Hade Luther varit här, hade han röstat på skola och utbildning

07.02.2023
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

OM SEX VECKOR börjar riksdagsvalet 2023, när du kan förhandsrösta från den 22 mars. Det har varit fyra turbulenta år; närmast på grund av oro som nästan helt och hållet har uppstått utanför Finlands gränser. Men nu väljs en ny riksdag. Och sedan därefter, vanligen till sommaren, utses en ny regering.

Kyrkpressen frågar i det här numret i vår finlandssvenska krets i en rundfråga efter de viktigaste frågorna i valet, vars egentliga valdag är den 2 april.

Församlingsfolk, några präster och några mindre kyrkligt anknutna överraskar en smula med sina svar. Det är inte nyhets­sajternas främsta klickord som kommer först; Nato, Putin, klimatet, invandrargängen, trans­lagen, den svenska servicen och så.

SKOLAN kommer högst i flera svar. Skolgång och utbildning, som en bred grund för oss att livet igenom handla möjligast självständigt och förståndigt – det är viktigast i det här valet, resonerar flera.

Från sju års ålder, om inte ända från dagispedagogiken, ger skolan oss byggmaterial och verktyg att samla kunskaper, att tänka själva, att förstå andra, att handla rätt.

Hade Luther varit här för att rösta i riksdagsvalet 2023 hade han förmodligen röstat för skolan. Så pass mycket energi lade den frejdiga gudsmannen på att tala för en god skola bland furstar, rådmän och bönder redan i 1500-talets Tyskland.

Reformationen gjorde om konceptet för hur man tror på Gud. Att man gör det som individ, genom att läsa, tänka och tro själv, genom att vara förnuftig och flitig i vardagen och själv svara för sina synder. Man lär sig mera om Kristus genom att fostra barn i ett hem än genom att sitta många år i kloster,
ordade den gode Martin.

Martin Luther talade för en skola för alla, för både pojkar och flickor. Antikens filosofier ville han se mindre av i skolan, men mera av till exempel historia, matematik, språk och sång.

Luthersk trostradition slog djupa rötter i Norden. Historikern Teemu Keskisarja har beskrivit den som ”en förnuftig, rejäl, varm och stark religion [...] angelägen om individens själ, med sin säregna bildningskult, med tvånget att man ska kunna läsa, med sin folkbildning”.

SANNA MARINS regerings tredje i ordningen dyraste reform under fyra år var att höja läro­plikten till 18 år. Minst 110 miljoner euro kommer det att kosta per år att hela skolgången inklusive böckerna blir gratis för två nya årsklasser. Skola får kosta i Finland.

Reformen har visserligen också kritiserats av skolfolk. Det var för lite pengar för de mål man satte, säger man. Skolan tunnas ut och de som behöver stöd och hjälp i skolan löper allt oftare risk att inte få det. Allt blev dessutom hastigt och kupp­artat genomfört 2020, mitt i värsta pandemin.

VI LEVER i bildningskultens land, och det har djupa kristna och andliga rötter. Skolan gör oss inte bara till människor, skickliga att skapa vårt eget välstånd. Den ger också oss alla, en och en, möjligheten och redskapen att vara goda människor.

Rösta till exempel på skolan.

Jan-Erik Andelin
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00