Christian Dahlin och Johan Österholm är både nyblivna pensionärer och engagerade i Missionsstugans verksamhet.
Christian Dahlin och Johan Österholm är både nyblivna pensionärer och engagerade i Missionsstugans verksamhet.

De jobbar för missionen

frivilligarbete.

Missionsstugan i Jakobstad har återupptagit verksamheten efter att coronarestriktionerna hållit den stängd. Öppethållningsdagarna beror på antalet frivilligarbetare.

6.8.2020 kl. 09:15


Det har varit intensiva dagar på missionsstugan sedan den öppnade på nytt efter stängningen i mars. Nu är varumottagningen i full gång och loppmarknaden är för tillfället öppen två dagar i veckan, måndagar och onsdagar.

– Vi har öppnat i mindre skala. Det beror på att vi inte fått tillräckligt många medarbetare som är villiga att stå i kassan, säger Johan Österholm. Över hundra frivilliga är engagerade i verksamheten, de flesta är sjuttio plus.

Riskgrupperna sorterar varor när stugan är stängd, medan de övriga säljer och bär ut varor i butiken.

– Det finns ett rätt stort intresse för nya och yngre att komma med i verksamheten. Men ändå är de inte tillräckligt många för att vi ska kunna öka öppethållningsdagarna. Speciellt behöver vi flera män till försäljningen. Det behövs två män varje öppethållningsdag, säger Christian Dahlin.

Coronan ändrade lite på läget. Alla vill inte längre står i kassan.

– Det är ganska intensivt i kassan. Man ska tala med kunderna och samtidigt räkna plaggen de köper. Så kommer man av sig efter det sjuttonde plagget och får börja om från början. Sen möter man ju kunder som talar olika språk. Därför är det bra att kunna lite finska och engelska, säger Dahlin.

Egen erfarenhet av missionsfältet Dahlin och Österholm är båda nyblivna pensionärer. Dahlin gick i pension i oktober i fjol och Österholm vid årsskiftet. Bägge två har valt att jobba frivilligt två gånger i månaden.

– Jag sade länge att när jag går i pension så ska jag börja jobba i Missionsstugan. Jag vill träffa människor och jag kände redan från tidigare de flesta som jobbar här. Samtidigt kan jag göra en insats för missionen och diakonin i stället för att sitta hemma och lösa korsord, säger Dahlin.

Johan Österholm har också en praktisk erfarenhet av missionsfältet. Mellan åren 1987 och 1995 var han och frun Anki utsända som missionärer till Senegal av Finska Missionssällskapet. Han sitter i ledningsgruppen för Missionsstugan och sedan verksamheten omorganiserades för tolv år sedan har hans fru, svärmor och svägerska deltagit aktivt.

– Det är nog ganska naturligt att jag är med här. Och jag tycker också det är viktigt att engagera sig att göra något som hjälper någon annan, säger han.

Han ser att Missionsstugan hjälper på många plan: Den hjälper folk med stort socialt behov som jobbar där. Den hjälper dem som ger saker i stället för att kasta bort dem. Den hjälper kunderna som får köpa billigt. Den hjälper diakonin som kan dela ut köpkort till dem som behöver. Den hjälper också de fem samarbetsorganisationerna i Estland och Litauen som tar emot det mesta av kläderna som inte säljs här. De har antingen egna loppmarknader eller delar ut till hjälpbehövande. Slutligen hjälper den också Pedersöre församlings mission och den lokala diakonin dit intäkterna går.

Dahlin och Österholm uppger att de kommer in mellan 1 00 och 2 000 euro under de fyra timmar stuga är öppen. Men en försäljning på tusen euro kommer det in fyra euro per minut. Det är en rätt stor omsättning på varorna som vanligtvis kostar mellan 50 cent och några euron.

– Det är viktigt att det är en stor omsättning på varorna. Det gör att folk kommer in. En del kommer in flera gånger per dag, säger Österholm.

Christian Dahlin och Johan Österholm är både nyblivna pensionärer och engagerade i Missionsstugans verksamhet.

Johan SandbergDomkapitelshuset i Borgå är från år 1759.

domkapitlet. – Att kämpa mot en från början missanpassad kyrklig utredning tog mycket arbetstid och energi av alla domkapitel, säger Lars-Eric Henricson. 27.9.2021 kl. 09:38
Sakris Kupila, Sari-Annika Pettinen och Jarmo Kokkonen jobbar med kyrkans fostran och familjeärenden.

pris. Seta rf har gett enheten för Kyrkans fostran och familjeärenden sitt pris för saklig information. 24.9.2021 kl. 16:41

HOUTSKÄR. Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling har inom utsatt tid sökts av pastor Peter Blumenthal, tf. kaplan i Houtskärs kapellförsamling och av pastor Janette Lagerroos, redaktör vid Kyrkans central för det svenska arbetet. 24.9.2021 kl. 15:58
Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31
Anders Björkman har plockat fram en inre styrka han inte visste fanns.

