Pedersöre samfällighet varslar permitteringar av hela personalen

Permitteringsvarsel.

Coronaviruset har föranlett Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet att varsla permitteringar av hela personalen. Samarbetsförhandlingarna inleds nästa vecka.

19.3.2020 kl. 16:20

Det akuta läget har föranletts av att staden Jakobstad tagit över eftisverksamheten under det rådande undantagstillståndet. Normalt köper staden den tjänsten av Jakobstads svenska och finska församlingar.

– Det betyder att många barnledares arbetsuppgifter tillfälligt förändras och att det kan finnas behov av permitteringar. Genom samarbetsförhandlingarna vill vi nu reda ut om det finns annat jobb att erbjuda dem, säger förvaltningsdirektör Diana Söderbacka.

Samarbetsförfarandet förhindrar att eventuella permitteringar verkställs före den 13 april då det nationella undantagstillståndet upphör.

– Vi varslar för säkerhets skull ifall undantagstillståndet skulle förlängas.

Samfälligheten har 120 året runt anställda och ytterligare 40 säsongsanställda. Cirka 50 av dem är barnledare som jobbar i eftis och i dagklubbarna.

– Vi förhandlar med hela personalen då arbetet omorganiseras och arbetsuppgifterna förändras. Alla grupper ska nu bli hörda och alla förtroendemän ska vara med i processen. Innan vi formellt inlett förhandlingarna kan vi inte peka ut någon personalgrupp. Vi vet heller inte hur länge det här läget fortsätter och nu ska vi utreda de ekonomiska verkningarna av det.

Söderbacka ser permitteringarna som en sista utväg.

– Ordet samarbetsförhandlingar klingar väldigt negativt, men de är ju till för att hitta alternativa lösningar till permitteringarna. Jag hoppas ju att vi hittar sådana.

När samhället återgår till det normala återgår eftisverksamheten till den svenska församlingen och då återgår också de eventuellt permitterade till sina jobb. Att den finska församlingens eftisverksamhet helt upphör i vår har man redan tidigare förhandlat om med staden.

Är det här ett svepskäl att minska antalet anställda efter församlingssammanslagningen i Pedersöre?
– Nej, det gäller bara den uppkomna situationen. I så fall måste vi inleda separata förhandlingar. Några sådana är inte planerade.

Johan Sandberg

En annorlunda bild av kyrkomötet: ansikten bakom blå munskydd, talare med färggranna platshandskar och tekniska pauser för att desinficera mikrofoner.

Kyrkomötet. En ny mandatperiod inleddes med iver att hitta nya lösningar för kyrkans strukturer och förvaltning. Men i de frågor som bränner är det svårt att släppa taget om positionerna. 14.8.2020 kl. 16:49

kronoby församling. Kronoby församlings ekonomi har försämrats under de senaste tio åren, skriver ÖT. 14.8.2020 kl. 16:32

val. Kyrkomötet har valt Åsa A. Westerlund och Monica Heikel-Nyberg till medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 2020–2024. 14.8.2020 kl. 11:38
Helene Liljeström gick i slutet av år 2019 i pension från jobbet som kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

matteus församling. Om allt går enligt planerna slår domkapitlet vid sitt nästa möte fast att Helene Liljeström sköter kyrkoherdevikariatet i Matteus församling. – Ett bönesvar, säger församlingsrådets viceordförande Annica Söderström. 11.8.2020 kl. 16:02
Niklas Wallis är för tillfället tf. kaplan i Kronoby.

domkapitlet. Niklas Wallis, tf. kaplan i Kronoby, är enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Kronoby. Byråsekreterartjänsten vid domkapitlet fick nio sökande. Bland annat detta meddelar domkapitlet idag. 10.8.2020 kl. 16:15

Coronapandemin. Coronarestriktionerna i Finland har lättats upp, samtidigt som samhället håller andan för en möjlig andra våg. Vi frågade några församlingar hur virusepidemin beaktas i deras dagliga verksamhet, nu när höstterminen småningom startar. 10.8.2020 kl. 12:23
Biskop Bo-Göran Åstrand säger att det var en process för biskoparna att finna förtroendet att tala ärligt och öppet i äktenskapsfrågan.

äktenskapssyn. Att biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte når en gemensam syn i äktenskapsfrågan var inte förvånande. Som näst bästa alternativ kunde de flesta tänka sig en medelväg, som tillåter samkönade par att vigas. 7.8.2020 kl. 10:12

katastrofhjälp. Kyrkans utlandshjälp har beviljat 50 000 euro från sin katastroffond till dem som drabbats av explosionen i Libanons huvudstad Beirut. Utlandshjälpen inleder också en insamling till förmån för hjälparbetet. 6.8.2020 kl. 16:52
Ulla Heikkilä kallar konfirmandlägren för en nationell institution.

film. Ulla Heikkilä inspirerades av sin egen tonårsupplevelse och gjorde en film om en lägervecka full av gemenskap, livsfrågor, konflikter och förälskelse. 6.8.2020 kl. 19:00
Johan Candelin ser hoppfullt på utgången av rättsprocessen.

Johan Candelin. Polisutredningen gällande Martyrkyrkans vänners insamlingstillstånd är nu klar och ärendet går till rättegång i november. Två personer i styrelsen står åtalade. 6.8.2020 kl. 12:00
Slutet nått