Att välja delaktighet

17.04.2019

INKAST. Vardagen är fylld av val.

Inte bara de kollektivt organiserade, sådana som får mediasynlighet den här våren – val av biskop, riksdags- och EU-ledamöter – utan också alla våra andra val. Faktum är att vi väljer mest hela tiden, och att det är en av de faktorer som tydligast synliggör oss som unika individer.

När vi tillsammans med många andra ska ta ställning till ett och samma ärende är vi ofta mindre motiverade än i vardagens många avgöranden. Det vi väljer verkar ha så försvinnande liten betydelse jämfört med det konkreta och direkta, till exempel att välja att inte köra rakt ut i en livlig korsning där vi har väjningsplikt.

Valet i korsningen känns nödvändigt, medan vi i val tillsammans med oöverskådligt många andra människor tenderar att betrakta oss själva som små, obetydliga droppar i de stora folkhav som bildas. Många väljer att avstå från att välja vem de vill låta sig representeras av i riksdagen, medan knappast någon låter bli att välja att väja i trafikkorsningen. Ändå bärs varje ledamot in i riksdagen av enskilt röstande individer, och varje röst blir hörd. Vi väljer – eller låter bli att välja – i precis lika hög grad i de val vi upplever som abstrakta som i de val vi ser som avgörande och konkreta.

Samtidigheten i det abstrakta och det konkreta blir kanske aldrig tydligare än i frågor som berör hela mänskligheten. Miljöhotet är konkret, och det berör alla. Samtidigt är miljöhotet abstrakt, eftersom vi känner oss så maktlösa på ett individuellt plan. I sådana allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet en värdefull källa.

»I allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet en värdefull källa.«

Gamla Testamentet uppmuntrar oss att förvalta den värld vi lever i, och ansvaret understryks gång på gång i berättelsernas sensmoral: när det onda i oss tar överhanden så lider inte bara vi och våra medmänniskor, utan också vår fysiska omgivning. Under en predikan för några söndagar sedan blev jag påmind om att en av de starkaste skildringarna av det för ansvaret så alldeles avgörande, delaktigheten, återfinns i en av Nya testamentets berättelser.

Fem bröd och två fiskar borde rationellt sett inte räcka någonstans när det gäller att mätta tusentals människor, lika lite som hållbara energilösningar på individ- och familjeplan borde kunna ha någon mätbar positiv inverkan på den globala miljön. Ändå är det bara det vi bär fram, hur otillräckligt det än kan tyckas vara, som kan välsignas.

Patrick Wingren

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

val. Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman. 22.11.2019 kl. 12:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06