Niklas Wallis (till vänster) är kyrkoherde i Kronoby. År 2024 får han stöd av de pensionerade herdarna Timo Saitajoki och Anders Store.
Niklas Wallis (till vänster) är kyrkoherde i Kronoby. År 2024 får han stöd av de pensionerade herdarna Timo Saitajoki och Anders Store.

Pensionärer träder in som kaplaner i prästbristens Österbotten

domkapitlet.

Två prostar och pensionerade kyrkoherdar, Anders Store och Timo Saitajoki, jobbar nästa år halvtid som kaplaner i Kronoby, där prästbristen är stor.

15.12.2023 kl. 10:37

Domkapitlet fattade igår beslut om fyra prästvigningar och löste dessutom prästbristen i Österbotten med att pensionärer är villiga att träda in och jobba igen. Domkapitlet beslöt också att inte väcka initiativ om samgång mellan Brändö-Kumlinge församling och Saltviks församling.

Domkapitlet väcker inte heller initiativ om sammanslagning av församlingar i Korsholms kyrkliga samfällighet men initierar en diskussion i ärendet under våren 2024.

Här följer beslut från gårdagens sammanträde:

Prästvigning 6.1.2024

Domkapitlet har godkänt följande personer för prästvigning på Trettondagen 2024 och förordnat dem enligt följande:

Tuomas Toivonen

Kirsi Saarinen

Joakim Oldmark

Eva Ahl-Waris

TM Tuomas Toivonen förordnas att som tillförordnad kaplan sköta kaplanstjänsten i Malax församling på viss tid 1.1–31.8.2024.

TM Kirsi Saarinen kommer att förordnas som församlingspastor i Väståbolands svenska församling.

TM Joakim Oldmark förordnas i samband med prästvigningen som församlingspastor i Brändö-Kumlinge församling på viss tid 6.1–31.12.2024.

TM Eva Ahl-Waris förordnas som församlingspastor i Vanda svenska församling på viss tid 8.1–31.8.2024.

Förordnanden

Prosten Anders Store förordnas som tf. kaplan i Kronoby församling på deltid (50%) för tiden 1.1–31.12.2024.

Prosten Timo Saitajoki förordnas som tf. kaplan i Kronoby församling på deltid (50%) för tiden 1.1–31.12.2024.

Pastor Benjamin Sandell förordnas som församlingspastor på deltid i Vörå församling 1.1–30.6.2024.

Kaplanen i Malax församling Kristian Norrback beviljas tjänstledighet 15.1–14.7.2023.

Kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling på deltid vid sidan av egen tjänst 1.12.2023–31.12.2024.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Jan-Gustav Björk beviljas partiell tjänstledighet 1.1–30.4.2024 för skötsel av annan tjänst.

Pastor Sirpa Tolppanen förordnas som församlingspastor för internationellt arbete i Vanda svenska församling.

Pastor Fanny Mäkirinta förordnas som församlingspastor i Sjundeå svenska församling på viss tid 1.1.2024–31.12.2025. Fanny Mäkirinta avgår 31.12.2023 från församlingspastorstjänsten i Karis-Pojo svenska församling på egen begäran.

Kyrkoherden i Kvevlax församling Fredrik Kass förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Replots församling vid sidan av egen tjänst på viss tid 1.12.2023–31.1.2024.

Kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden beviljas tjänstledighet 1.1–30.4.2024 för att sköta annan tjänst.

Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Karl af Hällström förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.1–30.4.2024.

Pastor Johannes Westö förordnas fortsättningsvis som församlingspastor i Karis-Pojo svenska församling på viss tid 1.1–30.6.2024.

Pastor Jean Banyanga förordnas som församlingspastor i Vasa svenska församling på viss tid 1.1–31.5.2024.

Kontraktsprost i Korsholms prosteri

Domkapitlet utser kyrkoherde Tomi Tornberg till kontraktsprost i Korsholmsprosteri för fyraårsperioden 1.1.2024–31.12.2027.

Kaplanstjänsten i Nykarleby församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till kaplanstjänsten i Nykarleby församling åt pastor Helena Smeds från 1.1.2024.

Församlingsstrukturer Ålands prosteri

Domkapitlet väcker inte initiativ om samgång mellan Brändö-Kumlinge församling och Saltviks församling, men tillsätter under våren 2024 en arbetsgrupp för att utreda de gemensamma församlingsstrukturerna på Åland i avsikt att överväga vilka åtgärder som är nödvändiga för att församlingarna och den verksamhet de bedriver skall tryggas.

Församlingsstruktur Korsholms kyrkliga samfällighet

Domkapitlet väcker inte initiativ om sammanslagning av församlingar i Korsholms kyrkliga samfällighet men initierar en diskussion i ärendet under våren 2024.

