Se till mig som liten är – i reformerna

04.06.2024
Se till mig som liten är – i reformerna
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

KYRKOMÖTET sammanträder sedan 50 år tillbaka varje år i samma skola utanför Åbo: entré­hall, gympa till vänster, matsal till höger, klassrum rakt fram, auditorium på övre plan.

Doft av skola. För sin inre syn kan man se ombud och biskopar för 40–50 år sedan, killar och tjejer i terinitoveraller och utsvängda jeans på en dammig grusplan. Indelning i lag för bobollen: ett, två, ett, två, ett …

Som det gick vid årets kyrkomöte. Ettorna och tvåorna, nu vuxna kyrkomötesombud, försvann i Linnasmäkiskolans inre. Bakom stängda dörrar hade de liberala nätverket Förändringens vindar; de konservativa Kyrkans stengrund.

Detta på basen av hbtq-frågan, bör tilläggas. Även om det ju inom kyrkan också finns en mängd andra skiljelinjer.

DET KYRKOMÖTE som nu sitter har mer än någonsin förändrings- för att inte säga ödesfrågor på sitt bord i fyra år.

Hur ska en kyrka, uppbyggd på att nästan alla finländare hör till kyrkan, byggas om i scenariet att bara hälften gör det?

Förvånansvärt fallna från skyarna verkade flera ombud vara inför reformen hur statens finansiering till kyrkan radikalt ska läggas om. Det är de miljoner som betalas för att kyrkan sköter samhälleliga uppdrag som gravväsendet eller de medeltida kyrkorna.

"Att den blomstertid nu skulle komma, också i kyrkan, skulle många gärna önska sig."

Den mäktiga Kyrkostyrelsen har redan sänt förslagen till nyfördelning till församlingarna och några tunga inlägg som protest hördes inte i kyrkomötet.

Det folktäta Finland verkar förlora mest, och glesbygden vinna. I Borgå stift kasserar några mindre församlingar och samfälligheter stort. Men totalt är nettoförlusten i vår finlandssvenska närkrets nio miljoner euro.

Efter att precis ha sagt upp och sparat nästan fem miljoner euro per år, ser Helsingfors samfällighet ut att framöver behöva spara tre och en halv miljon till.

I EN STÖRRE BILD utöver statsstödet har totalt över 40 församlingar i Finland inte längre 2030 muskler att klara sin ekonomi.

Man kan inte längre göra som förra gången då man utropade 20 000 medlemmar som den optimala storleken på en församling. Någon kopia av vårdreformen ska kyrkan inte göra.

Blir avstånden till kyrkans gemenskap och gudstjänst större, engagerar folk sig ännu mindre. I norra Finland varnar den ansvarige biskopen för att sammanslagen fattigdom fortfarande bara blir en till ytan större fattigdom.

FÖR BORGÅ STIFT och församlingslivet på svenska är den församlingsreform som nu är på kommande en stor utmaning. Den stiftsstrategi som är på kommande ska enligt den ansvariga stiftsdekanen inte direkt ta sig an de här frågorna.

Och inte heller på finlandssvenskt håll är det alla gånger färdigt småskaligt, nära och trivsamt.

Landets största svenska församling, Esbo svenska, tappar till exempel engagemang i församlingsvalet och utmärks också för att vara rätt osynlig i det också i övrigt ogripbara Esbo. Kapellkyrkor, mindre församlingar och gräsrotsgemenskap behövs överallt när kyrkan läggs om.

Att den blomstertid nu skulle komma, också i kyrkan, skulle man gärna önska sig. Men hur ska det gå till?

Jan-Erik Andelin
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00