Pedersöre samfällighet varslar permitteringar av hela personalen

Permitteringsvarsel.

Coronaviruset har föranlett Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet att varsla permitteringar av hela personalen. Samarbetsförhandlingarna inleds nästa vecka.

19.3.2020 kl. 16:20

Det akuta läget har föranletts av att staden Jakobstad tagit över eftisverksamheten under det rådande undantagstillståndet. Normalt köper staden den tjänsten av Jakobstads svenska och finska församlingar.

– Det betyder att många barnledares arbetsuppgifter tillfälligt förändras och att det kan finnas behov av permitteringar. Genom samarbetsförhandlingarna vill vi nu reda ut om det finns annat jobb att erbjuda dem, säger förvaltningsdirektör Diana Söderbacka.

Samarbetsförfarandet förhindrar att eventuella permitteringar verkställs före den 13 april då det nationella undantagstillståndet upphör.

– Vi varslar för säkerhets skull ifall undantagstillståndet skulle förlängas.

Samfälligheten har 120 året runt anställda och ytterligare 40 säsongsanställda. Cirka 50 av dem är barnledare som jobbar i eftis och i dagklubbarna.

– Vi förhandlar med hela personalen då arbetet omorganiseras och arbetsuppgifterna förändras. Alla grupper ska nu bli hörda och alla förtroendemän ska vara med i processen. Innan vi formellt inlett förhandlingarna kan vi inte peka ut någon personalgrupp. Vi vet heller inte hur länge det här läget fortsätter och nu ska vi utreda de ekonomiska verkningarna av det.

Söderbacka ser permitteringarna som en sista utväg.

– Ordet samarbetsförhandlingar klingar väldigt negativt, men de är ju till för att hitta alternativa lösningar till permitteringarna. Jag hoppas ju att vi hittar sådana.

När samhället återgår till det normala återgår eftisverksamheten till den svenska församlingen och då återgår också de eventuellt permitterade till sina jobb. Att den finska församlingens eftisverksamhet helt upphör i vår har man redan tidigare förhandlat om med staden.

Är det här ett svepskäl att minska antalet anställda efter församlingssammanslagningen i Pedersöre?
– Nej, det gäller bara den uppkomna situationen. I så fall måste vi inleda separata förhandlingar. Några sådana är inte planerade.

Johan Sandberg

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått