Sin stilla, svala stund i en kyrka kan man ta inför arkitekturen, konsten eller Gud

21.07.2023
Sin stilla, svala stund i en kyrka kan man ta inför arkitekturen, konsten eller Gud
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

KYRKOR, MUSEER och konstgallerier besöker många av oss finländare ofta inte ens på vår hemort. Utom kanske då i dessa tider, på sommaren, under semester eller hemester.

På våra resor genom Sommarfinland viker omkring 150 000 personer varje sommar in till någon av de över 260 kyrkor som har skyltats därmed också organiserat håller extraöppet som väg­­­kyrkor. Eller så kikar du in i vilken kyrka som helst som råkar stå öppen, också någon som inte är särskilt listad för turister. I kyrkbyar och stadskvarter där du råkar parkera och ta en paus.

I allt från finländsk skärgård till ödemark är kyrkor och kapell ibland de sista historiska byggnader som står kvar. Kapell som kanske lite lutar där de står men finns kvar när föreningar och handelsbodar slutat med sina hembygdskollektioner i något hörn.

Kapell som kanske lite lutar där de står men finns kvar när föreningar och handelsbodar slutat med sina hembygdskollektioner i något hörn.

Det är också det staten förväntar sig av kyrkan. Staten avdelar årligen 123 miljoner euro till kyrkan. Dels ska den lagstadgat sköta om begravningsplatserna och folkbokföringen, dels är den förpliktad stt svara för sin byggnadshistoria med alla dess gamla konstverk och före­mål.


TA OCKSÅ VARA
på chansen att se kyrkor i deras gamla layout. Många kyrkor börjar byggas om. Kyrkans ekonomi förändras. Av ekonomiska orsaker behöver kyrkrummen i Finland användas så flitigt som möjligt för att de är så dyra att upprätthålla.

Utöver pengar som schematiskt fördelas till alla församlingar, riktar folkkyrkans centrala ledning också årligen sju miljoner euro till olika reparationer och renoveringar. Och ändå är många kyrkoherdars och kyrkliga beslutsfattares oro i magbottnen hur en gammal kyrka ska hålla säker och i skick.

Vårt lands museimyndigheter har börjat luckra upp reglerna för vad man får göra i en historisk kyrka. Det kan ha att göra med att alternativet till att skapa spelrum i kyrkan är ännu tristare – att kyrkbyggnaden stängs helt och hållet och sakta dör som en upprätt ruin.

Kyrkor tillåts nu vara mera allrum. Församlingar tar chansen att byta kyrkbänkar mot rörligare stolar. Man röjer plats för barnhörnor, smågruppskapell, konsertscener och kaféer innanför gamla väggar.

Under Kyrkpressens svep kring några kyrkor i Sverige såg vi annan detalj i tiden. I många gamla kyrkor ända från 1600-talet hade man placerat ut fåtöljer här och där i kyrko­rummet. Och varför inte – sitta bekvämt tillbakalutad och andas in allt från historia till helig ande.

Och varför inte – sitta bekvämt tillbakalutad och andas in allt från historia till helig ande.


SIN STILLA, SVALA
stund i en främmande kyrka kan man ta inför arkitekturen, konsten eller Gud. Som man kanske inte lyssnat efter, eller tänkt tillsammans med, på ett tag.

Sitt där inför historien; rikets, ortens, alla människors som har gått före. Över 400 av vårt lands 600 evangelisk-lutherska kyrkor är till exempel över hundra år gamla.

Meditera över det faktum att de yttersta kyrkorna och kapellen, alltfrån Aspö längst bort i Finska viken, till Jurmo i Skärgårdshavet, till Björköby i Kvarken och till Utsjoki längs i norr, alla byggdes inom en enda period om drygt ett årtionde i mitten av 1800-talet.

Eller sitt där i bänken en stund inför din egen historia. Inför allt som har hänt dig, kanske också i någon kyrka, som under årens lopp har rört vid din tysta tro.

Jan-Erik Andelin

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00