I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.
I föregående församlingsval 2018, röstade 16 procent av de röstberättigade i Borgå stift.

Det bästa sättet att påverka din församling

FÖRSAMLINGSVALET.

På hösten ordnas församlingsvalet där det bestäms vilka som är med och tar beslut i församlingarna under kommande mandatperiod. KP har ställt några frågor till tre personer som varit medlemmar i församlingsrådet den senaste mandatperioden.

27.4.2022 kl. 06:00

Martina Harms-Aalto
JOHANNES FÖRSAMLINGMartina Harms-Aalto. Foto: Johan Myrskog.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?

– Ställ upp om du tycker kyrkan är viktig, oavsett om du är kritisk eller positivt inställd. Det är en unik möjlighet att påverka hur den egna församlingen utvecklas och vilka vägar och stigar den väljer.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Jag har lärt mig lite mer om tålamod. Beslutsfattarapparater är en bra övning i det. Förändring är en långsam process och inget självändamål. Med det sagt är det otroligt viktigt att ställa frågor som: är vi angelägna för vår omgivning? Obekväma frågor är livsviktiga för att hållas relevant.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Jag vill gärna vända på det och fråga varför man inte skulle rösta? Ifall du ”bara hör” till församlingen så ställ frågan vad du kan erbjuda församlingen och vice versa. Varför inte utöva din möjlighet att påverka? Eller varför inte ställa upp själv?
– En av de goda sakerna är att man får vara med och fundera ut riktningen för församlingen till exempel genom att fundera på strategiska frågor som hur församlingen ska använda sina resurser, vad man ska satsa på och vilka olika behov som finns.

Jona Granlund
PETRUS FÖRSAMLING

Jona Granlund. Foto: Ulrika Hansson.


1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Den som sitter i församlingsrådet är med och påverkar jättemycket hur en församling utvecklas, förändras och förbättras och vilken riktning den ska ta i framtiden.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Man tar beslut som berör församlingen. I praktiken är det mycket frågor som berör ekonomi och personal, vilka saker församlingen ska satsa på och vilka saker man behöver se över och kanske skära ner på.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Det mesta sker väldigt långsamt. De som sitter i församlingsrådet vill jobba för att hitta hållbara lösningar men ofta kommer man från olika håll och har olika åsikt om hur dessa lösningar ska se ut. Vi tycker olika i olika frågor men vi kan ändå samarbeta och gemensamt komma fram till vilka saker som är aktuella och viktiga.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Som församlingsmedlem är det ett konkret sätt att påverka. Man behöver inte vara någon som går i kyrkan varje söndag för att ha en tanke och uppfattning om vad en församling ska vara. Man kan fundera på vad det är man saknar av sin församling och försöka hitta en kandidat som motsvarar ens värderingar och idé om riktning.

Maria Westerling
MATTEUS FÖRSAMLING

Maria Westerling. Foto:

1. Varför ska man ställa upp i församlingsvalet?
– Alla medlemmar är tillsammans församlingen. Vill du vara med och arbeta för att det ska finnas goda förutsättningar för en fungerande verksamhet – då ska du ställa upp i församlingsvalet.

2. Vad gör man i församlingsrådet?
– Vi besluter om fördelningen av budgeten inom de ramar vi fått. Vi godkänner verksamhetsplanen, utvärderar verksamheten och godkänner verksamhetsberättelsen. Och så besluter vi om anställningar. Det är viktigt att det finns folk i församlingsrådet som har god ekonomisk sakkunskap, överlag att rådet består av människor med olika specialkunskaper. Vi arbetar för att evangeliet om Guds kärlek blir synlig både i ord och handling på församlingens område.

3. Vad har du lärt dig under din mandatperiod?
– Man lär sig hela tiden nya saker, det är jättegivande. Om jag skulle lyfta fram något så kanske en viss lyhördhet. Fungerande samarbete kräver också kompromisser för att komma fram till gemensamma lösningar som fungerar.

4. Varför ska man rösta i församlingsvalet?
– Om församlingen är viktig för en ska man absolut rösta. Genom att rösta sänder man också en signal att församlingen behövs.

Johan Myrskog


Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00
Olav Jern anser att både Kyrkostyrelsen och domkapitlen har för stor makt. Men han är å andra sidan nöjd med att kyrkan har en tydlig beslutsstruktur

KYRKANS FÖRVALTNING. Stat och kommun har förenklat sin förvaltning. Men den utvecklingen har inte nått kyrkan. Den uppfattningen har Olav Jern i Vasa. 22.7.2022 kl. 08:00
– Jag tror att om jag var kyrkoherde skulle jag försöka hindra allt utflöde. Jag skulle tänka: jag låter ingen lämna församlingen utan att veta varför, säger Edgar Vickström. Han saknar uttalade mål i kyrkan.