Lediga tjänster i stiftet

Kaplanstjänst i Vörå församling

En kaplanstjänst i Vörå församling med Vörå församlingsdel som huvudsakligt tjänstgöringsområde förklaras ledig att sökas. Tjänsten är placerad i kravgrupp 602. Grundlön 3 530,31 €/mån. Tjänsten tillträds tidigast från 1.2.2024 eller enligt överenskommelse. De huvudsakliga uppgifterna är: Sedvanliga prästämbetet tillhörande uppgifter, fördelningen av olika ansvarsområden sker enligt särskilt överenskommen fördelning mellan prästerna i församlingen. Placeringsorten är Vörå. Körkort och tillgång till egen bil är önskvärt. Prövotid 6 månader. Språkkraven för tjänsten är enligt församlingens språkstadga: fullständigt behärskande av svenska och god förmåga att använda finska i tal samt nöjaktig förmåga i skrift. Den som söker en kaplanstjänst bör ha avlagt pastoralexamen och ett utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan.

Ansökan bör vara domkapitlet tillhanda senast 12.1.2024 kl. 12.00. Elektroniskt på adressen borga.domkapitel@evl.fi eller post: Domkapitlet i Borgå stift, PB 30, 06100 Borgå.

Byråsekreterare vid domkapitlet i Borgå stift

Byråsekreteraren för verksamhetsavdelningen vid domkapitlet i Borgå stift Linda Jordas avgår 3.1.2024 på egen begäran.

Christine Tallberg anställs för tiden 8.1–30.4.2024 som byråsekreterare vid domkapitlet i Borgå stift

Suppleanter för domkapitlets medlemmar

Till ersättare för prästmedlemmar i domkapitlet utses i följande ordning:

församlingspastor Helene Liljeström

kontraktsprosten Anders Lindström

kontraktsprosten Ulrik Sandell

kyrkoherden Pentti Raunio

kaplanen Minna Silfvergrén

Till ersättare för lagfarna assessorn utses juris kandidaten Kasten Österholm

Följande sammanträde

Domkapitlets sammanträden:

18.1.2024

9.2.2024

18.3.2024

11.4.2024

21.5.2024

13.6.2024

Stiftsfullmäktiges sammanträden:

15.2.2024 på Lärkkulla, Karis

30.5.2024 i Borgå

Sofia Torvalds


Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23
Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00
Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51
Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10
Verket ”Rebirth” av Kasper Dalkarl är inspirerat av ”Lemmikäinens moder” av Akseli Gallen-Kallela.

FOTOGRAFI. När fotografen Kasper Dalkarls pappa dog blev hans relation med mamma Åsa Dalkarl Gustavsson tätare. De började gå i bastu tillsammans, de blev vänner. Kaspers fotoutställning ”Mor och son” är deras gemensamma projekt. 13.5.2024 kl. 14:36
Jobbet som forskningschef för Stiftelsen för Åbo Akademi konstaterar Ruth Illman att har många likheter med motsvarande post vid SLS.

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET. Hon går från ett toppjobb till ett annat. Ruth Illman har gått i sina föräldrars fotspår, men motivationen kommer utan tvekan inifrån. Från och med september är hon ny forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. 10.5.2024 kl. 19:52
Samuel Erikson installerades på Kristi himmelsfärdsdagen som kyrkoherde i Vörå församling. På bilden utöver honom från vänster till höger Samuels pappa Leif, kontraktsprost Tomi Tornberg, biskop Bo-Göran Åstrand, Vörås förra kyrkoherde Hans Boije och Benjamin Sandell.

kyrkoherdeinstallation. Kristi himmelsfärdsdagen blev en festdag i Vörå församlingen då nya kyrkoherden Samuel Erikson installerades av biskop Bo-Göran Åstrand under högtidliga former. Och Vöråborna slöt upp, både kyrkan och församlingshemmet var välfyllda. 9.5.2024 kl. 16:15
Amanda Harald och Jacob Sundström under Jacobs examenskonsert i Jakobstad.

folkmusik. Genom folkmusiken har Amanda Harald och Jacob Sundström fått kontakt med sina rötter. I en värld som präglas av snabba förändringar och ett globalt klimat märker de att också andra unga intresserar sig för det förflutna. 10.5.2024 kl. 13:15
Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman blickar några decennier bakåt i tiden och ger råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Kristina Stenman önskar att hon som 20-åring förstått att alla människor bär på bekymmer. 10.5.2024 kl. 13:55
Markus Meckel blev DDR:s sista utrikesminister

Tyskland. Kyrkan i DDR råkade under 40 år få möjligheten att vara ett rum där man kunde andas lite friare i kommunistregimen. Prästen Markus Meckel var med och byggde upp en opposition – och blev till sist den utrikesminister som lade ner DDR. 2.5.2024 kl. 19:00
Metodistkyrkan öppnar för samkönat – med många reservationer.

HBTQ. Metodistkyrkan har tagit ett världsomspännande beslut om att montera ner sin praxis om att homosexualitet "inte är förenlig med kristen lära". Men kyrkan sprack på kuppen. 2.5.2024 kl. 22:32

Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23
Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00
Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51