KÄMPAGLÖD. Anders Tanne Björkman har genomlevt fler motgångar än de flesta behöver erfara. Han har varit på absoluta botten, tappat hoppet, tron och humorn, men långsamt tagit sig upp till ytan igen. 16.9.2021 kl. 10:00
Mikaela Ahola är oerhört tacksam för sitt nya hjärta och sitt nya liv. – Men livet efter transplantationen är inte alltid lätt. Ibland kan jag inte förstå att jag har ett nytt hjärta.

NYTT LIV. Ända sedan Mikaela Ahola var barn har hon fått höra att hon behöver ett nytt hjärta. Hennes hjärta var var missbildat, ett så kallat enkammarhjärta. 15.9.2021 kl. 17:41
Under rättsprocessen har Johan Candelin känt sig som de förföljda kristna föreningen hjälper – oskyldigt anklagad.

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Martyrkyrkans vänner har återupptagit sin verksamhet efter att myndigheterna återbördat pengarna som varit i kvarstad till föreningens konto. Föreningen har redan sänt ut pengar till projekt man understött tidigare. 14.9.2021 kl. 19:20
Kerstin Storvall är Nykarlebybo sedan 1994, men växte upp i Kronoby.
–  Jag var väldigt aktiv i församlingen där. Kyrkans Ungdom var mitt andliga hem.

CREDU. Hon vill att hela personalen ska arbeta tillsammans med att sikta mot stjärnorna för att de ska landa i trätopparna. Kerstin Storvall är rektor för Kredu och Step-utbildningen i Nykarleby. 14.9.2021 kl. 18:53
I början av oktober väntar Johan Westerlund på att få se en fullsatt kyrka – äntligen!

JOHANNES FÖRSAMLING. – Nu sitter skägget löst! säger Johan Westerlund, Helsingforskyrkoherden som odlade ett coronaskägg för att han ändå bara satt hemma. I oktober bjuder han in till Mikaelidagsfest i Johanneskyrkan och hoppas att kyrkan blir så full som restriktionerna tillåter. 14.9.2021 kl. 18:38
Biskop Bo-Göran Åstrand

kyrkoherdeval. Biskop Bo-Göran Åstrand, vad gjorde att du bedömde att du behövde ställa in ditt program och åka till Pedersöre? 10.9.2021 kl. 14:28
Två av byggnaderna på Mataskär är skyddade.

FÖRSÄLJNING. Lägerholmen Mataskär i Esbo, med alla sina byggnader, har sålts till en privatperson för ett sjusiffrigt belopp. 8.9.2021 kl. 10:15
Bo-Göran Åstrand, Mia Anderssén-Löf och Krister Mård träffades i söndags.

kyrkoherdeval. I söndags träffades Pedersöre församlings tillträdande kyrkoherde Mia Anderssén-Löf, vice ordförande Krister Mård och biskop Bo-Göran Åstrand för att utbyta tankar kring församlingsarbetet. 7.9.2021 kl. 12:45
När Sofia Torvalds inte klarade av att be började hon formulera böner på ett nytt sätt.

BÖN. När man inte klarar av att be kan man testa att be på ett nytt sätt. 3.9.2021 kl. 15:18
Johan Candelin är lättad över att nu kunna lämna rättegången bakom sig.

RÄTTEGÅNG. Besvärstiden gick ut och hovrättens dom överklagades inte – den frikännande domen i målet mot Martyrkyrkans vänner står alltså fast. 2.9.2021 kl. 16:56

Domkapitelshuset i Borgå är från år 1759.

domkapitlet. – Att kämpa mot en från början missanpassad kyrklig utredning tog mycket arbetstid och energi av alla domkapitel, säger Lars-Eric Henricson. 27.9.2021 kl. 09:38
Sakris Kupila, Sari-Annika Pettinen och Jarmo Kokkonen jobbar med kyrkans fostran och familjeärenden.

pris. Seta rf har gett enheten för Kyrkans fostran och familjeärenden sitt pris för saklig information. 24.9.2021 kl. 16:41

HOUTSKÄR. Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling har inom utsatt tid sökts av pastor Peter Blumenthal, tf. kaplan i Houtskärs kapellförsamling och av pastor Janette Lagerroos, redaktör vid Kyrkans central för det svenska arbetet. 24.9.2021 kl. 15:58
Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31