Världen känns mer skrämmande för varje dag – därför tror jag att vi behöver varandra mer än tidigare

16.05.2024
Nina Österholm jobbar med information i Helsingfors församlingar.

Bland det roligaste jag gjort i vår är fyrornas danskväll och sjuornas pizzakväll. Bägge krävde en del extra insats, några timmar av min tid för förberedelser. Bägge kvällarna gav mig fina upplevelser: Jag fick spela i dansband (Pernillaz aka The Staffansby Experience) första gången i livet. Och knåda pizzadeg (på fyra kilo mjöl), också det för första gången någonsin. Dessutom – och det här var det allra viktigaste med bägge kvällarna – kände jag gemenskap med människor i min närmiljö. Med mina barns klassföräldrar som jag i många fall aldrig träffat förut.

Nätverken glesnade efter pandemin. Föräldraföreningar, körer, träningssällskap. Syjuntor och gårdsbolagets eget stamgäng ... Åtminstone för mig känns det som om Whatsappgrupperna har tystnat. Det har blivit okej att inte svara eller reagera på frågor. Att inte hjälpa till vid insatser som borde vara gemensamma för hela gruppen.

Åtminstone för mig känns det som om Whatsappgrupperna har tystnat. Det har blivit okej att inte svara eller reagera på frågor.

Skolan kan vara en gemenskap som bjuder till engagemang och en känsla av tillhörighet för många personer. Kyrkan kan vara en annan. ”Församlingen ska vara en plattform som erbjuder medlemmar och samarbetspartner möjlighet att förverkliga sina visioner”, sa en framtidskonsult på något seminarium. Det händer som bäst.

Efter ett brett medlemshörande startades Johannes vardagsrum, som erbjuder lågtröskelverksamhet över generationerna. Inom Petrus församling finns ett projekt som jobbar för nätverksbygge bland kristna konstnärer av olika slag. Matteus förverkligar för n-te året sitt stora välgörenhetsjippo som samlar medlemmar i alla åldrar för ett gott ändamål. Alla tre verksamhetsformer strävar efter att samla människor kring ett gemensamt syfte där församlingen ingår, men främst i rollen av möjliggörare. Innehållet kommer från medlemmarna själva.

Det är helt normalt att känna både hjälplöshet och hopplöshet. Därför tror jag att vi behöver varandra mer än tidigare. Vi behöver få göra något, helst konkret. Det ger hopp och kraft att få göra tillsammans.

Vi blir allt ensammare och världen känns mer skrämmande för varje dag. Det är helt normalt att känna både hjälplöshet och hopplöshet. Därför tror jag att vi behöver varandra mer än tidigare. Vi behöver få göra något, helst konkret. Det ger hopp och kraft att få göra tillsammans. Det är också en modell för våra barn för hur man jobbar tillsammans. Olika sorters människor för samma ändamål.

Om du identifierar en plattform av något slag, använd den för gemenskap. Ge inte upp om det till en början är tungt att samla folk, ifall ingen svarar på chatten. Till och med dansbandet Pernillaz drog fullt hus.

Nina Österholm
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00