Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.
Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.

Ett första möte för att lösa läget i Väståboland – kyrkoherden var saknad

samtal.

I måndags besökte biskop Bo-Göran Åstrand och domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson Väståbolands svenska församling med anledning av de konflikter som blossat upp där. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

18.11.2020 kl. 18:45

Församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Jan Eriksson deltog i diskussionen. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

– Jag upplevde samtalet som konstruktivt, och det var viktigt att vi träffades. Men tyvärr var kyrkoherden inte där, och det tycker jag är beklagligt, för det var meningen att han skulle vara med, säger Magnus Sundman.

Biskop Bo-Göran Åstrand är inne på samma linje.

– Jag tyckte det kändes som en bra början, vi hade en god och konstruktiv diskussion. Det som helt tydligt steg upp till ytan var att nu behöver vi gemensamt rikta blicken framåt, och vid mötet var vi övertygade om att det går att hitta en väg framåt. De förtroendevalda som var med ser fram emot att kyrkoherden – när han kan vara med – deltar i de här samtalen. Atmosfären var konstruktiv, säger Åstrand.

Vad borde helt konkret ske för att processen i församlingen ska gå framåt biskop Bo-Göran Åstrand?

– Det goda samtalet kring samma bord är enligt mig nyckeln till vägen framåt. Där ser jag att det är min och domkapitlets roll att befrämja det samtalet. Sen får vi ju bara konstatera att eftersom kyrkoherden den här gången inte var närvarande har vi inte satt upp en detaljerad förteckning över vad som ska göras, det kommer vi att göra i samråd sedan när det blir tillfälle för det. Vi har inte i det här skedet en detaljerad tidtabell, utan jag vill invänta att alla är med i mötet, säger Åstrand.

Också Magnus Sundman ser det som viktigt att kyrkoherden kan medverka i samtalen.

Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta.

– Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta. Också i församlingsrådet där han är ordförande är det viktigt att han är med, att vi inte håller möten utan honom.

Beslut om några konkreta åtgärder har inte tagits än enlig Sundman.

– Vi har inga nya mötesdatum, men vi kommer att träffas på nytt i samma konstellation och då är förhoppningsvis Harry med. Jag och Jan Eriksson kommer att driva på att det blir en fortsättning.

Magnus Sundman vill tona ner den debatt som blossat upp.

"Konflikt och förtroendekris" är kraftiga ord för mig, snarare är det fråga om brist på diskussion i rätt forum. Det viktiga nu är att diskutera och besluta om saker i rätt forum och på det viset gå vidare. Församlingsrådet borde ha flera regelbundet insatta möten. På mötena kan och bör medlemmarna uttrycka sin åsikt och vid behov meddela avvikande åsikt.

Biskop Bo-Göran Åstrand, handlar konflikten i Väståboland i första hand om en konflikt i personalen eller om en konflikt mellan lekmän och församling/kyrkoherde? Kan man säga något om det?

– Man kan se att den finns på flera plan, men desto mer skulle jag inte i det här skedet vilja säga, för vi har inte lyssnat in alla parter än.

När har du själv senast talat med Harry S. Backström personligen?

– Jag har talat med honom ett antal gånger men går inte in på tidpunkterna, för det hör till området “enskilda samtal” och det vill jag inte tala om offentligt.

Vad skulle du vilja säga till församlingsborna i Väståboland som undrar vad det riktigt är som händer nu och hur det går vidare?

– Jag skulle säga att nu tar vi den tid som behövs och inväntar att vi alla kan sitta kring samma bord. Jag ser framför mig diskussioner i samma anda som jag upplevde på måndagen. Jag har faktiskt ganska stor förtröstan, för min erfarenhet är att när man sitter vid samma bord och får tala i en trygg och förtrolig miljö brukar saker och ting reda upp sig.

Har du någon känsla för om kyrkoherden är villig att gå med i det samtalet?

– Han var, som sagt, förhindrad att delta den här gången och alla de berörda får kallelse till nästa samtal när tiden är lämplig för det.

DET ALLMÄNNA INTRESSET HAR VÄCKTS

Magnus Sundman ser det som viktigt att de anställda får säga sitt.

– Vi förtroendevalda kan inte bli ett språkrör för dem. Jag upplever att de anställda har varit lojala mot kyrkoherden.

Han tycker att intervjuer är knepiga.

– Vi borde ha möten innan vi vänder oss till medierna. Men det här väcker allmänt intresse och är väldigt mångfacetterat.

– Jag tycker att präster kan ha olika syn på saker och ting. Det finns väldigt olika kyrkoherdar, präster och teologiska synsätt i Svenskfinland och det ska vi kunna hantera i församlingar och stiftet, låta olika åsikter och variationer komma fram.

Att det skrivs mycket om det här i pressen ser han som problematiskt på flera sätt.

– Om församlingsmedlemmarna läser för mycket om det här finns risken att deras inställning till kyrkan över huvudtaget blir sämre.

– Det blir lite för personfixerat. På alla arbetsplatser har man problem att tampas med. När det är församling och kyrka blir det lätt tillspetsat, säger Sundman.

Han hoppas på en smidig lösning.

Jag hoppas att det löser sig och att vi kan gå vidare och respektera de beslut som fattats, om till exempel tjänsten i Houtskär.

– Vi vill få det här att fungera i praktiken och lyssna mer än anklaga, det har också biskopen fört fram.

Sofia Torvalds, Ulrika HanssonBjarne Boije på sin hundraårsdag 2021

Nekrolog. Bjarne Boije, Församlingsförbundets tidigare verksamhetesledare och en av intiativtagarna till Kyrkpressen har dött. 1.7.2022 kl. 15:54
Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13

Bjarne Boije på sin hundraårsdag 2021

Nekrolog. Bjarne Boije, Församlingsförbundets tidigare verksamhetesledare och en av intiativtagarna till Kyrkpressen har dött. 1.7.2022 kl. 15:54
Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola känner sig pirriga och ivriga inför premiären imorgon, den 30 juni.

sommarteater. När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens barnledare driver en bar. Christer Romberg och Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de. 29.6.2022 kl. 19:30

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08