Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Torsten Sandell: "Kyrkan i Indien har gått under jorden"

Analys.

I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh.

27.5.2024 kl. 10:51

INDIENS premiärminister Narendra Modi håller på att förändra världens folkrikaste land, med sina 1,4 miljarder invånare. Den tidigare så toleranta hinduiska religionen med 36 miljoner gudaväsen genomgår en politisk förändring. Tidigare kunde man välkomna ytterligare gudar men nu värnar regeringen enbart om den hinduiska med en nationalistisk högerpolitik. Det ledande BJP-partiets (Bharatiya Janata Party) ideologi hindutva innebär att alla indier ska bli hinduer och att bara hinduismen är rent indisk. Utvecklingen påminner om den aggressiva jihadism som vunnit insteg i många muslimska länder.

Förändringens orsaker finner vi den utbredda fattigdomen. Bara 40 procent av indierna kommer i dag upp till Världsbankens fattigdomsgräns (2017) på 3,20 dollars dagsinkomst. Situationen förvärras av korruption, penningtvätt, våldsbrottslighet och miljöförstöring. Indiska storstäders luft och grundvatten toppar statistiken över världens mest förorenade. Ojämlikheten är skriande, den rikaste tiondedelen av befolkningen tjänar 56 procent av landets inkomster. Indien gick in en allvarlig ekonomisk kris 2018 vilket ytterligare förvärrades av pandemin 2020. BJP pekar i fascistisk anda ut ”främmande element” som orsaken till eländet och lyckades få enkel majoritet i parlamentsvalet 2019.

I sin religionskampanj, kallad ghar wapsi, ”komma hem”, vill regeringen brutalt få mänskor att återvända till hinduismen. Att byta religion från hinduismen är förbjudet i elva delstater. Kampanjen är en reaktion främst mot den muslimska expansionen – det föds betydligt flera barn i muslimska familjer. Politiker är därför oroliga för att islam ska få ett för stort inflytande. Nu uppgår den muslimska befolkningen i Indien till 211 miljoner mänskor (15 procent). Denna folkmängd räcker till för att betrakta Indien som det näststörsta muslimska landet i världen. Rivningen av en stor moské och invigningen av ett tempel åt guden Rem på samma plats i Uttar Pradesh i januari 2024 firades som en stor nationell seger för hinduerna.KRISTENDOMEN ser regeringen också som ett allt större hot. De kristna är officiellt fem procent, 71 miljoner, men inofficiella uppskattningar pekar på åtta procent, cirka 110 miljoner . Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts. Anrika kyrkosamfund från den engelska perio­den får existera men att grunda nya församlingar har förbjudits i norr. Därför har kyrkan tvingats under jorden. Open Doors International placerar Indien på elfte plats i världsstatistiken över länder där kristna förföljs mest. Under de allra senaste åren har massiva förföljelser mot kristna förekommit i flera delstater i norra Indien bland annat i Chhattisgarh och Manipur.DET ÄR framför allt de kastlösa, mänskor som anses vara orena, som vill att höra om Jesus. Man kan fråga sig varför de flesta kastlösa håller fast vid en religion som förnekar dem deras mänskovärde. Svaret är oftast okunskapen, de har inte hört om något annat och accepterar stillatigande sin ställning som förliknar dem vid smutsen under fötterna. Gudslängtan är ändå stor, man vill närma sig en makt att ropa ut sin nöd för. Därför försöker också kastlösa besöka templen i hemlighet för att där lägga ner blommor och tända rökelse inför gudabilderna.

De privilegierade samhällsgrupperna vet att en öppen kristen förkunnelse kan leda till en explosion i samhället. De har i 3 000 år kunnat dra nytta av de kastlösas arbete och vill inte släppa ifrån sig sina fördelar. Miljoner kastlösa föds, lever och dör i slaveri, då någon förfader påstås ha försummat att återbetala ett lån. Landets lagar förbjuder visserligen kastväsendet, men praxis har inte ändrats. Hinduismen innehåller inte heller något ideal att hjälpa andra mänskor. Tvärtom måste man själv arbeta sig upp inom ramen för den kast man är född till.

"Det är framför allt de kastlösa, som anses vara orena, som vill höra om Jesus."JAG HADE EN unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. Jag fick höra många vittnesbörd om att kyrkan växer, både bland forna hinduer och muslimer. Kyrkan måste visserligen samlas i hemlighet i tusentals hem som när kyrkan var ung i romarriket. Hundratals pastorer har kastats i fängelse för påstådd omvändelseverksamhet och mänskor är försiktiga. Men den här kyrkan kan knappast kuvas. Jag fick möjligheten att introducera bibelprogrammet Al Massira och utbilda gruppledare och ledartränare. Det ger församlingarna ett redskap till en god biblisk undervisning.

Kristna mänskor har rätt att upprätthålla social hjälpverksamhet, men inte att berätta om sin tro. Därför har man grundat barnhem, hem för våldtäktsoffer, centra för yrkesutbildning, hälsoprojekt, mikrolån till småföretagare mm. Utbildningsdagar där man ger juridisk rådgivning, möjligheter att duscha och få ett mål mat har blivit populära.

Efter en sådan dag för 60 kvinnor sade en av deltagarna att de alla vill bli kristna. Arrangörerna påpekade då att de inte alls hade berättat om sin tro. Men kvinnorna svarade att de har sett tron i hur de blivit bemötta. I hela mitt liv, sade en av kvinnorna, har jag inte blivit respekterad som mänska som jag blivit idag. Därför längtar vi efter att få höra om den tro och trygghet ni har. Sådana vittnesbörd vittnar om en kyrka som växer.

Torsten Sandell är pastor och bibellärare från Helsingfors.

– – –

Källor: Ashoda Mody: India is Broken, Juggernaut books, New Delhi 2023

Open doors: India Full Country Dossier 2024

Text: Torsten Sandell


Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23
Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00

När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32