Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

Kyrkoherdar om begränsningarna: "Vi är bättre förberedda den här gången"

restriktioner.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet.

14.10.2020 kl. 13:58

Religiös verksamhet omfattas inte av direktiven, men domkapitlet i Borgå stift skriver i sina anvisningar till församlingarna i området att de ska följa begränsningarna.

– Vi ser att situationen är mycket allvarlig och här därför valt att till församlingarna ge samma begränsningar som regionförvaltningsverket ger, säger biskop Bo-Göran Åstrand.


Vi frågade tre kyrkoherdar vad beslutet betyder för deras del.

Hur har ni gjort om församlingens program med tanke på de nya begränsningarna?

– Vi beslöt i ett ganska tidigt skede att vi under rådande omständigheter inhiberar de flesta fysiska samlingar under oktober, förutom gudstjänster, förrättningar och dagklubb. Först hoppades vi kunna ha gudstjänster för 50 personer, men sedan kom ju direktiv om gränsen tio personer, så då följer vi de direktiven, som även bekräftats av biskop och domkapitel. De som inte är bland de tio som följer gudstjänsten på plats kan delta via en ljudlänk som sänds i realtid via församlingens hemsida, säger Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestads svenska församling.

Camilla Svevar, kyrkoherde i Replots församling, säger att församlingen länge avvaktade med att inleda verksamheten, eftersom man hade på känn att det fanns risk för att tvingas släcka ner igen.

– Det betyder att all vår verksamhet inte ens hade kommit igång när de nya direktiven kom. Vi strömmar gudstjänsterna nu i oktober, men namnuppläsningen för de under året avlidna, som vi brukar ha på allhelgona, har vi beslutat att skjuta upp tills restriktionerna lättar. Vi tror att det är viktigt att de anhöriga får vara fysiskt på plats i kyrkan. Förrättningar hålls med högst tio personer närvarande.

Mikael Forslund, kyrkoherde i Vasa svenska församling, säger att situationen ser ut ungefär som den gjorde i våras.

– En stor del av församlingens verksamhet håller paus. De lagstadgade uppgifterna som gudstjänster och förrättningar sköter vi med de begränsningar som gäller. Det är förstås knepigt när vi inte vet hur länge restriktionerna fortsätter. Nu säger man att restriktionerna gäller till slutet av oktober och jag hoppas att vi då kan återuppta verksamheten. Men situationen är nog bekymmersam, så vi får räkna med att restriktionerna fortsätter i någon form.

Vad har ni lärt er att göra bättre sedan i våras? Känns det lättare den här gången?

– I våras skulle vi från en vecka till en annan börja jobba på ett helt annat sätt. Vi valde att filma andakter i stället för att strömma gudstjänsterna. Nu väljer vi att strömma eftersom vi hunnit skaffa utrustning som möjliggör det. Vi har sedan i våras varit så aktiva på Facebook att vi nu, då vi borde producera material och jobba på nätet, känner av en viss trötthet, säger Camilla Svevar.

– Efter en så långvarig stress som vi har haft med arbetssituationen är det utmanande att konstant hålla kreativiteten på topp. Den tekniska biten är nu lättare eftersom vi lärt oss av våra misstag. Men vi är bara amatörer som prövar oss fram så tekniskt sett blåser det fortfarande ibland lite vart det vill.

Daniel Norrback säger att den psykologiska chocken inte är lika stor som när den första coronavågen kom i mars.

– På vårvintern var ju allt så nytt och nedstängningen kom som en blixt från klar himmel. Nu har vi lärt oss hur det är att leva med coronarestriktioner i församlingen. En sak som vi i Kristinestads svenska församling nog blivit bättre på under året är färdigheten och vanan att sköta saker virtuellt. Vi anställda bildade till exempel en egen Whatsapp-grupp under våren för att snabbt kunna kommunicera utan att samlas fysiskt. En del anställda kom med i den gruppen alldeles nyligen, så vi utvecklas alltjämt. Också medarbetarsamlingar via Teams-appen känns numera naturligare, eftersom vi fick öva på att ha sådana i våras.

Också Mikael Forslund påpekar att de som jobbar i församlingen åtminstone lärde sig den nya tekniken i våras.

– Det underlättar en hel del. Vi har också med medarbetarna utvärderat vårens nedstängning när en stor del av verksamheten flyttade ut på nätet. Vi har funderat på vad som inte fungerade och vad vi kan göra bättre. Vi är nog bättre förberedda den här gången.

Sofia Torvalds

Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37

mission. Vad gör du? Hon är en av dem som leder utvecklingen när Finska Missionssällskapet förnyar sin organisation. 25.11.2020 kl. 19:18

förlossningsdepression. Nu, när depressionen börjat lätta, är hon inte samma Rebecka som tidigare. Det är inte en dålig sak. 25.11.2020 kl. 09:50

adventskalender. På grund av ett mänskligt misstag har de adventskalendrar som församlingarna i Helsingfors, Vanda och Grankulla delat ut med veckans nummer av Kyrkpressen fått finskspråkiga insidor. Kalendrarna som delas ut i Esbo är svenskspråkiga både på in- och utsidan. 25.11.2020 kl. 09:47

covid-19. Redan före de striktare restriktionerna beslöt man att inga julböner ordnas på vanligt sätt inomhus i Borgå i år, säger Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling. 23.11.2020 kl. 09:24

covid-19. – Vi tänkte att det är tryggare att vara utomhus, även om det förstås är en liten risktagning när man inte vet något om vädret, säger Helene Liljeström som är tf kyrkoherde i Matteus församling. 23.11.2020 kl. 08:47
Slutet nått