Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.
Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.

Ett första möte för att lösa läget i Väståboland – kyrkoherden var saknad

samtal.

I måndags besökte biskop Bo-Göran Åstrand och domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson Väståbolands svenska församling med anledning av de konflikter som blossat upp där. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

18.11.2020 kl. 18:45

Församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Jan Eriksson deltog i diskussionen. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

– Jag upplevde samtalet som konstruktivt, och det var viktigt att vi träffades. Men tyvärr var kyrkoherden inte där, och det tycker jag är beklagligt, för det var meningen att han skulle vara med, säger Magnus Sundman.

Biskop Bo-Göran Åstrand är inne på samma linje.

– Jag tyckte det kändes som en bra början, vi hade en god och konstruktiv diskussion. Det som helt tydligt steg upp till ytan var att nu behöver vi gemensamt rikta blicken framåt, och vid mötet var vi övertygade om att det går att hitta en väg framåt. De förtroendevalda som var med ser fram emot att kyrkoherden – när han kan vara med – deltar i de här samtalen. Atmosfären var konstruktiv, säger Åstrand.

Vad borde helt konkret ske för att processen i församlingen ska gå framåt biskop Bo-Göran Åstrand?

– Det goda samtalet kring samma bord är enligt mig nyckeln till vägen framåt. Där ser jag att det är min och domkapitlets roll att befrämja det samtalet. Sen får vi ju bara konstatera att eftersom kyrkoherden den här gången inte var närvarande har vi inte satt upp en detaljerad förteckning över vad som ska göras, det kommer vi att göra i samråd sedan när det blir tillfälle för det. Vi har inte i det här skedet en detaljerad tidtabell, utan jag vill invänta att alla är med i mötet, säger Åstrand.

Också Magnus Sundman ser det som viktigt att kyrkoherden kan medverka i samtalen.

Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta.

– Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta. Också i församlingsrådet där han är ordförande är det viktigt att han är med, att vi inte håller möten utan honom.

Beslut om några konkreta åtgärder har inte tagits än enlig Sundman.

– Vi har inga nya mötesdatum, men vi kommer att träffas på nytt i samma konstellation och då är förhoppningsvis Harry med. Jag och Jan Eriksson kommer att driva på att det blir en fortsättning.

Magnus Sundman vill tona ner den debatt som blossat upp.

"Konflikt och förtroendekris" är kraftiga ord för mig, snarare är det fråga om brist på diskussion i rätt forum. Det viktiga nu är att diskutera och besluta om saker i rätt forum och på det viset gå vidare. Församlingsrådet borde ha flera regelbundet insatta möten. På mötena kan och bör medlemmarna uttrycka sin åsikt och vid behov meddela avvikande åsikt.

Biskop Bo-Göran Åstrand, handlar konflikten i Väståboland i första hand om en konflikt i personalen eller om en konflikt mellan lekmän och församling/kyrkoherde? Kan man säga något om det?

– Man kan se att den finns på flera plan, men desto mer skulle jag inte i det här skedet vilja säga, för vi har inte lyssnat in alla parter än.

När har du själv senast talat med Harry S. Backström personligen?

– Jag har talat med honom ett antal gånger men går inte in på tidpunkterna, för det hör till området “enskilda samtal” och det vill jag inte tala om offentligt.

Vad skulle du vilja säga till församlingsborna i Väståboland som undrar vad det riktigt är som händer nu och hur det går vidare?

– Jag skulle säga att nu tar vi den tid som behövs och inväntar att vi alla kan sitta kring samma bord. Jag ser framför mig diskussioner i samma anda som jag upplevde på måndagen. Jag har faktiskt ganska stor förtröstan, för min erfarenhet är att när man sitter vid samma bord och får tala i en trygg och förtrolig miljö brukar saker och ting reda upp sig.

Har du någon känsla för om kyrkoherden är villig att gå med i det samtalet?

– Han var, som sagt, förhindrad att delta den här gången och alla de berörda får kallelse till nästa samtal när tiden är lämplig för det.

DET ALLMÄNNA INTRESSET HAR VÄCKTS

Magnus Sundman ser det som viktigt att de anställda får säga sitt.

– Vi förtroendevalda kan inte bli ett språkrör för dem. Jag upplever att de anställda har varit lojala mot kyrkoherden.

Han tycker att intervjuer är knepiga.

