Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.
Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.

Nya församlingsstrukturer utreds i Korsholm

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET.

Clas Abrahamsson ska utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Dessutom utannonserade domkapitlet i måndags kyrkoherdetjänster i Pedersöre och i Solf.

22.3.2023 kl. 11:12

När domkapitlet samlades i måndags fattade man beslut om att utse prosten, domkapitlets tidigare notarie Clas Abrahamsson till utredningsman för att utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. En rapport ska inlämnas senast sista november till domkapitlet.

Korsholms kyrliga samfällighet består av fem församlingar: Korsholms svenska församling, Kvevlax församling, Solfs församling, Replots församling och Mustasaaren suomalainen seurakunta.

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre utannonseras på nytt. Senast fick tjänsten inga sökande. Ansökningar ska inlämnas till domkapitlet senast den 19 april. Också kyrkoherdetjänsten i Solf utannonseras med samma tidtabell som tjänsten i Pedersöre. Bägge valen ska förrättas som direkta val, alltså så att församlingsborna får gå till valurnan och rösta.

Andra beslut från domkapitlet:

Val av prästassessor för perioden 1.9.2023–31.8.2026

Domkapitlet besluter att val av prästassessor för perioden 1.9.2023-31.8.2026 förrättas i stiftets prosterier onsdagen 24.5.2023 klockan 13.00.

Förordnanden

Kaplanen i Esbo svenska församling Irene Erkko beviljas tjänstledighet 1.3-31.12.2023.

Församlingspastorn i Esbo svenska församling Johan Kanckos förordnas som tf. kaplan i Esbo svenska församling 1.3-31.12.2023.

Pastor Janne Sironen förordnas som församlingspastor på viss tid 1.3-31.12.2023 i Esbo svenska församling.

Kaplanen i Kronoby församling Ville Kavilo beviljas tjänstledighet 22.5.2023-23.1.2024.

Pastor Frank Isaksson förordnas som församlingspastor i Kronoby församling 1.4.2023-21.1.2024.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio avgår 30.3.2023 på egen begäran. Domkapitlet i Borgå stift beviljar pastor Johanna Björkholm-Kallio dimission till S:t Michels stift.

Pastor Benjamin Häggblom förordnas som församlingspastor 18.3-30.6.2023 i Korsholms svenska församling och Solfs församling.

Församlingspastorn i Kvevlax och Replots församlingar Ruth Vesterlund avgår 30.6.2023 på egen begäran.

Pastor Benjamin Häggblom förordnas som församlingspastor i Kvevlax församling och Replots församling från 1.7.2023 tills vidare.

Pastor Ann-Mari Audas-Willman förordnas som församlingspastor (sjukhuspräst) i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet 1.5-31.12.2023.

Pastor Terttu Laaksonen förordnas som tf. kaplan i Nagu kapellförsamling på viss tid 1.4.2023-31.3.2024.

Pastor Saara Maria Roto förordnas fortsättningsvis som tf. kaplan i Väståbolands svenska församling 1.3-31.5.2023.

Pastor Eva-Lotta Blom förordnas som församlingspastor 1.3-31.5.2023 i Iniö kapellförsamling.

Pastor Päivi Lukkari förordnas som församlingspastor i Tyska församling från 1.8.2023 tills vidare.

Församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Fanny Mäkirinta beviljas tjänstledighet 1.9.2023-30.8.2024.

Församlingsstruktur, Korsholms kyrkliga samfällighet

Domkapitlet utser prosten Clas Abrahamsson till utredningsman för att utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. En rapport skall inlämnas senast 30.11.2023 till domkapitlet.

Kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling

En kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling har inom utsatt tid sökts av församlingspastorn i samma församling Meri Yliportimo. Domkapitlet har konstaterat Yliportimo vara behörig för tjänsten i fråga. Domkapitlet uppmanar församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling att välja Meri Yliportimo till kaplan eller alternativt begära att domkapitlet på nytt förklarar tjänsten ledig.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling förklaras på nytt ledig att sökas hos domkapitlet 19.4.2023 kl. 12.00. Domkapitlet intervjuar de sökande 27.4.2023. Valet förrättas som ett direkt val. Tidpunkt för valproven och valdag fastställs senare. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Kyrkoherdetjänsten är placerad i kravgrupp K20. Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg.

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Domkapitlet intervjuar de sökande 27.4.2023. Valet förrättas som ett direkt val. Tidpunkt för valproven och valdag fastställs senare. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Kyrkoherdetjänsten är placerad i kravgrupp K10. Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg.

