Det ordnas flera gudstjänster varje söndag på olika språk i kyrkan i Opuwo, berättar Kaj Andersson.
Det ordnas flera gudstjänster varje söndag på olika språk i kyrkan i Opuwo, berättar Kaj Andersson.

Vännerna långt borta

vanda.

Vad har Opuwo i Namibia och Vanda svenska församling gemensamt? Kärleken till kyrkan och vänskapen som trotsar geografiska avstånd.

20.1.2022 kl. 10:07

Kaokobergen med staden Opuwo i nordvästra Namibia är en ganska svåråtkomlig och avlägsen plats. När Namibia blev självständigt 1990, från den sydafrikanska ockupationen, fanns många kyrkligt aktiva i Opuwo, men ingen kyrka att gå till.

– Vid Opuwo tar den fasta bebyggelsen slut och trakten bebos av nomadisk befolkning som lever på boskapsskötsel, säger Kaj Andersson som är pensionerad kaplan i Vanda svenska församling.

Han har varit med sedan starten på nittiotalet när Vanda svenska församling fick sin vänförsamling i Opuwo. Han har också besökt orten tillsammans med andra representanter från församlingen ett antal gånger.

– Det jag först tänker på när jag tänker på Opuwo är våra vänner där. Och just nu är jag orolig över hur de klarar sig under coronatiden. En biskop i Namibia har dött i covid-19. Få människor har blivit vaccinerade mot corona i södra Afrika.

Kaj Andersson berättar om sin gode vän Johannes Tolu som är född och uppvuxen i Opuwo. Han rymde hemifrån för att kunna gå i skola.

– Hans föräldrar ville att han skulle vara herde för familjens boskap, men tack vare två finska missionärer kunde han gå i skola och utbildade sig till präst. Han är Namibias enda dhimbatalande präst.

Johannes Tolu och hans fru Hilya hör till dem som hälsat på i Vanda svenska församling. Tolu har även översatt Nya Testamentet till dhimba, ett av många språk i regionen, tillsammans med ett översättningsteam.

Kyrkbygge med förhinder

Under nittiotalet bidrog alla sju församlingarna i Vanda med budgetmedel och en frivillig insamling för att bygga en kyrka och ett församlingscenter i Opuwo. Man besökte också Opuwo med finska arkitekter och planerna var stora, bygget skulle kosta en och en halv miljon finska mark. När man hunnit bygga ett par bostäder som skulle finnas i anslutning till den ännu obyggda kyrkan kom nittiotalets lågkonjunktur och pengatillströmningen ströps från den kyrkliga samfällighetens håll.

– Budet var att ni får göra vad ni kan med det ni fått. Då gjorde man i stället en mycket enklare konstruktion med väggar av lertegel, ett brant tak av korrugerad plåt och sittplatser för omkring femtio personer, säger Andersson.

Kyrkan invigdes 1994. Den lutherska församlingen i Opuwo har blivit tio gånger större under tjugo år, och 2014 uppgick medlemsantalet till 2000.

– Folket där är vana kyrkobesökare. De ordnar flera gudstjänster varje söndag på olika språk.

Att hålla kontakt med vänförsamlingen i Opuwo är inte alltid det lättaste på grund av ständiga elavbrott och dålig uppkoppling i bergstrakten. På grund av den långa resan har man inte heller kunnat ordna någon församlingsresa till Opuwo. Men Vanda svenska församling fortsätter med att genom budgeterade medel avlöna en präst i församlingen där.

– Våra vänner och vänförsamlingen i Opuwo är ett ständigt förbönsämne.

Ulrika Hansson


Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stitfsdekan. Ansökningstiden gick ut idag. 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16
Sjukdomen lärde Sabine Forsblom att man måste vara varsam med sig själv och andra.

BRÖSTCANCER. Efter en sommar då Sabine Forsblom känt sig stark och glad insjuknade hon i aggressiv bröstcancer. Ett år senare var hon svullen och blek, utan hår, utan ett bröst, med uppsvälld arm. Hennes cancerdagbok innehåller de svartaste tankarna. – Jag är inte densamma som jag var. Jag har insett att livet är en fantastisk gåva. 29.4.2022 kl. 16:20

Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stitfsdekan. Ansökningstiden gick ut idag. 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11