 21 000 euro per år till centralregistret. Det är mer än en halv årslön för en kanslist.

Men vad kan man göra i mindre församlingarna med en kanslist på deltid? Minska arbetstiden ytterligare? Inleda samarbete? Överlåta uppgifterna åt frivilliga eller andra anställda? Också efter reformen ska någon sköta annonsering, information, kundbetjäning, hemsidan, sociala medier, bokningar, kungörelser, statistik, arkivering och sekreteraruppgifterna i församlingen.

Om den här reformen gynnar någon så är det sannolikt de större församlingarna.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20