– Vi borde ha möten innan vi vänder oss till medierna. Men det här väcker allmänt intresse och är väldigt mångfacetterat.

– Jag tycker att präster kan ha olika syn på saker och ting. Det finns väldigt olika kyrkoherdar, präster och teologiska synsätt i Svenskfinland och det ska vi kunna hantera i församlingar och stiftet, låta olika åsikter och variationer komma fram.

Att det skrivs mycket om det här i pressen ser han som problematiskt på flera sätt.

– Om församlingsmedlemmarna läser för mycket om det här finns risken att deras inställning till kyrkan över huvudtaget blir sämre.

– Det blir lite för personfixerat. På alla arbetsplatser har man problem att tampas med. När det är församling och kyrka blir det lätt tillspetsat, säger Sundman.

Han hoppas på en smidig lösning.

Jag hoppas att det löser sig och att vi kan gå vidare och respektera de beslut som fattats, om till exempel tjänsten i Houtskär.

– Vi vill få det här att fungera i praktiken och lyssna mer än anklaga, det har också biskopen fört fram.

Sofia Torvalds, Ulrika HanssonAlexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41

advent. – Det första tecknet på att julen närmar sig är att jag inser att det är så kallt ute att jag måste köpa en mössa som jag sedan kan tappa bort under vintersäsongen, säger Kristian, ”Krippe” Westerling, redaktör på Yle X3M. 26.11.2021 kl. 14:15
Emma Audas väntar med julmusiken tills det blir juldag.

advent. – Det är en helt annan upplevelse att höra julens evangelium när man använt adventstiden till att formulera varför vi längtar efter fredens kung, varför det spelar roll för mig och hela världen att Jesus faktiskt kommer till oss, säger Emma Audas. 25.11.2021 kl. 16:20
Karin Erlandsson har kunnat gå upp i Jomala kyrktorn och göra research för sin bok "Hem".

roman. Karin Erlandsson är aktuell med boken Hem, en historisk roman om Åland. Hon har bland annat gjort research i kyrktornet i Jomala kyrka. 24.11.2021 kl. 09:11
Valdeltagandet uppgick till 91,4 procent.

LAPPO STIFT. Matti Salomäki fick 54,8 procent av de avgivna rösterna i valets andra omgång och valdes till ny biskop i Lappo stift. 23.11.2021 kl. 19:52
Han har jobbat mycket övertid i höst. Men har en skolelev testat positivt en halvtimme före arbetstiden tar slut kan man inte bara spara samtalen till nästa dag.

Coronapandemin. Jonte Wingren jobbar med smittspårning på hälsovårdscentralen i Jakobstad. 23.11.2021 kl. 09:39
– Vid De vackraste julsångerna kollar vi coronapass vid ingången, säger kyrkoherde Mats Lindgård i Borgå.

coronaepidemin. De vackraste julsångerna drabbas av coronabegränsningar i Nyland och Åboland. 19.11.2021 kl. 12:00
Biskop Bo-Göran Åstrand talade på kyrkodagarna på lördagen.

Kyrkodagarna. Idag fick kyrkodagsdeltagarna i Mariehamn lyssna till Kent Wisti och Bo-Göran Åstrand. – När jag knäböjde vid nattvardsbordet för första gången efter en lång paus var mina kinder våta av tårar, sa biskop Bo-Göran Åstrand i sitt kyrkodagstal. 13.11.2021 kl. 14:54
Totalt kommer ungefär 250 personer att delta i kyrkodagarna.

Kyrkodagar. Temat för kyrkodagarna i Mariehamn är ”Fri”. Egentligen skulle kyrkodagarna äga rum ifjol – men på grund av pandemin blev samlingen liten och det blev repris i år. 12.11.2021 kl. 21:41
Magnus och Gunilla Riska har evakuerats från Etiopien till Finland.

etiopien. Lämna landet omedelbart! Meddelandet från utrikesministeriet lämande ingen tolkningsmån. Nu är Magnus och Gunilla Riska tillbaka i Finland medan Evangeliföreningens missionärer evakuerats til Kenya. 12.11.2021 kl. 10:57
Senast år 2023 ska inbesparingarna vara gjorda och budgeten i balans.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Kyrkans centralförvaltning måste spara ytterligare nästan en miljon euro, slog kyrkomötet fast igår. Det innebär samarbetsförhandlingar. 12.11.2021 kl. 10:01

Alexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41