Inflammerat kyrkklimat

31.10.2019

LEDARE.

Som det framgår i artikeln här intill är klimatet mellan språkgrupperna på kyrkligt håll i Borgå inflammerat för tillfället. Bakgrunden är de läckande rören i det svenska församlingshemmet. Det verkade redan klappat och klart att rören skulle fixas – tills den finskspråkiga majoriteten i gemensamma kyrkofullmäktige plötsligt kom på andra tankar och valde att bordlägga ärendet.

Å ena sidan kunde man kanske ha viss förståelse för agerandet. En av den evangelisk-lutherska kyrkans större utmaningar idag är den totalt sett överstora fastighetsmassa man sitter på, en fastighetsmassa som på sikt – i takt med minskande skatteintäkter – kommer att bli omöjlig att underhålla och upprätthålla.

Å andra sidan. En fastighet är mer än pragmatik och kvadratmetrar på ett papper. En fastighet, dessutom med långa anor, vilket är fallet i Borgå, är för väldigt många förknippad med väldigt mycket känslor. Då blir det extra laddat. Det här borde den finskspråkiga majoriteten förstå, också mot bakgrund av att detta inte är den första fastighetskonflikten i Borgå. Agerar man fel kan processen riva upp sår som tar lång tid att läka.

»En fastighet är mer än pragmatik och kvadratmetrar på ett papper.«

Såren när en minoritet upplever sig överkörd av en majoritet kan gå djupt. Om de finskspråkiga i gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå tvivlar på det är de välkomna till Jakobstad på studiebesök. Här tvingades de finskspråkiga mot sin vilja se en av sina anrika lågstadieskolor göras om till språkbadsskola för snart tjugo år sedan. Också på senare år har frågan om skolfastigheter – i takt med att årskullarna blivit mindre – ständigt varit aktuell. Fastighetsdiskussionerna har skapat missnöje och rivit upp svårläkta sår.

En lärdom från Jakobstad är att oberoende av hur goda intentioner man än har så är det en grannlaga utmaning för en språkmajoritet att agera på ett sådant sätt att en språkminoritet inte känner sig överkörd. Kommunikation är a och o, och i Borgå borde det framöver vara alldeles uppenbart att man inte helt plötsligt i sista instans, utan förvarning, kan göra en kovändning i en för de svenskspråkiga så känslig fråga som församlingshemmets framtid.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46