KYRKANS FRAMTID. För ett år sedan blev Edgar Vickstöm präst efter en lång karriär bland annat som bankdirektör. Ett år senare är han förbryllad och lite bekymrad. En kyrka som handskas med personal, tid och pengar borde våga tänka på effektivitet. Men varför vet kyrkan inte ens om den har ett mål? 20.7.2022 kl. 19:12
Christina Roberts och Göta Alm-Ellingsworth vill återuppliva traditionen kring åländska Lumparlands brudkrona.

BRÖLLOP. I mitten på 50-talet bestämde sig Lumparlands marthor att skramla ihop till en brudkrona till kommunens flickor. Till det behövdes 200 gram silver och 13 000 mark. Men när man ville skänka den till församlingen sade dåvarande pastorn nej tack. Några årtionden senare hittade den ändå till kyrkans förvar. Nu har den dammats av för en historisk tillbakablick. 21.7.2022 kl. 15:00
Kyrkpressens enkät bland förtroendevalda i Borgå stift visar att ungefär en tredjedel tycker att kyrkoherden har för stor makt. Det tycker också de erfarna beslutsfattare Kyrkpressen talat med.

beslutsfattande. I början av juni sände Kyrkpressens redaktion iväg en enkät till alla församlings- och kyrkorådsmedlemmar i Borgå stift, och fick in 180 svar. En av frågorna lydde så här: Kyrkans lagstiftning ger kyrkoherden en stor roll i församlingens beslutsfattande. Tycker du att den är för stor? 6.7.2022 kl. 17:41
My Ström saknar känslan av att höra hemma. – Risken är nu, när jag testar på Sverige igen, att jag kommer ha samma känsla av att inte höra hemma.

Personligt. – Och sen låta sig slukas av dem innan man kan komma upp till ljuset igen, säger My Ström. 7.7.2022 kl. 19:58
Pilgrimsprästen Maria Widén i samtal med Stefan Edman.

Franciskusfest. Sedan år 1979 har den ekumeniska Franciskusfesten firats på Kökar den första helgen i juli. Se foton från årets fest! 3.7.2022 kl. 19:41
Bjarne Boije på sin hundraårsdag 2021

Nekrolog. Bjarne Boije somnade in den 19 juni, mätt på livet, 101 år och två månader gammal. 1.7.2022 kl. 15:54

Lena Kumlin trivs hemma i trädgården.

FÅNGA DAGEN. Lena Kumlin lever med en hjärntumör som inte går att operera och som kommer att leda till döden inom ett år. – Carpe diem! säger hon, och kämpar för att leva i nuet och njuta av sitt liv med fulla andetag. 13.9.2022 kl. 16:22
Bilderna är små i sitt format.
– Ingen får något kastat i ansiktet. Det är ett utslag av samtycke säger Kent Wisti.

Konst. I september visas utställningen KYSS – en meditation i ord och bild över Höga visan i Borgå domkyrka. – Höga visan är en erotisk bok i Bibeln som både är oerhört trygg men ändå radikal, säger konstnären, bildsatirikern och prästen Kent Wisti. 13.9.2022 kl. 10:14
– Vissa veckor tar kyrkrenoveringen hälften av min arbetstid, säger Mats Edman, nyss förordnad till kyrkoherde i Nykarleby.

nykarleby. Under sista tiden av studierna upplevde Mats Edman en tydlig kallelse att bli präst. – Vi var samlade i en bibel- och bönegrupp och vi tog mannakorn. Mitt mannakorn var från Apostlagärningarna: ”Var inte rädd. Tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska göra dig något ont för jag har mycket folk här i staden.” Nästa dag ringde han biskop Erik Vikström och bad om prästvigning. 12.9.2022 kl. 20:05

Inbesparingar. Resultatet av omställningsförhandlingarna vid Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster har klarnat. Under de kommande tre åren ska de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag sänkas med 4,8 miljoner, vilket bland annat innebär att antalet årsverken minskar med 45. 9.9.2022 kl. 17:11
Kyrkornas världsråd hade bjudit in kyrkoledare från Ukraina. Ärkebiskop Jevstratij av Tjernihiv och Nizjyn i talarstolen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD. Kyrkornas världsråd vände och vred i kulisserna på sina ord om kriget i Ukraina. Rådet avslutar på torsdag sin generalförsamling med över 4000 delegater i tyska Karlsruhe. 7.9.2022 kl. 15:11