Hade Luther varit här, hade han röstat på skola och utbildning

07.02.2023
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

OM SEX VECKOR börjar riksdagsvalet 2023, när du kan förhandsrösta från den 22 mars. Det har varit fyra turbulenta år; närmast på grund av oro som nästan helt och hållet har uppstått utanför Finlands gränser. Men nu väljs en ny riksdag. Och sedan därefter, vanligen till sommaren, utses en ny regering.

Kyrkpressen frågar i det här numret i vår finlandssvenska krets i en rundfråga efter de viktigaste frågorna i valet, vars egentliga valdag är den 2 april.

Församlingsfolk, några präster och några mindre kyrkligt anknutna överraskar en smula med sina svar. Det är inte nyhets­sajternas främsta klickord som kommer först; Nato, Putin, klimatet, invandrargängen, trans­lagen, den svenska servicen och så.

SKOLAN kommer högst i flera svar. Skolgång och utbildning, som en bred grund för oss att livet igenom handla möjligast självständigt och förståndigt – det är viktigast i det här valet, resonerar flera.

Från sju års ålder, om inte ända från dagispedagogiken, ger skolan oss byggmaterial och verktyg att samla kunskaper, att tänka själva, att förstå andra, att handla rätt.

Hade Luther varit här för att rösta i riksdagsvalet 2023 hade han förmodligen röstat för skolan. Så pass mycket energi lade den frejdiga gudsmannen på att tala för en god skola bland furstar, rådmän och bönder redan i 1500-talets Tyskland.

Reformationen gjorde om konceptet för hur man tror på Gud. Att man gör det som individ, genom att läsa, tänka och tro själv, genom att vara förnuftig och flitig i vardagen och själv svara för sina synder. Man lär sig mera om Kristus genom att fostra barn i ett hem än genom att sitta många år i kloster,
ordade den gode Martin.

Martin Luther talade för en skola för alla, för både pojkar och flickor. Antikens filosofier ville han se mindre av i skolan, men mera av till exempel historia, matematik, språk och sång.

Luthersk trostradition slog djupa rötter i Norden. Historikern Teemu Keskisarja har beskrivit den som ”en förnuftig, rejäl, varm och stark religion [...] angelägen om individens själ, med sin säregna bildningskult, med tvånget att man ska kunna läsa, med sin folkbildning”.

SANNA MARINS regerings tredje i ordningen dyraste reform under fyra år var att höja läro­plikten till 18 år. Minst 110 miljoner euro kommer det att kosta per år att hela skolgången inklusive böckerna blir gratis för två nya årsklasser. Skola får kosta i Finland.

Reformen har visserligen också kritiserats av skolfolk. Det var för lite pengar för de mål man satte, säger man. Skolan tunnas ut och de som behöver stöd och hjälp i skolan löper allt oftare risk att inte få det. Allt blev dessutom hastigt och kupp­artat genomfört 2020, mitt i värsta pandemin.

VI LEVER i bildningskultens land, och det har djupa kristna och andliga rötter. Skolan gör oss inte bara till människor, skickliga att skapa vårt eget välstånd. Den ger också oss alla, en och en, möjligheten och redskapen att vara goda människor.

Rösta till exempel på skolan.

Jan-Erik Andelin

SÖNDAG. Egentligen tror jag att alla dagar på sätt och vis är bebådelsedagar, för varje dag får vi nog signaler från Gud. Ibland kanske signalerna är mycket tydliga, ibland måste vi stanna upp lite mer än vanligt för att upptäcka dem, men de finns nog där varje dag. 25.3.2023 kl. 16:52
Projektkörer som är aktiva under en begränsad tid passar dagens människor som inte alltid har lätt att förbinda sig en längre tid, konstaterar kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka.

sibbo. Camilla Wiksten-Rönnbacka leder en nystartad projektkör som uppträder i påsdagens högmässa i Sibbo. 15.3.2023 kl. 16:34
Nina Sjölander tycker att arbetet som verksamhetsledare ger väldigt mycket tillbaka.

ungdomar. Nina Sjölander arbetar nästan alla fredagar klockan 15–22. Det är inte betungande, utan veckans höjdpunkt. Mötet med de unga gör jobbet värdefullt. 22.3.2023 kl. 18:00
– Vi är upptagna av den fullkomliga döden, säger Hilkka Olkinuora.

eutanasi. Hilkka Olkinuora vill inte vara någon dödsängel. Men hon vill att människor lagligt ska kunna ha möjligheten att dö värdigt. 22.3.2023 kl. 16:18
Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Clas Abrahamsson ska utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Dessutom utannonserade domkapitlet i måndags kyrkoherdetjänster i Pedersöre och i Solf. 22.3.2023 kl. 11:12
Agneta Lavesson gillar böcker och att läsa. Det ser man inte minst på hennes välfyllda bokhylla.

