Att välja delaktighet

17.04.2019

INKAST. Vardagen är fylld av val.

Inte bara de kollektivt organiserade, sådana som får mediasynlighet den här våren – val av biskop, riksdags- och EU-ledamöter – utan också alla våra andra val. Faktum är att vi väljer mest hela tiden, och att det är en av de faktorer som tydligast synliggör oss som unika individer.

När vi tillsammans med många andra ska ta ställning till ett och samma ärende är vi ofta mindre motiverade än i vardagens många avgöranden. Det vi väljer verkar ha så försvinnande liten betydelse jämfört med det konkreta och direkta, till exempel att välja att inte köra rakt ut i en livlig korsning där vi har väjningsplikt.

Valet i korsningen känns nödvändigt, medan vi i val tillsammans med oöverskådligt många andra människor tenderar att betrakta oss själva som små, obetydliga droppar i de stora folkhav som bildas. Många väljer att avstå från att välja vem de vill låta sig representeras av i riksdagen, medan knappast någon låter bli att välja att väja i trafikkorsningen. Ändå bärs varje ledamot in i riksdagen av enskilt röstande individer, och varje röst blir hörd. Vi väljer – eller låter bli att välja – i precis lika hög grad i de val vi upplever som abstrakta som i de val vi ser som avgörande och konkreta.

Samtidigheten i det abstrakta och det konkreta blir kanske aldrig tydligare än i frågor som berör hela mänskligheten. Miljöhotet är konkret, och det berör alla. Samtidigt är miljöhotet abstrakt, eftersom vi känner oss så maktlösa på ett individuellt plan. I sådana allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet en värdefull källa.

»I allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet en värdefull källa.«

Gamla Testamentet uppmuntrar oss att förvalta den värld vi lever i, och ansvaret understryks gång på gång i berättelsernas sensmoral: när det onda i oss tar överhanden så lider inte bara vi och våra medmänniskor, utan också vår fysiska omgivning. Under en predikan för några söndagar sedan blev jag påmind om att en av de starkaste skildringarna av det för ansvaret så alldeles avgörande, delaktigheten, återfinns i en av Nya testamentets berättelser.

Fem bröd och två fiskar borde rationellt sett inte räcka någonstans när det gäller att mätta tusentals människor, lika lite som hållbara energilösningar på individ- och familjeplan borde kunna ha någon mätbar positiv inverkan på den globala miljön. Ändå är det bara det vi bär fram, hur otillräckligt det än kan tyckas vara, som kan välsignas.

Patrick Wingren

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25