Inflammerat kyrkklimat

31.10.2019

LEDARE.

Som det framgår i artikeln här intill är klimatet mellan språkgrupperna på kyrkligt håll i Borgå inflammerat för tillfället. Bakgrunden är de läckande rören i det svenska församlingshemmet. Det verkade redan klappat och klart att rören skulle fixas – tills den finskspråkiga majoriteten i gemensamma kyrkofullmäktige plötsligt kom på andra tankar och valde att bordlägga ärendet.

Å ena sidan kunde man kanske ha viss förståelse för agerandet. En av den evangelisk-lutherska kyrkans större utmaningar idag är den totalt sett överstora fastighetsmassa man sitter på, en fastighetsmassa som på sikt – i takt med minskande skatteintäkter – kommer att bli omöjlig att underhålla och upprätthålla.

Å andra sidan. En fastighet är mer än pragmatik och kvadratmetrar på ett papper. En fastighet, dessutom med långa anor, vilket är fallet i Borgå, är för väldigt många förknippad med väldigt mycket känslor. Då blir det extra laddat. Det här borde den finskspråkiga majoriteten förstå, också mot bakgrund av att detta inte är den första fastighetskonflikten i Borgå. Agerar man fel kan processen riva upp sår som tar lång tid att läka.

»En fastighet är mer än pragmatik och kvadratmetrar på ett papper.«

Såren när en minoritet upplever sig överkörd av en majoritet kan gå djupt. Om de finskspråkiga i gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå tvivlar på det är de välkomna till Jakobstad på studiebesök. Här tvingades de finskspråkiga mot sin vilja se en av sina anrika lågstadieskolor göras om till språkbadsskola för snart tjugo år sedan. Också på senare år har frågan om skolfastigheter – i takt med att årskullarna blivit mindre – ständigt varit aktuell. Fastighetsdiskussionerna har skapat missnöje och rivit upp svårläkta sår.

En lärdom från Jakobstad är att oberoende av hur goda intentioner man än har så är det en grannlaga utmaning för en språkmajoritet att agera på ett sådant sätt att en språkminoritet inte känner sig överkörd. Kommunikation är a och o, och i Borgå borde det framöver vara alldeles uppenbart att man inte helt plötsligt i sista instans, utan förvarning, kan göra en kovändning i en för de svenskspråkiga så känslig fråga som församlingshemmets framtid.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
– Vi ska vara mycket försiktiga med att tolka coronapandemin som ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig, säger Björn Vikström.

orostider. Varför kom den här pandemin – vill Gud straffa mänskligheten? Eller är den ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig? Vi frågar Björn Vikström, universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi. 18.6.2020 kl. 16:12
Dofterna gör att vi inte bara minns, vi återupplever, skriver Johanna Boholm-Saarinen.

Kolumn. Johanna Boholm-Saarinen är tacksam för att det alltid, oberoende av vad som händer i livet, finns hundlokor och häggar, sandvägar och skogsdungar. 18.6.2020 kl. 13:42

sommar. Vare sig du hör till dem som anser att sommaren är till för att slappna av, eller söker något att underhålla dig med när evenemang och läger är inställda. 21.6.2020 kl. 10:00