Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet
Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

Utdragen regnbågsdebatt i kyrkomötet - beslut tidigast i höst

KYRKOMÖTET.

Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa.

15.5.2024 kl. 10:35

Kyrkomötet började på onsdagen debatten om att införa samkönad vigsel i alla församlingar. Enligt ett förslag från biskopsmötet skulle kyrkan trots det parallellt ha en inskriven traditionell äktenskapssyn, där präster och personal enbart tjänstgör vid äktenskap mellan en man och en kvinna.

Ärkebiskop Tapio Luoma sade att frågan nu enligt biskoparna har stötts och blötts tillräckligt och att det är dags för ett beslut för att komma vidare.

– Vårt förslag har kommit till efter djupt övervägande, bön och oändliga diskussioner. [...] Det här förslaget öppnar för en väg framåt och ger arbetsfred i församlingarna, sade ärkebiskop Luoma.

"Det här förslaget öppnar för en väg framåt och ger arbetsfred i församlingarna."

Från Borgå stift hade Torsten Sandell, nytt prästombud från Helsingfors det första inlägget i debatten. Han varnade för att missionsarbetet till exempel bland muslimer skulle komma att försvåras om kyrkan skulle införa en äktenskapspraxis som i stora delar av världen inte är allmänt accepterad.

– De säger att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Och de förundras över det. Många har frågat mig om de kristna inte längre litar på sin egen heliga bok, sade Torsten Sandell.

Han fick dock på torsdagskvällen mothugg av Esbobiskopen Kaisamari Hintikka som ansåg att oron för att muslimer skulle dra sig för den kristna tron på grund av en eventuellt liberalare äktenskapssyn är överdriven.

Biskop Hintikka, liksom också andra aktiva inom den internationella ekumeniken på plats vid kyrkomötet ansåg att regnbågsfrågorna ytterst sällan leder till att relationerna med kyrkor med en traditionell äktenskapssyn bryts.Torsten Sandell oroade sig för det kristna arbetet med andra kulturer.


Kritik från båda flankerna

Många av de inledande inläggen gjordes av prästombud i huvudsak från de stora församlingarna. I flera av inläggen fick biskopsmötets kompromissförslag stöd.

Lekmannaombudet från Helsingfors Hanna Mithiku, som också valts till kyrkomötets viceordförande, var kritisk till biskopsmötets förslag och ansåg att det ur de sexuella minoriteternas synvinkel inte lade grund för en bredare jämställdhet för regnbågsfolket i kyrkan.

"Det här förslaget är avsett att bygga en bro. Men mellan vem?"

– Det här förslaget är avsett att bygga en bro. Men mellan vem byggs bron, och vem kommer inte upp på bron över huvud taget? Med hälsningar från oss som bor under bron, sade Hanna Mithiku.

Bland de konservativa som talade mot biskoparnas förslag fanns Ylejournalisten Pekka Niiranen från Kuopio som frågade varför inte samma dubbla praxis och tolerans kan råda till exempel mellan dem som har olika syn på om kvinnor kan ha ett prästämbete.

Borgåbiskopen tog Norge som måttstock

Under torsdagens debatt hänvisade biskop Bo-Göran Åstrand till erfarenheterna från den norska evangelisk-lutherska kyrkan som 2016 införde en liknande praxis som nu föreslås för Finland. Efter samtal med en norsk biskop ska han dels ha fått höra om problem bland annat i konfirmandundervisningen, eller i att en del präster och medlemmar har lämnat kyrkan.

– Men överlag har det lugnat ner sig. Skeptiska väckelserörelser har fortsatt inom kyrkan, eftersom det finns rum för deras syn inom kyrkan. Beslutet har gett kyrkan arbetsfred.

Stiftsdekanen och prästombudet Mia Anderssén-Löf varnade i ett inlägg för att alltför mycket se på kyrkans enhet som antingen ett hot, eller som en rosig framtidsbild.

– Det oroar mig att man använder det som en påtryckning. Kyrkans enhet är att vi är här och delar den här smärtan och frustrationen tillsammans, sade hon i sitt inlägg.

I debatten vid kyrkomötet hölls totalt 67 inlägg i debatten. Några beslut i frågan väntas tidigast vid kyrkomötets höstsession i november. I det beredande lagutskottet representeras Borgå stift av ombudet Göran Stenlund som är invald från en kandidatlista som företrädde en traditionell äktenskapssyn.

Artikeln har uppdaterats torsdag kl. 21.15

Jan-Erik Andelin


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00