Sex församlingar blir två i Österbotten

församlingsfusioner.

Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre.

21.8.2019 kl. 12:27

Enligt beslutet kommer de nuvarande församlingarna Kronoby, Terjärv och Nedervetil samt Pedersöre, Esse och Purmo att upphöra att existera den 31 december 2019. Den 1 januari 2020 bildas i stället nya Kronoby församling och Pedersöre församlingar.

Nya Kronoby församling består medlemmarna i nuvarande Kronoby, Terjärv och Nedervetil församlingar. Den nya församlingen är tvåspråkig.

Nuvarande Nedervetil församlings kyrkoherde Anders Store blir kyrkoherde i den nya församlingen. Inget extra församlingsval ordnas utan kyrkofullmäktige för den nya församlingen bildas utgående från resultatet i församlingsvalet 2018.

Samma procedur sker också i grannkommunen där medlemmarna i Pedersöre, Esse och Purmo församlingar överförs till nya Pedersöre församling. Den nya församlingen blir enspråkigt svenskt.

De nuvarande förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige som representerar nya Pedersöre församling fortsätter, medan nya Pedersöre församlings församlingsråd utses i extra församlingsval. Nuvarande kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund blir kyrkoherde i den nya församlingen.

Kronoby kyrkliga samfällighet upphör också vid årsskifet. Samfälligheten i Pedersöre som också består av Jakobstads svenska och finska församlingar lever vidare.

Kyrkostyrelsen godkände därmed domkapitlet i Borgå stifts förslag.

Enligt kyrkostyrelsen sker förändringarna i de bägge nya församlingarna i huvudsak av ekonomiska skäl.

Johan Sandberg

Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Slutet nått