Det ordnas flera gudstjänster varje söndag på olika språk i kyrkan i Opuwo, berättar Kaj Andersson.
Det ordnas flera gudstjänster varje söndag på olika språk i kyrkan i Opuwo, berättar Kaj Andersson.

Vännerna långt borta

vanda.

Vad har Opuwo i Namibia och Vanda svenska församling gemensamt? Kärleken till kyrkan och vänskapen som trotsar geografiska avstånd.

20.1.2022 kl. 10:07

Kaokobergen med staden Opuwo i nordvästra Namibia är en ganska svåråtkomlig och avlägsen plats. När Namibia blev självständigt 1990, från den sydafrikanska ockupationen, fanns många kyrkligt aktiva i Opuwo, men ingen kyrka att gå till.

– Vid Opuwo tar den fasta bebyggelsen slut och trakten bebos av nomadisk befolkning som lever på boskapsskötsel, säger Kaj Andersson som är pensionerad kaplan i Vanda svenska församling.

Han har varit med sedan starten på nittiotalet när Vanda svenska församling fick sin vänförsamling i Opuwo. Han har också besökt orten tillsammans med andra representanter från församlingen ett antal gånger.

– Det jag först tänker på när jag tänker på Opuwo är våra vänner där. Och just nu är jag orolig över hur de klarar sig under coronatiden. En biskop i Namibia har dött i covid-19. Få människor har blivit vaccinerade mot corona i södra Afrika.

Kaj Andersson berättar om sin gode vän Johannes Tolu som är född och uppvuxen i Opuwo. Han rymde hemifrån för att kunna gå i skola.

– Hans föräldrar ville att han skulle vara herde för familjens boskap, men tack vare två finska missionärer kunde han gå i skola och utbildade sig till präst. Han är Namibias enda dhimbatalande präst.

Johannes Tolu och hans fru Hilya hör till dem som hälsat på i Vanda svenska församling. Tolu har även översatt Nya Testamentet till dhimba, ett av många språk i regionen, tillsammans med ett översättningsteam.

Kyrkbygge med förhinder

Under nittiotalet bidrog alla sju församlingarna i Vanda med budgetmedel och en frivillig insamling för att bygga en kyrka och ett församlingscenter i Opuwo. Man besökte också Opuwo med finska arkitekter och planerna var stora, bygget skulle kosta en och en halv miljon finska mark. När man hunnit bygga ett par bostäder som skulle finnas i anslutning till den ännu obyggda kyrkan kom nittiotalets lågkonjunktur och pengatillströmningen ströps från den kyrkliga samfällighetens håll.

– Budet var att ni får göra vad ni kan med det ni fått. Då gjorde man i stället en mycket enklare konstruktion med väggar av lertegel, ett brant tak av korrugerad plåt och sittplatser för omkring femtio personer, säger Andersson.

Kyrkan invigdes 1994. Den lutherska församlingen i Opuwo har blivit tio gånger större under tjugo år, och 2014 uppgick medlemsantalet till 2000.

– Folket där är vana kyrkobesökare. De ordnar flera gudstjänster varje söndag på olika språk.

Att hålla kontakt med vänförsamlingen i Opuwo är inte alltid det lättaste på grund av ständiga elavbrott och dålig uppkoppling i bergstrakten. På grund av den långa resan har man inte heller kunnat ordna någon församlingsresa till Opuwo. Men Vanda svenska församling fortsätter med att genom budgeterade medel avlöna en präst i församlingen där.

– Våra vänner och vänförsamlingen i Opuwo är ett ständigt förbönsämne.

Ulrika Hansson


Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46
Sebastian Holmgård är programledare för "Tänk, tänkare, tänkast" som hittas på Yle Arenan.

profilen. Sebastian Holmgård är aktuell med programmet ”Tänk, tänkare, tänkast”, där han och några barn synar en del sanningar i sömmen. Finns det exempelvis gånger då man får ljuga? 16.5.2023 kl. 13:58
Mia Anderssén-Löf håller i arbetet  med Borgå stifts strategi.

BORGÅ STIFT. Stiftsdekan Mia Anderssén-Löf håller på och sniffar in sina nya arbetsuppgifter vid domkapitlet i Borgå. Dekanen kopplas ofta samman med teologisk utbildning och fortbildning. Men hon har också fått strategi och framtid på sitt bord. 16.5.2023 kl. 10:02
Punsar bönehus

LAESTADIANERNAS FRIDSFÖRENINGARS FÖRBUND. En del av den finlandssvenska laestadianrörelsen håller på att separera från den evangelisk- lutherska kyrkan. Nu utreder rörelsen möjligheten att bilda en egen kyrka på föreningsgrund. Men något gemensamt exodus är inte att vänta. 15.5.2023 kl. 17:59

Äktenskap. Efter fredagens omröstning blev det tumme ner för ändringarna i kyrkoordningen som skulle ha gjort vigsel till äktenskap möjligt också för par där bara den ena är medlem i kyrkan. 13.5.2023 kl. 20:23
Barn och ungdomar planterar eucalyptus och grevillea i Rukongo, Kenya.

KLIMATFÖRÄNDRING. Från och med i år får varje konfirmand i Vasa svenska församling ett eget träd i Kenya. Skolungdomar i Miriu, Kenya planterade i april 140 trädplantor för årets konfirmander. Trädplantering är ett viktigt och effektivt sätt att bromsa klimatförändringen eftersom träden binder koldioxid ur atmosfären. 11.5.2023 kl. 08:59
Lilla kören övar. På morsdag stundar ett uppträdande.

morsdag. På morsdag spelar kantorn Heidi Lång i familjegudstjänsten i Replot där fokus ligger på mammorna och familjen. Barnkören sjunger och till kyrkkaffet blir det marängtårta. 3.5.2023 kl. 20:52

Bidrag. Gunvor och Bo Skogmans minnesfond delade ut 10 000 euro i år. Kristinestads svenska församling har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att dela ut understöd ur fonden. 9.5.2023 kl. 18:57
En genomblöt Mikael Grönroos framme i Santiago de Compostela. Samt vandring på Meseta, en platå i norra Spanien.

PILGRIMSVANDRA. Från att ha känt sig slut efter en sträcka på 300 meter förbättrade Mikael Grönroos sin grundkondition rejält. Resultatet blev 725 kilometer pilgrimsvandring. 3.5.2023 kl. 20:46

ungdomar. Ungdomarna i Sibbo är oroliga. Medierna har rapporterat om skadegörelse i skolan, 0m hot, vapen och bråk på biblioteket. Sibbo svenska församlings ungdomsarbetsledare har ett motgift: kärleksbombning. – Men det finns unga som jag inte får kontakt med. Det är nytt, säger Patrik ”Putte” Frisk. 6.5.2023 kl. 10:29

Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19