Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.
Domkapitlet fattade beslut om att avstänga Dennis Svenfelt från prästämbetet vid sitt möte idag.

Domkapitlet: Dennis Svenfelt avstängd för fyra månader – kunde inte uppfylla det han lovade

AVSTÄNGNING.

Dennis Svenfelt blir avstängd från prästämbetet för fyra månader, meddelar domkapitlet idag. – När man inte kan sköta sin tjänst som det ankommer en tjänsteman är man inte lämplig för jobbet, säger Lars-Eric Henricson, som är lagfaren assessor vid domkapitlet.

28.10.2021 kl. 16:33

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter med hänvisning till kyrkolagen att Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, det vill säga för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

I sitt beslut hänvisar domkapitlet till kyrkolagens femte kapitels tredje paragraf, där det sägs att domkapitlet kan avstänga en präst som avvikit från kyrkans bekännelse. Det handlar om en präst som handlar i strid med de skyldigheter som prästämbetet medför, i strid med prästlöftet, försummar dessa eller uppför sig på ett sätt som är olämpligt för en präst.

– I det här fallet handlar det om att den som prästvigs inför prästvigningen blir tillfrågad om han eller hon kan samarbeta med bägge könen. Det är en förutsättning för att bli prästvigd och samma princip gäller i alla stift, säger Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå stift.

Han poängterar att det i Dennis Svenfelts fall handlar om någon som jobbat en kort tid som präst och nu inte kan uppfylla det han lovat.

– Prästlöftet har också att göra med att man lovat sköta sin tjänst så som det ankommer en tjänsteman. Då har man förbundit sig till vissa saker. När man inte kan förbinda sig till det mer är man inte lämplig för det här jobbet, säger Henricson.

Finns det andra liknande fall?
– Det här är nog väldigt ovanligt, säger Henricson.

Under fyra månader kan Dennis Svenfelt alltså inte jobba som präst eller utföra uppgifter som har med prästämbetet att göra.
– Om fyra månader gör vi en ny bedömning, säger Henricson.


Här följer alla nyheter från domkapitlets sammanträde idag:

Examina

Församlingspastorn i Petrus församling Tuomas Metsäranta har avlagt pastoralexamen.

Församlingspastorn i Petrus församling Anne Koivula har avlagt pastoralexamen.

Förordnanden

Förordnandet för församlingspastorn i Pedersöre församling Dennis Svenfelt avbryts från och med den 1.11.2021. Domkapitlet besluter i enlighet med detta och med hänvisning till kyrkolagens 5 kap. 3 § att pastor Dennis Svenfelt avstängs från prästämbetet för fyra månader, d.v.s. för tiden 1.11.2021-28.2.2022.

Prosten Boris Salo förordnas som församlingspastor i Pedersöre församling på viss tid 1.11.2021-31.3.2022.

Kyrkoherden i Tammerfors svenska församling Kim Rantala avgår 30.4.2022 på egen begäran.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling vid sidan av egen tjänst 1.11.2021-31.10.2022.

Kyrkoherden i Replots församling Camilla Svevar beviljas tjänstledighet 4-31.10.2021.

Prosten Berndt Berg förordnas till tf. kyrkoherde i Replots församling 4-31.10.2021.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio beviljas tjänstledighet 1.1-30.6.2021.

Kaplanen i Närpes församling Ann-Mari Audas-Willman beviljas partiell tjänstledighet 4.10.2021-20.2.2021.

Kaplanstjänst i Pedersöre församling

En kaplanstjänst i Pedersöre församling har varit ledig att sökas senast 22.10.2021 kl. 15.00. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av:

Jimmy Österbacka, tf. kaplan i Pedersöre församling.
Domkapitlet har konstaterat Österbacka vara behörig för tjänsten i fråga.

Kontaktpersoner för jämställdhet och likabehandling

I den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns ett nätverk av kontaktpersoner som ska stöda enskilda medarbetare i kyrkan i frågor gällande jämställdhet och likabehandling. Domkapitlet utser församlingspastorerna Sini Aschan och Benjamin Häggblom till Borgå stifts kontaktpersoner i nätverket för jämställdhet och likabehandling i kyrkan.

Sofia Torvalds


Sjukdomen lärde Sabine Forsblom att man måste vara varsam med sig själv och andra.

BRÖSTCANCER. Efter en sommar då Sabine Forsblom känt sig stark och glad insjuknade hon i aggressiv bröstcancer. Ett år senare var hon svullen och blek, utan hår, utan ett bröst, med uppsvälld arm. Hennes cancerdagbok innehåller de svartaste tankarna. – Jag är inte densamma som jag var. Jag har insett att livet är en fantastisk gåva. 29.4.2022 kl. 16:20
Ungdomsarbetsledaren Johanna Terho och kaplanen Heidi Jäntti är med och ordnar den tvåspråkiga regnbågsmässan i Esbo.

