Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

Vädjanden om enhet när nya kyrkomötet startade i Åbo

KYRKOMÖTET.

Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag.

13.5.2024 kl. 20:10

Det nyvalda kyrkomötet inleddes i Åbo på måndagen. Närmare hälften av de sammanlagt 109 ombuden är nya, i kyrkans högsta beslutande organ.

Inför allt flera signaler från traditionellt, konservativt håll om planer på att lämna folkkyrkan vädjade både ärkebiskop Tapio Luoma och predikanten i öppningsgudstjänsten, biskop Teemu Laajasalo om enhet inom kyrkan.

– Dagens tanke om att kyrkomötet är kyrkans parlament eller riksdag stör mig lite. Då betonar man en europeisk, västerländsk eller statskyrklig idé om representation. Men kyrkomötets idé är inte representation, utan enhet. Det var det som de första kyrkomötenas biskopar för 1 700 år sedan möttes för, att skapa andlig enhet, sade biskop Laajasalo.

"Vi är inte representanter för stift, församlingar, väljare eller väckelserörelser. Vi är kyrkans ombud."

Ärkebiskop Tapio Luoma spann vidare i kyrkomötets öppningssession:

– Vi är inte representanter för våra stift, församlingar, väljare eller våra väckelserörelser. Vi är kyrkans representanter, för en bred kyrka med många ansikten, sade Luoma.

"Kyrkomötet behöver se över sig självt"

Efter inledande val och konstituering väntas de stora sakfrågorna komma upp på onsdag. Då blir det remissdebatt bland annat om biskopsmötets förslag till ny praxis kring de samkönade äktenskapen. I förslaget förordas att kyrkan inför två parallella äktenskapssyner, dock så att samkönad vigsel blir möjlig i alla församlingar. Förslaget har kritiserats av både för- och emot-lägren i frågan.

Ärkebiskop Tapio Luoma utmanar kyrkomötet att se över sin egen roll i kyrkans förvaltning - Foto: Aarne Ormio

Det nyvalda kyrkomötet väntas också sätta i gång arbetet med en reform av kyrkans organisation. Ett tidigare försök misslyckades 2014. Nya motioner om frågan väntas lämnas in i kyrkomötet senast inför deadline, som också den blir på onsdagen.

I sitt öppningstal uppmanade ärkebiskop Tapio Luoma att kyrkomötet också skulle vara berett att se över sin egen roll i organisationen. Kyrkomötet har verkat i sin nuvarande form sedan 1974. I tidigare reformer har man föreslagit att kyrkomötet skulle bantas ner till omkring 60 ombud som skulle mötas oftare än som nu två gånger per år.

Kyrkomötet väljer också representanter till Kyrkostyrelsens plenum som leder kyrkans ämbetsverk Kyrkostyrelsen. Från Borgå stift är Martina Harms-Aalto i första förslagsrum nominerad som den lekman som representerar stiftet i Kyrkostyrelsen. I organet sitter bara två prästrepresentanter från hela landet. Borgå stift väntas inte ha en chans att få in en prästrepresentant, vilket man har haft nu.

Korrigering onsdag kl. 20: lekmannakandidaten för Kyrkostyrelsen.

Text: Jan-Erik Andelin


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00