Våga fråga

I vår frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Du får gärna ställa din fråga anonymt. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Frågorna publiceras och besvaras både i papperstidningen och på webben.


Hur kan jag stöda mina tonåringar i deras yrkesval?

Våga Fråga: Hur ska man göra som förälder när ens tonåringar frågar efter råd om skola, skolarbete och framtida yrkesval? Å ena sidan vill jag ge goda råd som stöd, å andra sidan vill jag inte ge sådana råd att de upplever det som press i en redan alltför ångestfylld skolmiljö. Samtidigt vill jag inte heller vara likgiltig och lämna dem ensamma i svåra beslut.

Jan-Erik ”Nanne” Nyberg är familjerådgivare och svarar på läsarfrågor om familj och relationer.


SVAR: Din fråga handlar om hur vi vuxna ska kunna förvalta det förtroende som de unga visar oss. Du vill göra det på ett sätt som blir till stöd för deras egna val. Du vill inte pressa dem men inte heller sätta ribban för lågt. Det här är en balansgång. De unga ber om råd och vägledning, men ska själva ta sina egna beslut. Som förälder lockas man till att ”ta över” beslutet, att själv göra de val som är den ungas. Som om jag kunde veta vilket val som är det rätta. Det här kan man undvika genom att säga rakt ut: jag kan inte veta vad som är bäst för dig, men jag resonerar så här. Men ännu viktigare är att ställa frågor som hjälper dem att formulera sina egna tankar, känslor och önskningar. De behöver få ge uttryck för det som är motstridigt och diffust, viktigt och oviktigt. Genom att formulera vad de vet och inte vet om saken som de funderar på, ser de också vägen till att hitta svar. Vi ska inte hjälpa dem med vad de väljer utan med hur de gör sina val.

Vi vuxna har ett längre perspektiv, och mera erfarenhet. Därför kan vi resonera med de unga kring vad de behöver tänka på när de tar beslut. Vi vet (kanske) vilka utbildningsmöjligheter som finns, eller hur man får reda på det. Men vi vet inte hur arbetslivet ser ut när våra ungdomar söker jobb. Som föräldrar till tonåringar tvingas vi att tänka tillbaka på våra egna val. Vad visste jag själv? Vad har hjälpt mig att hitta rätt i livet?

Det viktigaste du kan göra just nu är att se, läsa och bekräfta dina ungdomar. Med se menar jag att du har en realistisk bild av deras begåvning och deras möjligheter. Berätta för dem vem du ser när du ser på dem. Med läsa menar jag att du följer med dem, du ser deras liv som en meningsfull helhet. När vi läser handlar det inte bara om att förstå varje ord för sig utan den mening som orden tillsammans bildar. Med bekräfta menar jag att du litar på deras förmåga att reflektera över sig själva och ta goda beslut. Det innebär att du finns där och vill hjälpa dem att förverkliga det de strävar efter när de väl gör sina val.

Att vara förälder till tonåringar är enormt lärorikt och värdefullt för oss vuxna. Det här glöms ofta bort när vi talar om föräldraskap. Låt dina tonåringar veta det. De är värdefulla och älskade, därför att någon ser, läser och bekräftar dem på resan mot vuxenlivet. Lycklig resa.