Så här såg Lutherkyrkan ut när renoveringen påbörjats i april 2015.
Så här såg Lutherkyrkan ut när renoveringen påbörjats i april 2015.

Firar på nytt i kyrkan som var nattklubb

slef. Evangeliföreningens årsfest blir den första svenskspråkiga samlingen i Lutherkyrkan på mer än trettio år. 17.6.2016 kl. 16:04

I sommar återvänder Svenska lutherska evangeliföreningen (SLEF) till sina Helsingforsrötter. SLEF:s årsfest, som firas veckoslutet efter midsommar, blir den första svenskspråkiga samling som hålls i den återinvigda Lutherkyrkan. Det blir också första gången på snart trettio år som föreningen firar årsfest i huvudstaden.

– Det är årets fest, huvudfesten under året, säger SLEF:s ordförande Göran Stenlund.

Det bjuds på ett traditionellt årsfestprogram med gudstjänster, bibelstudium, seminarier, musik och sång. Dessutom ordnas parallellprogram för barn och ungdomar.

Började i huvudstaden

Mer än 140 år har gått sedan Evangeliföreningens första årsfest hölls i Helsingfors år 1874.

– Då fanns inte ännu det här huset, berättar Göran Stenlund.

Men så småningom blev det tradition att fira årsfest i Lutherkyrkan. Österbottningarna som reste till festen i Helsingfors kunde då hyra en hel sovvagn på tåget. Vagnen stod sedan parkerad vid stationen och fungerade som nattlogi under hela festligheterna.

”Gud är trofast”

Temat för årsfesten, ”Gud är trofast”, är på programbladet tryckt över ett fotografi från Lutherkyrkans invigning 1931. Temat och bilden vittnar om historien, vägen tillbaka till Lutherkyrkan och om hoppet om Guds trofasthet trots motgångar.

Lutherkyrkan byggdes 1894 och var från början ett bönehus. Kyrka blev den först 1931. År 1989 sålde SLEF och den finska systerföreningen Sleys fastigheten och under tjugo år var kyrksalen uthyrd till olika nattklubbar. När Sley i fjol återfick rätten att använda Lutherkyrkan fanns inget av den ursprungliga inredningen kvar. Till exempel originalkyrkbänkarna finns numera i en kyrka i Estland.

Årsfesten blir ypperligt tillfälle att besöka Lutherkyrkan för den som följt med nyheterna om hur kyrkan återgått från att vara nattklubb till att igen bli kyrka och är intresserad av hur den nya kyrksalen ser ut, framhåller Göran Stenlund.

– Och så hoppas vi förstås att festen ska kunna erbjuda goda tillfällen att samlas kring Guds ord.

SLEF:s årsfest hålls den 30.6–3.7.

Mer om årsfesten och föreningen kan du läsa i Kyrkpressen nummer 24.

SLEF:s ordförande Göran Stenlund tycker det är roligt att få fira årsfest i Helsingfors och i den nyrenoverade Lutherkyrkan.
SLEF:s ordförande Göran Stenlund tycker det är roligt att få fira årsfest i Helsingfors och i den nyrenoverade Lutherkyrkan.
Emelie Melin
Johan Sandberg
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00