Ska lekmän bära framtidens kyrka?

03.10.2019

LEDARE.

Matteus församling i Helsingfors kämpar som bäst med samma utmaning som alla andra församlingar: beslut om nästa års budget. Var i verksamheten ska man skära bort något, och hur mycket i så fall? (Läs nyheten här.) Ska man hyvla jämnt, lite från allt? Kan man hyvla där det gör mest ont, hacka bort en bit av det som man var mest stolt över?

I Matteus fall är flaggskeppet ungdomsarbetet, i någon annan församling är det något annat. Och det gör ont om man skär i hjärtat.

Vår kyrka står inför en stor strukturomvandling. Medlemmarna blir färre, och för dem som finns kvar är kyrkan ingen självklarhet. Alltså ställer de frågan: Vad får jag egentligen för det att jag är med? Är det tillräckligt?

När resurserna minskar blir det allt svårare att göra alla nöjda, ändå är det mer viktigt än någonsin att faktiskt göra det.

I det läget blir också församlingarnas marknadsföring och information viktigare. Allt fler församlingar inser att de måste berätta om vad de gör – och de måste göra det så att informationen når ut. Två av de finska Helsingforsförsamlingar som tappat flest medlemmar, Kallion seurakunta och Paavalin seurakunta, fattade nyligen beslutet att tillsammans anställa en person som skapar kontakt med helsingforsare som bor på församlingens område. Samma uppdrag – att vara en kontaktkanal till dem som inte känner sin församling – har också Kyrkpressen.

»Kan man tänka sig att församlingar av olika typ går in för olika lösningar?"

Var ska kniven då skära? Kyrkan kommer inte ifrån att den förr eller senare måste skära i personalen. När det sker måste det finnas en struktur som välkomnar lekmännen.

Men hur ska den se ut? Ska det bli som i frikyrkorna, där lekmännen sköter musiken? Ska det bli som i anglikanska kyrkan, där lekmännen sköter vaktmästarsysslorna? Kan man tänka sig att församlingar av olika typ går in för helt olika lösningar: till exempel så att en högkyrklig församling håller fast vid sina präster, medan en lågkyrklig församling låter lekmännen bli liturger och predikanter?

I bästa fall leder den här processen till en mångfald som gör att de som inte är anställda jobbar för en församling för att den är deras hem.

Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.

Sofia Torvalds
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59