Ska lekmän bära framtidens kyrka?

03.10.2019

LEDARE.

Matteus församling i Helsingfors kämpar som bäst med samma utmaning som alla andra församlingar: beslut om nästa års budget. Var i verksamheten ska man skära bort något, och hur mycket i så fall? (Läs nyheten här.) Ska man hyvla jämnt, lite från allt? Kan man hyvla där det gör mest ont, hacka bort en bit av det som man var mest stolt över?

I Matteus fall är flaggskeppet ungdomsarbetet, i någon annan församling är det något annat. Och det gör ont om man skär i hjärtat.

Vår kyrka står inför en stor strukturomvandling. Medlemmarna blir färre, och för dem som finns kvar är kyrkan ingen självklarhet. Alltså ställer de frågan: Vad får jag egentligen för det att jag är med? Är det tillräckligt?

När resurserna minskar blir det allt svårare att göra alla nöjda, ändå är det mer viktigt än någonsin att faktiskt göra det.

I det läget blir också församlingarnas marknadsföring och information viktigare. Allt fler församlingar inser att de måste berätta om vad de gör – och de måste göra det så att informationen når ut. Två av de finska Helsingforsförsamlingar som tappat flest medlemmar, Kallion seurakunta och Paavalin seurakunta, fattade nyligen beslutet att tillsammans anställa en person som skapar kontakt med helsingforsare som bor på församlingens område. Samma uppdrag – att vara en kontaktkanal till dem som inte känner sin församling – har också Kyrkpressen.

»Kan man tänka sig att församlingar av olika typ går in för olika lösningar?"

Var ska kniven då skära? Kyrkan kommer inte ifrån att den förr eller senare måste skära i personalen. När det sker måste det finnas en struktur som välkomnar lekmännen.

Men hur ska den se ut? Ska det bli som i frikyrkorna, där lekmännen sköter musiken? Ska det bli som i anglikanska kyrkan, där lekmännen sköter vaktmästarsysslorna? Kan man tänka sig att församlingar av olika typ går in för helt olika lösningar: till exempel så att en högkyrklig församling håller fast vid sina präster, medan en lågkyrklig församling låter lekmännen bli liturger och predikanter?

I bästa fall leder den här processen till en mångfald som gör att de som inte är anställda jobbar för en församling för att den är deras hem.

Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.

Sofia Torvalds
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

delaktighet. – Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024. 3.12.2019 kl. 16:32

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57

betraktat. "Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen." 23.11.2019 kl. 12:00