Våga fråga

I vår frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Du får gärna ställa din fråga anonymt. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Frågorna publiceras och besvaras både i papperstidningen och på webben.


Varför ska man inte svära? Är jag en dålig människa för att jag svär?

SVAR: Inga ord är förbjudna Det tredje budet handlar om att missbruka Guds namn. Att svära betyder i det sammanhang där Bibeln skrevs att använda en ed, och ta Guds namn till garant för det man säger. Gud blir liksom en ”kvalitetsgaranti”. I vår tid märker man att en del människor använder kristendomen för att tvinga andra att lyda befallningar eller handla mot sitt sunda förnuft. Ibland upptäcker vi bakom en fasad av fromhet både omoral och rentav kriminalitet. Skenhelighet är ett bra ord för det här. Skenhelighet är ett brott mot tredje budet. Därför är skenhelighet och hyckleri en allvarlig sak, både på det privata och det samhälleliga planet. Av någon anledning har vanan att uttrycka en stark känsla med en svordom kommit att kopplas ihop med tredje budet. Svordomar och könsord blir lätt ett slags spaltfyllnad i språket. Det förfular språket och ger ett lite obildat intryck. I en del sammanhang funkar svordomar faktiskt också som ett slags ”ed”, en garanti för sanningshalten i det vi säger. Att använda exempelvis könsord som uttryck för negativa känslor speglar en negativ inställning till sexualiteten. Och att använda namn på den onde som förstärkning på något positivt kan vara effektfullt men i längden blir det luddigt. Det är viktigt att vi har ett nyanserat språk för våra känslor och tankar. Vårt inre liv är fullt av nyanser som vi bara kan förmedla om vi har tillgång till ett rikt språk. Så ur denna synvinkel är det inte så nyttigt att drämma till med kraftuttryck för alla känslor. Men det handlar inte om att vissa ord skulle vara förbjudna. Vi behöver ord för starka erfarenheter. Men, å andra sidan, om vi använder de orden hela tiden mister de sin valör. Din oro för det här kopplar jag samman med hur du blivit uppfostrad. Det har satt djupa spår i dig. Känslan av skam, dålighet, som du indirekt ger uttryck för, är ett resultat av det våld du blivit utsatt för av dem som ville fostra dig. Så gjorde en del människor förr i världen. Men våldet blir inte mera rätt för att andra gjorde likadant. Lika lite som ett känslofattigt språk blir mera rätt för att det är så alla andra pratar. Och våld mot barn (och vuxna) gör att den som blivit utsatt känner skam. Så fortsätt du att vårda och använda det språk som är ditt eget, sök efter de ord som uttrycker vem du är! Det är vår mänskliga rättighet. JAN-ERIK "NANNE" NYBERG är familjerådgivare och svarar på läsarfrågor om familj och relationer.