Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.
Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.

Nekad försäkringsersättning för frusna värmeelement i Terjärv kyrka

FÖRSÄKRINGAR.

I januari, när det var som kallast, gick en ventil i fjärrvärmesystemet i Terjärv kyrka sönder och temperaturen inne i kyrkan sjönk snabbt till -10 grader. Värmesystemet frös och måste nu förnyas. Men försäkringsbolaget har avslagit församlingens ersättningsansökan.

26.4.2024 kl. 11:14

De flesta anställda i Kronoby församling hade knappast hört ordet bräckageförsäkring innan januari i år. Det är nämligen en bräckageförsäkring som kyrkan borde ha haft, enligt försäkringsbolaget.

Bräckageförsäkringen täcker egendomsskador som beror på en yttre händelse.

– Eftersom det var fel på en ventil borde det ju gå på sakförsäkringen, anser kyrkvaktmästaren Sixten Ahlsved och får medhåll av ekonomichefen Annette Björklund.

"Eftersom det var fel på en ventil borde det ju gå på sakförsäkringen."

Men vi tar det från början. Utetemperaturen visade –35 grader på morgonen klockan halv tio den 5 januari när Sixten Ahlsved gick till kyrkan för att förbereda dagens begravning. En tidigare kyrkoherde i Terjärv skulle begravas och jordfästningen hållas i kyrkan.

Efter jul brukar församlingen endast ha en grundvärme på 12 grader i kyrkan. Under de kallaste vintermånaderna hålls gudstjänsterna i församlingshemmet. Därför hade Ahlsved dagen innan skruvat upp värmen i kyrkan. Men när han nu kom till kyrkan möttes han av en bitande kyla. Innetemperaturen hade under natten sjunkit till tio minusgrader och begravningen måste flyttas till församlingshemmet.


Under kyrkbänkarna, där värmeelementen fanns, går nu temporära värmeledningar.
I kyrkans teknikrum fann han problemet. En trasig ventil låg på golvet där fjärrvärmen kommer in i kyrkan.

– Vad det beror på förstår vi inte. Vi vet inte om det är fjärrvärmen som slutat komma eller någon annan orsak, säger Björklund.

Ventilen hade tydligen gått sönder sex timmar efter att Ahlsved skruvat upp värmen. Under natten hade kyrkans alla värmeelement svällt och spruckit.

När temperaturen utomhus steg ökade också rädslan för att elementen skulle börja läcka. Då rev man ut hela värmesystemet.

Först trodde man att skadan inte var så stor och oron för hur orgeln klarat sig var större.

– Tillverkaren av elementen trodde först att de skulle ha klarat sig. Men då vi lät provtrycka tjugo av elementen och samtliga läckte konstaterade vi att de måste bytas ut, säger Ahlsved.

Orgeln klarade sig däremot.

Björklund räknar nu med en tilläggsbudget på 100 000 euro för att ersätta värmesystemet. Offerten endast på värmeelementen ligger på 52 500 euro.

– Det beror lite på vilken lösning vi går in för. Ett alternativ är att installera element bara under varannan bänk och installera värmeblåsare, säger hon.

Men när församlingen vände sig till försäkringsbolaget kom avslaget snabbt. Redan den 10 januari fick man kalla handen därifrån. Då kopplade församlingen in en konsult som i sin tur tagit hjälp av en jurist för att få en ändring till stånd.

Värmesystemet är ungefär 20 år gammalt.

Ventilen som gick sönder hör till fjärrvärmeleverantören. Leverantörens ansvar är också under utredning.

– Vi hade också en cirkulationspump som borde ha slagit på, men det gjorde den inte. Jag vet heller inte om den någonsin blivit testad, säger Björklund.

– Så borde det ha funnits glykol i systemet. Egentligen borde vi ha ett alarm också, säger Ahlsved.

– Men om det hjälpt i det här fallet är tveksamt. Det gick så hastigt.Finns det nån hjälp att få från domkapitlet eller Kyrkostyrelsen?

– De har ju sina jurister. Vi har ännu inte kontaktat dem, för vi provar först den här vägen. Men i något skede kopplar vi in alla resurser vi bara kan, säger Björklund.

Det var Björklunds företrädare som senast gick igenom församlingens försäkringar år 2016.

– Jag antar att det var en ekonomisk fråga att man då inte tecknade en bräckageförsäkring.

Församlingens tre kyrkor har läckageförsäkring, men inte bräckageförsäkring. I församlingshemmens försäkring ingår också bräckage.

Nu har man tagit ut alla rör och element som hör till värmesystemet ur kyrkan. Församlingen har hyrt en stor värmeblåsare som håller kyrkan så pass varm att kyrkan kan användas.

I september planerar man att ta itu med arbetet att förnya värmesystemet. Under själva arbetet kommer kyrkan att vara stängd, det tar några veckor.

– Vi har gott om tid att vänta på försäkringsbeskedet och planera, säger Björklund.

Tanken är att nu gömma kulverten under kyrkgolvet. Det betyder att man behöver bygga ett nytt teknikrum längst bak i kyrkan.

Text och foto: Johan Sandberg


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00