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargas distrikt) förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Den som söker en kaplanstjänst ska ha avlagt pastoralexamen. Utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Därtill önskar församlingsrådet anföra följande önskemål:
Av den som fäljs till Väståbolands svenska församlings kaplanstjänst i Pargas förväntas:
1) Goda insikter i samt intresse för familjearbete och kyrkans fostran.
2) Goda insikter i samt intresse för missionsarbete.
3) Flexibilitet, beredvillighet att uppsöka och möta församlingsborna där de är, över hela församlingens område.
Därtill önskar församlingen att den som väljs till tjänsten har körkort och tillgång till bil.

En kaplanstjänst i Jakobstads svenska församling förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Den som söker en kaplanstjänst ska ha avlagt pastoralexamen. Utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Därtill önskar församlingsrådet anföra följande önskemål: Av de sökande förväntar sig församlingsrådet, utöver de formella kraven för tjänsten, att sökanden är lyhörd, empatisk och kommunikativ samt har förmåga att engagera och inspirera medarbetare och leda grupper.

Följande sammanträde

Domkapitlets samlas nästa gång till sammanträde den 27 april.

Sofia Torvalds


Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00
Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51
Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10
Verket ”Rebirth” av Kasper Dalkarl är inspirerat av ”Lemmikäinens moder” av Akseli Gallen-Kallela.

FOTOGRAFI. När fotografen Kasper Dalkarls pappa dog blev hans relation med mamma Åsa Dalkarl Gustavsson tätare. De började gå i bastu tillsammans, de blev vänner. Kaspers fotoutställning ”Mor och son” är deras gemensamma projekt. 13.5.2024 kl. 14:36
Jobbet som forskningschef för Stiftelsen för Åbo Akademi konstaterar Ruth Illman att har många likheter med motsvarande post vid SLS.

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET. Hon går från ett toppjobb till ett annat. Ruth Illman har gått i sina föräldrars fotspår, men motivationen kommer utan tvekan inifrån. Från och med september är hon ny forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. 10.5.2024 kl. 19:52
Samuel Erikson installerades på Kristi himmelsfärdsdagen som kyrkoherde i Vörå församling. På bilden utöver honom från vänster till höger Samuels pappa Leif, kontraktsprost Tomi Tornberg, biskop Bo-Göran Åstrand, Vörås förra kyrkoherde Hans Boije och Benjamin Sandell.

kyrkoherdeinstallation. Kristi himmelsfärdsdagen blev en festdag i Vörå församlingen då nya kyrkoherden Samuel Erikson installerades av biskop Bo-Göran Åstrand under högtidliga former. Och Vöråborna slöt upp, både kyrkan och församlingshemmet var välfyllda. 9.5.2024 kl. 16:15
Amanda Harald och Jacob Sundström under Jacobs examenskonsert i Jakobstad.

folkmusik. Genom folkmusiken har Amanda Harald och Jacob Sundström fått kontakt med sina rötter. I en värld som präglas av snabba förändringar och ett globalt klimat märker de att också andra unga intresserar sig för det förflutna. 10.5.2024 kl. 13:15
Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman blickar några decennier bakåt i tiden och ger råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Kristina Stenman önskar att hon som 20-åring förstått att alla människor bär på bekymmer. 10.5.2024 kl. 13:55
Markus Meckel blev DDR:s sista utrikesminister

Tyskland. Kyrkan i DDR råkade under 40 år få möjligheten att vara ett rum där man kunde andas lite friare i kommunistregimen. Prästen Markus Meckel var med och byggde upp en opposition – och blev till sist den utrikesminister som lade ner DDR. 2.5.2024 kl. 19:00
Metodistkyrkan öppnar för samkönat – med många reservationer.

HBTQ. Metodistkyrkan har tagit ett världsomspännande beslut om att montera ner sin praxis om att homosexualitet "inte är förenlig med kristen lära". Men kyrkan sprack på kuppen. 2.5.2024 kl. 22:32
Samia Abuelfahem kockade palestinskt-jordanskt till Fredskaféet.

INVANDRARARBETE. Församlingscentret vid Lundagatan i Borgå har i åtta år varit centrum och träffpunkt för utlänningar och invandrare i Borgå med Fredscaféet. Eld­själen i arbetet är Domkyrkoförsamlingens kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. 29.4.2024 kl. 10:00
Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.

kyrkoherdeval. Domkapitlet fattade beslutet vid sitt möte idag. När församlingsrådet i början av april skulle välja mellan Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet. 29.4.2024 kl. 13:16

Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00