UTANFÖRSKAP. Som barn fick Agneta Lavesson höra av sina föräldrar att hon var en olyckshändelse och att de inte velat ha några barn. De levde ett isolerat liv på den skånska landsbygden och Agneta förbjöds ha kontakt med andra barn. 23.3.2023 kl. 12:00
– Ifall stora förmögenheter verkligen hade provocerat oss hade väl fler politiska partier försökt göra något åt saken? säger doktorand Axel Vikström.

profilen. Axel Vikström är forskare vid Örebro universitet. Vårt sätt att skildra de superrika bidrar till att normalisera ekonomisk ojämlikhet, säger han. 21.3.2023 kl. 18:50
Vid församlingsvalet sade 60 procent av kandidaterna sig sympatisera med Anna Maja-Henrikssons SFP och 11 procent med Peter Östmans Kristdemokraterna

riksdagsvalet. Kyrkpressen träffade SFP:s Anna-Maja Henriksson och KD:s Peter Östman, vars partier är de populäraste inom kyrkan på svenska. Dubbelintervjun slutade i att regeringens företrädare gav oppositions­ledamoten en kram. 20.3.2023 kl. 19:00
Den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors hade pengar i krisande Credit Suisse.

FINANSFÖRVALTNING. Förvaltningsdirektören kan inte svara på varför Helsingfors kyrkliga samfällighet förvaltar medel genom finansvärdepapper i Schweiz. 16.3.2023 kl. 16:10
Konfirmandundervisningen har bibehållit sin popularitet.

Konfirmander. Under det första coronaåret 2020 sjönk antalet deltagare i konfirmandundervisningen i evangelisk-lutherska kyrkan, men 2021 vände trenden, en trend som fortsatte under 2022. 15.3.2023 kl. 18:16
– Vi har ingen tid att förlora utan vi ledigförklarar tjänsten på nytt den tjugonde mars, säger Åstrand.

KYRKOHERDETJÄNST. – Det kan ju hända att vi har den ansökningskulturen i Pedersöre av att man avvaktar och ser vad som händer, säger biskop Bo-Göran Åstrand om att ingen sökte den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling. 14.3.2023 kl. 19:43
Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre lockade inga sökande i första rundan.

PEDERSÖRE. Domkapitlet vid Borgå stift meddelade på fredagen att den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling inte fått någon sökande. 10.3.2023 kl. 12:11
Just nu jobbar Eva Ahl-Waris
som diakoniarbetare i Sjundeå – här står hon vid Sjundeå kyrka.

Personligt. När Eva Ahl-Waris började studera teologi blev hon så lycklig att det förvånade henne själv. – Bara att få studera hebreiska. – Guds och änglarnas språk! Helt amazing! 9.3.2023 kl. 16:49
Boken "Den som offrar sig" är den första delen i serien ”Brottsplats Österbotten”.

DECKARE. Kyrkoherdens fru har blivit stenad till döds i den österbottniska byn Solf. Det är upptakten till deckaren ”Den som offrar sig”, skriven av Simon Ventus och Christina Gustavson. 8.3.2023 kl. 18:38
Även om Larmosjön inte är det öppna hav Stig Nykvist är van vid trivs han där ändå.

missbruk. Tidigare vann flaskan om han måste välja mellan den och hustrun. Idag väljer Stig Nykvist bort flaskan. – För missbrukare är det dagens viktigaste och svåraste val, säger han. 8.3.2023 kl. 10:50

SÖNDAG. Egentligen tror jag att alla dagar på sätt och vis är bebådelsedagar, för varje dag får vi nog signaler från Gud. Ibland kanske signalerna är mycket tydliga, ibland måste vi stanna upp lite mer än vanligt för att upptäcka dem, men de finns nog där varje dag. 25.3.2023 kl. 16:52
Projektkörer som är aktiva under en begränsad tid passar dagens människor som inte alltid har lätt att förbinda sig en längre tid, konstaterar kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka.

sibbo. Camilla Wiksten-Rönnbacka leder en nystartad projektkör som uppträder i påsdagens högmässa i Sibbo. 15.3.2023 kl. 16:34
Nina Sjölander tycker att arbetet som verksamhetsledare ger väldigt mycket tillbaka.

ungdomar. Nina Sjölander arbetar nästan alla fredagar klockan 15–22. Det är inte betungande, utan veckans höjdpunkt. Mötet med de unga gör jobbet värdefullt. 22.3.2023 kl. 18:00
– Vi är upptagna av den fullkomliga döden, säger Hilkka Olkinuora.

eutanasi. Hilkka Olkinuora vill inte vara någon dödsängel. Men hon vill att människor lagligt ska kunna ha möjligheten att dö värdigt. 22.3.2023 kl. 16:18
Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Clas Abrahamsson ska utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Dessutom utannonserade domkapitlet i måndags kyrkoherdetjänster i Pedersöre och i Solf. 22.3.2023 kl. 11:12