Himlaliv är ett program som utvecklats genom åren, men hittade sin nuvarande form för över tio år sedan.
Himlaliv är ett program som utvecklats genom åren, men hittade sin nuvarande form för över tio år sedan.

Sagan all för Himlaliv på tv?

Himlaliv.

Kyrkpressen har fått information om att tv-programmet Himlaliv ska läggas ner. Annika Löfgren vid Svenska Yle säger att beslutet inte är fattat.

24.1.2024 kl. 09:58

Tv-programmet Himlaliv, som består av personporträtt på personer som berättar om livsomvälvande händelser och om sin tro, ska läggas ner. Det berättar källor som Kyrkpressen varit i kontakt med.

Men Annika Löfgren, ansvarig producent vid Svenska Yle Fakta, säger att beslutet inte än är fattat.

– Min kommentar är att det inte finns ett sådant beslut. Vi har under hösten tillsammans med kyrkan diskuterat det andliga utbudet överlag och hur det ska se ut i framtiden.

Kyrkan är i det här fallet Kyrkans central för det svenska arbetet, som varit producent för programmet och delvis deltagit i dess kostnader.


Om Himlaliv slutar, har det i så fall att göra med att Yle behöver spara?

– Himlaliv är ett program som funnits väldigt länge. Det hör till normal programutveckling att fundera på programmens livslängd och framtid, säger Annika Löfgren.

Vilka nya programformat som kunde bli aktuella är något som ska födas fram i diskussioner med kyrkan.

– Inga beslut om Himlalivs fortsättning är fattade, därför kan vi inte heller kommentera vilken form ett eventuellt nytt innehåll skulle ha, säger hon.


Hur tycker du att Yle på bästa sätt skulle se till att det finns ett gott utbud av andliga program? Är exempelvis tv-gudstjänster ett bra format i framtiden med tanke på att många församlingar numera strömmar sina gudstjänster på nätet?

– Jag tar ogärna ställning till något enskilt innehåll, kyrkan är ju som bekant ansvarig utgivare här och vi diskuterar utbudet tillsammans med dem. Folks medievanor förändras och det är något som både kyrkan och Yle tar i beaktande när vi planerar innehåll, säger Annika Löfgren.


Nytt gudstjänstkoncept på finska

Lucas Snellman, ansvarig redaktör för de svenska andakterna och gudstjänsterna, bekräftar att man under hösten fört diskussioner om Svenska Yles andliga program.

– Vi har diskuterat de nuvarande programmen och funderat på framtiden.

Enligt Snellman pågår diskussionen och ännu har inga beslut fattats.

– På mötena har vi sett över programutbudet i förhållande till våra respektive uppdrag och framtida resurser, men också diskuterat hur vi kan betjäna publiken på bästa möjliga sätt.

Eftersom andaktsprogrammen görs i samarbete mellan Yle och olika kristna kyrkor har det ekumeniska kristliga radioutskottet hållits underrättade om läget.

– Utskottet har diskuterat frågan eftersom det är en för samfunden gemensam angelägenhet.

Snellman tillägger att hans finska kolleger fört liknande diskussioner med Yle.

– Där blev resultatet bland annat ny sändningstid för den andra radiogudstjänsten och färre tv-gudstjänstrepriser. Istället blir det en satsning på ett nytt koncept för tv-gudstjänster och temagudstjänster i radio. Vad våra diskussioner med Svenska Yle resulterar i är ännu öppet.

Text: Sofia Torvalds


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29