Att välja delaktighet

17.04.2019

INKAST. Vardagen är fylld av val.

Inte bara de kollektivt organiserade, sådana som får mediasynlighet den här våren – val av biskop, riksdags- och EU-ledamöter – utan också alla våra andra val. Faktum är att vi väljer mest hela tiden, och att det är en av de faktorer som tydligast synliggör oss som unika individer.

När vi tillsammans med många andra ska ta ställning till ett och samma ärende är vi ofta mindre motiverade än i vardagens många avgöranden. Det vi väljer verkar ha så försvinnande liten betydelse jämfört med det konkreta och direkta, till exempel att välja att inte köra rakt ut i en livlig korsning där vi har väjningsplikt.

Valet i korsningen känns nödvändigt, medan vi i val tillsammans med oöverskådligt många andra människor tenderar att betrakta oss själva som små, obetydliga droppar i de stora folkhav som bildas. Många väljer att avstå från att välja vem de vill låta sig representeras av i riksdagen, medan knappast någon låter bli att välja att väja i trafikkorsningen. Ändå bärs varje ledamot in i riksdagen av enskilt röstande individer, och varje röst blir hörd. Vi väljer – eller låter bli att välja – i precis lika hög grad i de val vi upplever som abstrakta som i de val vi ser som avgörande och konkreta.

Samtidigheten i det abstrakta och det konkreta blir kanske aldrig tydligare än i frågor som berör hela mänskligheten. Miljöhotet är konkret, och det berör alla. Samtidigt är miljöhotet abstrakt, eftersom vi känner oss så maktlösa på ett individuellt plan. I sådana allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet en värdefull källa.

»I allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet en värdefull källa.«

Gamla Testamentet uppmuntrar oss att förvalta den värld vi lever i, och ansvaret understryks gång på gång i berättelsernas sensmoral: när det onda i oss tar överhanden så lider inte bara vi och våra medmänniskor, utan också vår fysiska omgivning. Under en predikan för några söndagar sedan blev jag påmind om att en av de starkaste skildringarna av det för ansvaret så alldeles avgörande, delaktigheten, återfinns i en av Nya testamentets berättelser.

Fem bröd och två fiskar borde rationellt sett inte räcka någonstans när det gäller att mätta tusentals människor, lika lite som hållbara energilösningar på individ- och familjeplan borde kunna ha någon mätbar positiv inverkan på den globala miljön. Ändå är det bara det vi bär fram, hur otillräckligt det än kan tyckas vara, som kan välsignas.

Patrick Wingren

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00