REGNBÅGSMÄSSA. Den 6 maj ordnas den första regnbågsmässan någonsin i Esbo kyrkliga samfällighet – på svenska och finska. – Vi hoppas att alla ska nås av budskapet att du är älskad som den Gud skapat dig till, säger Heidi Jäntti. 29.4.2022 kl. 16:08
– Christian-genren har blivit så nischad och enkelspårig. Hillsong-stuk som kan fungera i gudstjänster, men som blir tradigt på en hel skiva, säger Stefan Härus efter 34 år med kristen musik i radio.

media. Radioredaktör Stefan Härus valde att jobba vid Yle till 68. Där med har han gjort radioprogrammet med andlig musik Tack och lov halva sitt liv. 27.4.2022 kl. 19:00
Barnverksamheten inom kyrkan drabbas nu oftast när församlingar väljer att samarbetsförhandla, säger man på kyrkfacket Kirkon alat.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Löneräknarna. Barnledarna. Gravgrävarna. När kyrkan skär bland sina 19 000 anställda står de här yrkesgrupperna nu oftast med sina jobb under luppen. 26.4.2022 kl. 19:00
Inka och Göran Fried har varit gifta i femton år. De är tacksamma över att ha fått stöd för sitt förhållande från församlingen.

Åbo. Inka och Göran Fried gifte sig för femton år sedan. Vart femte år har de haft förmånen att få sitt äktenskap välsignat. – Det är en trygghet, säger de. 26.4.2022 kl. 16:10

TINGSRÄTTEN. Pengar avsedda till välgörenhet som kanaliserats via ett privat konto är beskattningsbar inkomst. Det slår Österbottens tingsrätt i Karleby fast och dömer Johan Candelin för grovt skattebedrägeri till villkorligt fängelse. 25.4.2022 kl. 16:40
Kyrkomötet pågår från tisdag till fredag 3–6 maj i Åbo.

KYRKOMÖTET. Klicka på nyheten så får du se direktströmningen! 3.5.2022 kl. 18:14
Första bussen anländer till Lärkkulla.

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens kyrkodagar pågår som bäst, efter ett långt uppehåll på grund av coronapandemin. 21.4.2022 kl. 19:08
Mikael Forslund vi vill se representanterna för sexuella minoriteter som fullvärdiga församlingsmedlemmar.

sexuella minoriteter. Församlingsrådet i Vasa svenska församling öppnar sina utrymmen för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. Beslutet fattades i går kväll efter omröstning där rösterna föll tolv mot tre. Motförslaget var att vänta tills kyrkan löst äktenskapsfrågan. 28.4.2022 kl. 16:05
– I en värld som plågas av krig är den kristna kyrkans uppgift att visa på hoppet, sade Tapio Luoma vid kyrkomötet på tisdag 3 maj. Kyrkomötet pågår från tisdag till fredag 3–6 maj i Åbo.

KYRKOMÖTET. I sitt öppningstal vid kyrkomötet på tisdag 3 maj talade ärkebiskop Tapio Luoma om kriget som Ryssland inledde i Ukraina i februari. 3.5.2022 kl. 15:03

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Cirka tre fjärdedelar av församlingsmedlemmarna på Bergö har skrivit under en namnlista som motsätter sig sammanslagningen av Malax, Petalax och Bergö församlingar. 4.5.2022 kl. 15:48
– Jag kan inte öppna Bibeln. Jag har predikat ur den och skadat människor, säger Peter Gembäck, pastor under en lång tid i Knutby kraschade pingstsekt.

sekter. Peter Gembäck var en av pastorerna i den kristna pingstsekten i Knutby utanför Uppsala. Efter kraschen har han inte läst Bibeln på fem år. Och försökt sluta tro. Men det går inte. 13.4.2022 kl. 10:56
En ung Maria Antas.

ETT GOTT RÅD. Lita inte på alla, säger Maria Antas i vår serie "Ett gott råd". 19.4.2022 kl. 14:55
Ännu vid tiotiden på förmiddagen pågick släckningsarbetet, med många enheter från räddningsverket på plats.

kyrkbrand. Bergans kapell byggdes av frivilligkrafter på 1920-talet. Myndigheterna utesluter inte mordbrand. 14.4.2022 kl. 09:24

KONFIRMANDLÄGER. Ungdomsledaren Camilla ”Ino” Dannholm i Esbo ordnar konfirmationsläger på påsken. – Konfirmanderna lever i påskens högtid, säger hon. 12.4.2022 kl. 10:30

– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02