Kompromiss om vigseln – varför inte?

04.04.2024
Kompromiss om vigseln – varför inte?
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen. | Foto Unsplash/Matt Smart

DET VAR sommarmorgon. För dagen hade barnen på stugön fått en syssla. Det var att spika brädläggning på en liten barnens brygga i stranden. Föräldrar hade gett hammare, nya bräder och spik. Från strandglittret ljöd hammarslag och ivriga barnröster.

Framåt eftermiddagen var det dags för vuxeninspektion. Bräderna låg helt enligt instruktion. Tristare var att all spik hade slagits in med sådan ung frenesi att träet kring spikhuvudena var sönderslaget, sårigt och flisigt med spikarna långt inne i virket.

BISKOPARNA i den evangelisk-lutherska kyrkan föreslår för kyrkomötet en lösning i den sega tvisten om samkönade äktenskap.

Den går ut på att ingendera falangen i frågan ska hamra sin spik i träet så ihärdigt och blint att de samtidigt slår sönder någonting annat.

Biskoparnas kompromissförslag förtjänar understöd. Käbblet om samkönat äktenskap hotar fördunkla allt förnuft som just nu behövs i ett stort antal andra angelägna frågor i kyrkan.

Biskoparna vill göra två saker.

Dels vill de skriva in det traditionella äktenskapet i kyrkoordningen och förtydliga att det gäller man och kvinna (det står inte så nu).

Dels vill biskoparna samtidigt att landetslag sedan 2017 också ska råda i kyrkan. Präster som vill ska få viga samkönade par. På församlingsnivå skulle kyrkoherdarna åläggas se till att sådana vigslar är möjliga.

Det är samtidigt en screenshot och skärmdump av hur kyrkan på många håll, även biskoparna, agerar redan nu.

DEN TIDIGARE ledande sakkunniga vid Kyrkostyrelsen, Kari Latvus, lanserar en variant på det i sin blogg.

Det skulle vara status quo så att kyrkoordningens vigselparagraf som inte nämner några kön skulle stå orörd.

Biskoparnas utredningsprbete skulle i Latvus förslag i stället enbart antecknas som gällande uttolkning av hur kyrkoordningen under deras gemensamma regim bör förstås. Också det låter klokt.

VIGSELFRÅGAN är en symbol – för större spänningar under ytan kring bibelsyn och tro. Bland de konservativare har 20 väckelseledare reagerat mot biskoparnas förslag i ett uttalande. De liberalas kritik har varit mera spridd. Den stora massan har varit tyst, oväntat tyst.

Ändå finns det samtidigt från vartdera hållet en stor omtanke om kyrkan som ett hem för människan på jorden.

Kunde kyrkan nu ägna tid åt andra frågor kring församlingars liv, arbete och framgång ett tag kunde det kanske hjälpa många att sätta vigselfrågan i ett bättre perspektiv. Och visa att vi trots olika syn i den frågan lever tillsammans, i samma hus och kring samma altaren.

Kyrkomötet kunde besluta att inte göra så mycket mer åt saken nu än klubba av biskoparnas linje hur de år 2024 vill leda sin hjord och hålla ihop sin kyrka. Praxisen skulle därefter stå i fyra år och inte öppnas på nytt förrän tidigast av nästa kyrkomöte. Det som ett slags timeout som ändå ger praktiska direktiv.

Detta sagt till båda falangerna i frågan. Man kan bita sig fast vid sin egen förståelse, av såväl Guds ord som av mänskliga rättigheter, på samma fundamentalistiska vis.

Slå inte spik ända in i träet.

Jan-Erik Andelin
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00

Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00