Från första juni står kyrkorna igen öppna för gudstjänst – men inte för fler än femtio personer, säger biskop Bo-Göran Åstrand.
Från första juni står kyrkorna igen öppna för gudstjänst – men inte för fler än femtio personer, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Från juni får vi fira gudstjänst i kyrkan igen

anvisningar.

Från första juni kan församlingen samlas till gudstjänst i ett kyrkorum igen – förutsatt att kyrkan är tillräckligt stor och deltagarna inte är fler än femtio. Efter midsommar kan församlingarna också ordna övernattningsläger, om de har lämpliga utrymmen för det.

5.5.2020 kl. 16:09

Igår kväll och idag har biskoparna suttit i möte för att reda ut vad regeringens beslut om samlingar innebär för kyrkans del. En del beslut var lätta, andra svåra, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

– Vi är glada att vi igen får fira gudstjänst i kyrkan, förstås med begränsningen att gudstjänstfirarna inte kan vara fler än femtio och måste hålla säkerhetsavstånd. I vissa fall är kyrkan så liten att de måste vara färre än femtio.

Det är också möjligt att fira nattvard, men om man väljer att fira nattvard eller inte får varje församling avgöra självständigt.

Dagskriftskolor får ordnas från första juni.

– Eftersom högstadieelever får gå i skola från mitten av maj är det rimligt att samma regler gäller för församlingen, säger Åstrand.

Lägerskriftskolorna diskuterades länge

En svårare diskussion var frågan om lägerskriftskolorna.

– Ännu igår var vi osäkra på om man alls vågar öppna upp för dem i sommar. Nu har vi från myndighetshåll fått sådana signaler att det ska vara möjligt. Vi rekommenderar lägerskriftskolor först från midsommar framåt, och också då ska man fundera noga på om man har sådana utrymmen att det med tanke på situationen är möjligt att ordna trygga övernattningsläger för konformander och personal. Det är också viktigt att ta reda på hur konfirmanderna och deras föräldrar ställer sig till saken.

Läger kan se olika ut beroende på var i stiftet man befinner sig, konstaterar biskopen.

– Vi måste också komma ihåg att kyrkan har ett arbetsgivaransvar. Om man ordnar läger måste man noggrant överväga vem som kan delta. Det är självklart att om man har en person som tillhör en riskgrupp så sänder man inte den personen på läger.

Bo-Göran Åstrand säger att biskoparna inom en vecka väntar sig att myndigheterna ska komma med mer detaljerade rekommendationer angående lägerverksamheten.

– Så fort vi har dem får församlingarna besked. Det kan till exempel handla om anvisningar om måltiderna – får alla äta samtidigt? – eller om hur många som får befinna sig i samma byggnad vid samma tid. Vi är inte den enda instans som väntar på direktiv om det här, också till exempel scoutrörelsen befinner sig i samma båt.

Biskopen vill särskilt tacka alla kyrkligt anställda i Borgå stift för det arbete de gör under de här omständigheterna.

– Jag är övertygad om att det med gemensamma krafter och kreativitet ska gå att göra det bästa av sommaren.

Här följer biskoparnas anvisningar i sin helhet:

Biskoparnas anvisningar till församlingarna om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020

5.5.2020

Församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten samt verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan . Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.

Regeringen har den 4 maj 2020 beslutat att övergå till nästa fas när det gäller att bromsa coronaepidemin. Vid offentliga sammankomster tillämpas från och med den 1 juni 2020 en mötesbegränsning på 50 personer. Regeringen rekommenderar att begränsningen också ska gälla religiösa tillställningar. De som hör till en riskgrupp rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter och använda sitt eget omdöme.

Biskoparna ger församlingarna följande anvisningar:

Gudstjänster Gudstjänster kan från och med den 1 juni 2020 genomföras så att församlingen är närvarande i kyrkorummet. Högst 50 personer kan delta i gudstjänsten. I gudstjänsterna kan man fira nattvard. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser ti ll säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om kyrkorummet är litet kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov närmare anvisningar. Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis ström mas på nätet (video - eller ljudströmning).

Kyrkliga förrättningar

Från och med den 1 juni 2020 får högst 50 personer delta i kyrkliga förrättningar. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om lokalen är lite n kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Övriga församlingssammankomster
Församlingssammankomster kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.

Dagskriftskolor
Dagskriftskolor kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. När säkerhetsrutinerna utvecklas är det bra att följa skolornas verksamhetsmodeller. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Konfirmandläger och andra läger
Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från och med den 1 juni 2020. På grund av säkerhetsförberedelserna och andra praktiska orsaker rekommenderas det dock att läger med övernattning inleds först efter midsommaren.

I all lägerverksamhet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygien och tillräckligt rymliga lokaler. Stiften ger utförligare anvisningar i samarbete med myndigheterna.

Arbetsgivaren ska också genom behövliga åtgärder se till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Arbetsgivarens ansvar framhäv s särskilt i lägerförhållanden.

Församlingen beslutar om hur och när konfirmandundervisningen ska genomföras. Det är bra att diskutera genomförandet med konfirmanderna och deras familjer och i mån av möjlighet höra deras synpunkter.

Sofia Torvalds

Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Viking Norrbäck med sitt dragspel.

undantagstillstånd. Viking Norrbäck fick somna in i sitt hem i Esse omgiven av sin familj. Det var så han ville ha det. Men coronan gjorde att han inte fick den begravning han önskat. 20.5.2020 kl. 17:26

Coronapandemin. Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på. 20.5.2020 kl. 16:34
– Jag är kvinna, människa, mamma, präst, maka – jag har många roller. Styrkeidrottare är bara en bland dem.

styrka. I skolan blev Salla Romo mobbad för sin storlek. När hon började styrketräna hade hon inget särskilt mål. Två år senare kunde hon kalla sig Finlands tredje starkaste kvinna. Den styrkesportande prästen har hittat det hon är född att göra, och önskar att andra skulle få uppleva detsamma. 21.5.2020 kl. 13:23
Eva Frantz är uppvuxen i Helsingfors men bor idag i Esbo.

deckardrottning. Hur gör en deckardrottning med mingelskräck? Hon vågar mingla fast hon är hur rädd som helst. 20.5.2020 kl. 14:15
– Hur vi har behandlat skapelsen visar hur vi föraktat Gud som skapare, säger Peter Halldorf.

Klimathot. Peter Halldorfs närläsning av Jeremias bok i Gamla testamentet fick honom att ta klimatnyheterna på större allvar. Det resulterade i boken Därför sörjer jorden, en bok som handlar om klimathot, ansvar och hopp. 21.5.2020 kl. 07:00
Tom Nylund är ofta utrustad med kikare. Han vill följa med minsta myra till största duvhök. Därför gillar han vintern, då är intrycken färre.

Äventyrare. Tom Nylund har mött en arg och hungrig isbjörn. Han har också klarat av en allvarlig sjukdom. – Jag fick verkligen bli du med tanken på att det kan vara kört, säger han. 19.5.2020 kl. 19:50
Om kyrkan är stor kan hela 500 personer samlas till exempel till ett bröllop eller en konfirmation. Men för festen efteråt gäller 50-personersgränsen.

anvisningar. Idag kom biskoparna med mer detaljerade anvisningar om hur gudstjänster och förrättningar kan ordnas från första juni. Det maximala antalet deltagare är 500 personer 19.5.2020 kl. 10:31
Slutet nått