Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.
Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.

Nya församlingsstrukturer utreds i Korsholm

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET.

Clas Abrahamsson ska utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Dessutom utannonserade domkapitlet i måndags kyrkoherdetjänster i Pedersöre och i Solf.

22.3.2023 kl. 11:12

När domkapitlet samlades i måndags fattade man beslut om att utse prosten, domkapitlets tidigare notarie Clas Abrahamsson till utredningsman för att utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. En rapport ska inlämnas senast sista november till domkapitlet.

Korsholms kyrliga samfällighet består av fem församlingar: Korsholms svenska församling, Kvevlax församling, Solfs församling, Replots församling och Mustasaaren suomalainen seurakunta.

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre utannonseras på nytt. Senast fick tjänsten inga sökande. Ansökningar ska inlämnas till domkapitlet senast den 19 april. Också kyrkoherdetjänsten i Solf utannonseras med samma tidtabell som tjänsten i Pedersöre. Bägge valen ska förrättas som direkta val, alltså så att församlingsborna får gå till valurnan och rösta.

Andra beslut från domkapitlet:

Val av prästassessor för perioden 1.9.2023–31.8.2026

Domkapitlet besluter att val av prästassessor för perioden 1.9.2023-31.8.2026 förrättas i stiftets prosterier onsdagen 24.5.2023 klockan 13.00.

Förordnanden

Kaplanen i Esbo svenska församling Irene Erkko beviljas tjänstledighet 1.3-31.12.2023.

Församlingspastorn i Esbo svenska församling Johan Kanckos förordnas som tf. kaplan i Esbo svenska församling 1.3-31.12.2023.

Pastor Janne Sironen förordnas som församlingspastor på viss tid 1.3-31.12.2023 i Esbo svenska församling.

Kaplanen i Kronoby församling Ville Kavilo beviljas tjänstledighet 22.5.2023-23.1.2024.

Pastor Frank Isaksson förordnas som församlingspastor i Kronoby församling 1.4.2023-21.1.2024.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio avgår 30.3.2023 på egen begäran. Domkapitlet i Borgå stift beviljar pastor Johanna Björkholm-Kallio dimission till S:t Michels stift.

Pastor Benjamin Häggblom förordnas som församlingspastor 18.3-30.6.2023 i Korsholms svenska församling och Solfs församling.

Församlingspastorn i Kvevlax och Replots församlingar Ruth Vesterlund avgår 30.6.2023 på egen begäran.

Pastor Benjamin Häggblom förordnas som församlingspastor i Kvevlax församling och Replots församling från 1.7.2023 tills vidare.

Pastor Ann-Mari Audas-Willman förordnas som församlingspastor (sjukhuspräst) i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet 1.5-31.12.2023.

Pastor Terttu Laaksonen förordnas som tf. kaplan i Nagu kapellförsamling på viss tid 1.4.2023-31.3.2024.

Pastor Saara Maria Roto förordnas fortsättningsvis som tf. kaplan i Väståbolands svenska församling 1.3-31.5.2023.

Pastor Eva-Lotta Blom förordnas som församlingspastor 1.3-31.5.2023 i Iniö kapellförsamling.

Pastor Päivi Lukkari förordnas som församlingspastor i Tyska församling från 1.8.2023 tills vidare.

Församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Fanny Mäkirinta beviljas tjänstledighet 1.9.2023-30.8.2024.

Församlingsstruktur, Korsholms kyrkliga samfällighet

Domkapitlet utser prosten Clas Abrahamsson till utredningsman för att utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. En rapport skall inlämnas senast 30.11.2023 till domkapitlet.

Kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling

En kaplanstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling har inom utsatt tid sökts av församlingspastorn i samma församling Meri Yliportimo. Domkapitlet har konstaterat Yliportimo vara behörig för tjänsten i fråga. Domkapitlet uppmanar församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling att välja Meri Yliportimo till kaplan eller alternativt begära att domkapitlet på nytt förklarar tjänsten ledig.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling förklaras på nytt ledig att sökas hos domkapitlet 19.4.2023 kl. 12.00. Domkapitlet intervjuar de sökande 27.4.2023. Valet förrättas som ett direkt val. Tidpunkt för valproven och valdag fastställs senare. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Kyrkoherdetjänsten är placerad i kravgrupp K20. Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg.

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Domkapitlet intervjuar de sökande 27.4.2023. Valet förrättas som ett direkt val. Tidpunkt för valproven och valdag fastställs senare. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Kyrkoherdetjänsten är placerad i kravgrupp K10. Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg.

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargas distrikt) förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Den som söker en kaplanstjänst ska ha avlagt pastoralexamen. Utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Därtill önskar församlingsrådet anföra följande önskemål:
Av den som fäljs till Väståbolands svenska församlings kaplanstjänst i Pargas förväntas:
1) Goda insikter i samt intresse för familjearbete och kyrkans fostran.
2) Goda insikter i samt intresse för missionsarbete.
3) Flexibilitet, beredvillighet att uppsöka och möta församlingsborna där de är, över hela församlingens område.
Därtill önskar församlingen att den som väljs till tjänsten har körkort och tillgång till bil.

En kaplanstjänst i Jakobstads svenska församling förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 19.4.2023 kl. 12.00. Den som söker en kaplanstjänst ska ha avlagt pastoralexamen. Utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Därtill önskar församlingsrådet anföra följande önskemål: Av de sökande förväntar sig församlingsrådet, utöver de formella kraven för tjänsten, att sökanden är lyhörd, empatisk och kommunikativ samt har förmåga att engagera och inspirera medarbetare och leda grupper.

Följande sammanträde

Domkapitlets samlas nästa gång till sammanträde den 27 april.

Sofia Torvalds


Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11

Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23