Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.
Bisop Bo-Göran Åstrand och församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman säger att samtalet i måndags behövdes och var konstruktivt.

Ett första möte för att lösa läget i Väståboland – kyrkoherden var saknad

samtal.

I måndags besökte biskop Bo-Göran Åstrand och domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson Väståbolands svenska församling med anledning av de konflikter som blossat upp där. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

18.11.2020 kl. 18:45

Församlingsrådets viceordförande Magnus Sundman och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Jan Eriksson deltog i diskussionen. Kyrkoherde Harry S. Backström var förhindrad att delta.

– Jag upplevde samtalet som konstruktivt, och det var viktigt att vi träffades. Men tyvärr var kyrkoherden inte där, och det tycker jag är beklagligt, för det var meningen att han skulle vara med, säger Magnus Sundman.

Biskop Bo-Göran Åstrand är inne på samma linje.

– Jag tyckte det kändes som en bra början, vi hade en god och konstruktiv diskussion. Det som helt tydligt steg upp till ytan var att nu behöver vi gemensamt rikta blicken framåt, och vid mötet var vi övertygade om att det går att hitta en väg framåt. De förtroendevalda som var med ser fram emot att kyrkoherden – när han kan vara med – deltar i de här samtalen. Atmosfären var konstruktiv, säger Åstrand.

Vad borde helt konkret ske för att processen i församlingen ska gå framåt biskop Bo-Göran Åstrand?

– Det goda samtalet kring samma bord är enligt mig nyckeln till vägen framåt. Där ser jag att det är min och domkapitlets roll att befrämja det samtalet. Sen får vi ju bara konstatera att eftersom kyrkoherden den här gången inte var närvarande har vi inte satt upp en detaljerad förteckning över vad som ska göras, det kommer vi att göra i samråd sedan när det blir tillfälle för det. Vi har inte i det här skedet en detaljerad tidtabell, utan jag vill invänta att alla är med i mötet, säger Åstrand.

Också Magnus Sundman ser det som viktigt att kyrkoherden kan medverka i samtalen.

Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta.

– Jag vill betona att vi verkligen vill ha Harry med på möten som detta. Också i församlingsrådet där han är ordförande är det viktigt att han är med, att vi inte håller möten utan honom.

Beslut om några konkreta åtgärder har inte tagits än enlig Sundman.

– Vi har inga nya mötesdatum, men vi kommer att träffas på nytt i samma konstellation och då är förhoppningsvis Harry med. Jag och Jan Eriksson kommer att driva på att det blir en fortsättning.

Magnus Sundman vill tona ner den debatt som blossat upp.

"Konflikt och förtroendekris" är kraftiga ord för mig, snarare är det fråga om brist på diskussion i rätt forum. Det viktiga nu är att diskutera och besluta om saker i rätt forum och på det viset gå vidare. Församlingsrådet borde ha flera regelbundet insatta möten. På mötena kan och bör medlemmarna uttrycka sin åsikt och vid behov meddela avvikande åsikt.

Biskop Bo-Göran Åstrand, handlar konflikten i Väståboland i första hand om en konflikt i personalen eller om en konflikt mellan lekmän och församling/kyrkoherde? Kan man säga något om det?

– Man kan se att den finns på flera plan, men desto mer skulle jag inte i det här skedet vilja säga, för vi har inte lyssnat in alla parter än.

När har du själv senast talat med Harry S. Backström personligen?

– Jag har talat med honom ett antal gånger men går inte in på tidpunkterna, för det hör till området “enskilda samtal” och det vill jag inte tala om offentligt.

Vad skulle du vilja säga till församlingsborna i Väståboland som undrar vad det riktigt är som händer nu och hur det går vidare?

– Jag skulle säga att nu tar vi den tid som behövs och inväntar att vi alla kan sitta kring samma bord. Jag ser framför mig diskussioner i samma anda som jag upplevde på måndagen. Jag har faktiskt ganska stor förtröstan, för min erfarenhet är att när man sitter vid samma bord och får tala i en trygg och förtrolig miljö brukar saker och ting reda upp sig.

Har du någon känsla för om kyrkoherden är villig att gå med i det samtalet?

– Han var, som sagt, förhindrad att delta den här gången och alla de berörda får kallelse till nästa samtal när tiden är lämplig för det.

DET ALLMÄNNA INTRESSET HAR VÄCKTS

Magnus Sundman ser det som viktigt att de anställda får säga sitt.

– Vi förtroendevalda kan inte bli ett språkrör för dem. Jag upplever att de anställda har varit lojala mot kyrkoherden.

Han tycker att intervjuer är knepiga.

– Vi borde ha möten innan vi vänder oss till medierna. Men det här väcker allmänt intresse och är väldigt mångfacetterat.

– Jag tycker att präster kan ha olika syn på saker och ting. Det finns väldigt olika kyrkoherdar, präster och teologiska synsätt i Svenskfinland och det ska vi kunna hantera i församlingar och stiftet, låta olika åsikter och variationer komma fram.

Att det skrivs mycket om det här i pressen ser han som problematiskt på flera sätt.

– Om församlingsmedlemmarna läser för mycket om det här finns risken att deras inställning till kyrkan över huvudtaget blir sämre.

– Det blir lite för personfixerat. På alla arbetsplatser har man problem att tampas med. När det är församling och kyrka blir det lätt tillspetsat, säger Sundman.

Han hoppas på en smidig lösning.

Jag hoppas att det löser sig och att vi kan gå vidare och respektera de beslut som fattats, om till exempel tjänsten i Houtskär.

– Vi vill få det här att fungera i praktiken och lyssna mer än anklaga, det har också biskopen fört fram.

Sofia Torvalds, Ulrika HanssonStiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31
Kollekter till Ryssland faller under EU-sanktionerna

INGERMANLANDS KYRKA. Kollekter till Ingermanlands kyrka i Ryssland är förbjudna, anser den finländska åklagarmyndigheten. Kyrkan har omkring 100 vänförsamlingar i Finland. 17.5.2024 kl. 19:00
Martina Harms-Aalto valdes in i Kyrkostyrelsens plenum.

kyrkostyrelsen. Martina Harms-Aalto från Helsingfors blir Borgå stifts nya ledamot i Kyrkostyrelsens plenum. 16.5.2024 kl. 16:23
Fem gamla kyrkor ger Kimitoön full pott av statspengar

STATSSTÖD. Kyrkan lägger om modellen för hur 124 miljoner euro i stöd från staten fördelas på annat sätt. Församlingar på Kimitoön, i Raseborg och Lovisa hör till vinnarna. 30.11.-0001 kl. 00:00
Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51
Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10
Verket ”Rebirth” av Kasper Dalkarl är inspirerat av ”Lemmikäinens moder” av Akseli Gallen-Kallela.

FOTOGRAFI. När fotografen Kasper Dalkarls pappa dog blev hans relation med mamma Åsa Dalkarl Gustavsson tätare. De började gå i bastu tillsammans, de blev vänner. Kaspers fotoutställning ”Mor och son” är deras gemensamma projekt. 13.5.2024 kl. 14:36

Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51