Spelar det någon roll om lucia finns?

lucia. Finns lucia på riktigt? Björn Vikström ställer frågan och ger den ett svar. 10.12.2015 kl. 12:02
Finns lucia på riktigt? Frågan kan verka fånig. Det är en enorm skillnad mellan våra skönsjungande ljusbärande flickor och den ursprungliga heliga Lucia. Den blodiga och grymma legenden om flickan som blev helgon känns inte riktigt lämplig i skolor och daghem, där lucia firas med stort allvar år efter år.

Firandet av lucia är en stark och livfull tradition, vars betydelse inte hänger på vad som eventuellt hände kring år 300 e.Kr. på Sicilien. Budskapet om ljus i mörker och om vår uppgift att sprida glädje och hopp är relevant i alla fall. Luciafirandet må ha en del av sina rötter i förkristna ljusfester, och andra rötter i en sannolikt ohistorisk helgonlegend, men i sin nuvarande form har firandet en viktig roll i den kristna traditionsförmedlingen i Norden.

Lucia finns på riktigt i den bemärkelsen att traditionen erbjuder årgång efter årgång av flickor (och några obekväma stjärngossar) möjlighet att leva sig in i rollen som ljusbärare. Vi bör kritiskt våga ställa frågan om luciatraditionen förstärker uppfattningen att det enbart är flickor och kvinnor som skall bära ansvar för tjänandet och den medmänskliga omsorgen. Alla som vill bör få vara med på egna villkor, men jag tror ändå inte att lösningen på det problemet är att klä ut pojkar till lucior (vilket ju är ett vanligt skämt i studentspex och gymnasisters julfestprogram), utan snarare att framhålla att det kristna livsideal som luciatraditionen förmedlar gäller alla oberoende av kön.

Här kanske någon kritiskt påpekar, att samma argumentation också kunde användas – och har använts – gällande frågor om Guds existens eller om Jesus var en historisk person: vad spelar det för roll om de egentligen finns eller inte, bara människor blir trygga av att tro på Gud och förverkligar medmänsklig kärlek i Jesu efterföljd?

Men här finns en viktig skillnad. Ingen lägger sitt liv och sin framtid i Lucias hand. Ingen tror att Lucia ensam kan rädda oss från tomhet, synd och evig död. Som kristna tror vi inte att Jesus bara är ett ideal bland andra eller att Gud är en teori som kan bevisas eller förkastas. Vi tror därför att vi har egna erfarenheter av Guds ledning eller därför att vi mött och läst om människor som levt i förtröstan på Gud.

Lucia, däremot, är ett inspirerande exempel bland andra, och ett viktigt sådant. Låt oss därför, oberoende av vem vi är, bära ljus, hopp och barmhärtighet till dem vi möter i vår osäkra värld. Där det sker blir Guds rike en levande verklighet.
Björn Vikström

kyrkoherdeinstallation. Jakobstads svenska församlings nya kyrkoherde Jockum Krokfors installerades i tjänst på söndagen. I sin predikan knöt han an både till det japanska konceptet ”ikigai” samt den egna församlingens kärnvärden. 2.2.2020 kl. 21:24
Tim Sparvs väg till EM-slutspelet började hemma i Oravais.

fotboll. Ju närmare EM-slutspelet vi kommer desto mer ökar intresset och förväntningarna på laget. Men det är inget som skrämmer Tim Sparv. Snarare tvärtom. Han tycker det enbart är häftigt. 30.1.2020 kl. 10:24
Bland de som utträder ur kyrkan är tron fortsättningsvis en viktig vattendelare.

medlemsantal. I slutet av 2019 hörde ca 3 792 000 personer till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 29.1.2020 kl. 16:56
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Många tilltalas av de keltiska bönerna som är lätta att ta till sig och ofta involverar naturen och skapelsen. Man kan möta dem i Tomasmässan – eller på Minä olen-mässan i början av februari.

Keltiska böner. De keltiska bönerna har hittat hit via Iona i Skottland. En del har mött dem på retreater eller i Tomasmässan – eller i form av en psalmtext. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Slutet nått