Matteusungdomar protesterar mot sparbeslut – församlingsrådet: "Budgeten kan vi inte längre ändra på"

sparkrav.

Ungdomarna i Matteus församling är djupt besvikna över församlingsrådets beslut att skära i ungdomsverksamheten.

3.10.2019 kl. 09:00

Vid sitt möte i början av september fattade Matteus församlings församlingsråd beslutet att skära ner i församlingens ungdomsverksamhet. Det ledde till uppropet "Rädda Matteus ungdomsverksamhet" som samlat över 140 namn bland ungdomar.

– När vi fick höra om de potentiella nedskärningarna i församlingen var vi ett gäng ungdomar och unga vuxna som kände att vi direkt blir drabbade av dem. Vi vill visa att det finns en massa ungdomar som faktiskt bryr sig om Matteus ungdomsverksamhet, säger Kim Jokinen, som studerar vid Aalto-universitetet och är aktiv ung vuxen i Matteus församling.

Matteus ungdomsverksamhet lockar ungdomar också från andra församlingar. Vad är det som fungerar så bra i Matteus?

– Vår anda och gemenskap är jättebra. Alla känner sig som hemma. Vi har det jätteroligt tillsammans.

Vad hoppas ni att uppropet ska leda till?

– Vi kan ju inte ta ställning till budgeten men vi vill visa att vi ungdomar bryr oss och att man måste ta oss i beaktande. Vi hoppas att vårt initiativ åtminstone väcker diskussion, att något händer. Vi hoppas att den inte bara går församlingsrådet förbi. Vi undrar vad det är för poäng med att satsa på barn- och konfirmandsarbetet om man sedan skär ner och riskerar tappa kontakten med äldre ungdomar och unga vuxna, säger Jokinen.

Beslutet står fast

Annica Söderström är viceordförande i Matteus församlingsråd och satt med på det möte som uppropet hänvisar till.

Om församlingsrådet hade fattat beslut enligt ekonomiutskottets beredning hade församlingen sparat 20 000 genom att slopa en dagklubb med fyra barn. Varför gick inte rådet in för den inbesparingen?

– Jag kan inte gå in på diskussionen i församlingsrådet, det är en förtroendefråga. Diskussionerna ledde till att det förslag som kom upp på rådsmötet fick mer stöd. Då blev resultatet som det blev. Rådet beslöt att spara i ungdoms- och konfirmandverksamheten och livsmedelsinköpen och överföra 6 000 euro från en testamentsfond. De återstående fondmedlem är vår enda, numera lilla, buffert för att balansera kommande års budgetar, säger Söderström.

Matteus församling är känd för sin ambitiösa ungdomsverksamhet, som också lockar konfirmander från andra församlingar. Ser du risker i att skära i församlingens flaggskepp?

– Varje nedskärning är en risk. Vi undersöker möjligheten att skaffa tilläggspengar, och försöker organisera den verksamhet vi har idag så att den inte kostar lika mycket.

– Vad gäller vårt ungdomsarbete så är det enastående. Till exempel i år hade vi 112 konfirmander, av vilka 45 inte hörde till Matteus. Samfälligheten fördelar budgetmedel till församlingarna enligt antalet medlemmar och en prognos på antalet konfirmander. Vår prognos sade 60–70 och vi har 112 konfirmander – och vi får ingen ersättning för extrakonfirmanderna, den går till andra församlingar. Men det är jätteviktigt att kunna satsa på dem. Jag hoppas på en förändring i fördelningssystemet.

Är det möjligt att ompröva församlingsrådets beslut, som ungdomarna hoppas?

– Budgeten är klar, den kan vi inte längre ändra på. Nu gäller det för oss att utvärderna mindre kostsamma verksamhetsformer för att kunna genomföra sparkraven. Nu går vårt arbete ut på att se vad vi kan göra så att det inte ska kännas så att vi skär ut en bit av hjärtat i ungdomsarbetet.

Sofia Torvalds
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått