Open Doors publicerar varje år den så kallade World Watch-listan över de länder där kristna lever som farligast.
Open Doors publicerar varje år den så kallade World Watch-listan över de länder där kristna lever som farligast.

"Långtidstrenden är tyvärr att förföljelsen av kristna ökar"

FÖRFÖLJELSE.

Miika Auvinens jobb är att följa med var i världen kristna förföljs allra mest. I år har Afghanistan stigit upp som det land där det är svårast att vara kristen.

31.1.2022 kl. 10:37

I snart trettio år har organisationen Open Doors varje år publicerat den så kallade World watch-listan över de länder där kristna lever som farligast. Miika Auvinen vid Open Doors tycker det är viktigt att den informationen kommer ut.

Vad räknas som förföljelse och hur tar ni reda på var kristna förföljs?

– Opens Doors WW-undersökningar räknar med att allt som bryter mot eller försvagar religionsfriheten och riktar sig mot kristna antingen fysiskt eller psykiskt räknas som förföljelse. Vi utreder läget i olika länder genom olika undersökningar och genom att göra riskanalyser. Vi bedömer läget enligt sex olika delområden. Ett av dem är våld – till exempel om någon blir misshandlad, våldtagen eller dödad på grund av sin kristna tro. De fem andra handlar om påtryckning. Har man frihet att tro som individ, har man frihet att utöva sin tro i familjen, har man frihet att tro i sitt samfund, i samhället och har man frihet att samlas i en församling?Miika Auvinen leder utlandsverksamheten vid Open Doors i Finland.Om man jämför årets lista med fjolårets: vilka är de stora förändringarna?

– 360 miljoner kristna lider av allvarlig förföljelse och diskriminering på grund av sin tro. Var sjunde kristen i världen möter någon sorts förföljelse. Under de senaste nitton åren har Nordkorea alltid varit på första plats på listan över de länder där kristna förföljs allra mest. I år har Afghanistan stigit upp som det land där det är svårast att vara kristen. Och det beror inte på att läget i Nordkorea skulle vara bättre, det är snarare sämre. Men det är värre i Afghanistan.

Hur har coronapandemin påverkat religionsfriheten?

– Med pandemin som ursäkt har de kristna inte kunnat få statlig mathjälp i vissa muslimska länder eller i hindu-områden i Indien. En annan sak är att man till exempel i Kina fortsatt hindra församlingar att samlas även om det inte varit nödvändigt på grund av epidemiläget.

Listan har publicerats sedan år 1992. Blir det värre eller blir det bättre?

– Långtidstrenden är tyvärr att förföljelsen ökar. Två globala trender under se senaste tio åren bidrar till det här. Den första är muslimsk extremism, till exempel Isis och talibanerna. Den andra trenden är en ökande nationalism, som syns både i Kina, Indien och i en del länder i Asien. Där kopplas den nationella identiteten samman med tro, och då ifrågasätter man de kristnas fosterländskhet.

Du möter många hemska berättelser i jobbet. Hur orkar du?

– Jag får hjälp av min tro på Gud. Det glädjer mig att vi har ett hopp om evigt liv, det som är just nu är bara tillfälligt. Vi gör också biståndsarbete och ber för alla dem vi jobbar för. Dessutom uppmuntras jag av de förföljda kristnas exempel och deras mod. Det är en påminnelse till oss här om att vi oftast inte behöver betala något pris för att vi är kristna, och ändå saknar vi kanske mod att berätta om vår tro.

Text: Sofia Torvalds


Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53

Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00