Henrik Huldén är en av de främsta finlandssvenska visartisterna och en mångsysslare inom kulturfältet.
Henrik Huldén är en av de främsta finlandssvenska visartisterna och en mångsysslare inom kulturfältet.

Ny bröllopspsalm för olika kärlekar

kyrkomötet 2015.

Henrik Huldén har skrivit en av de nya psalmer som kyrkomötet igår godkände som tillägg till psalmboken.

5.11.2015 kl. 12:38

– Jag är väldigt, väldigt glad att min psalm kommer med i psalmbokstillägget, säger Henrik Huldén, vars psalm Kärlek och himmel kvalade in i tillägget på slutrakan och röstades in av kyrkomötet.

– Det var en lärorik process att skriva den. Jag fick en förfrågan för två år sedan och accepterade gärna. Grundtanken hade jag snabbt klar för mig, ”störst av allt är kärleken”. Att formulera och tonsätta tog sedan lång tid. Jag ville ju att både tanken och musiken skulle bli så tillgängliga som möjligt. Jag visste inte i vilket sammanhang psalmen skulle användas. När jag sedan fick höra att de som jobbade med psalmbokstillägget hade valt att placera in psalmen i avsnittet om vigsel, förstod jag att jag hade skrivit en bröllopspsalm utan att veta om det.

Kärleken i psalmen uppfattar han som både mänsklig och andlig.

– Psalmsång är en form av allsång, där innebörden delas med medmänniskorna i den situation där psalmen sjungs. Jag ville skriva en psalm som är sångbar och öppen för olika kärlekar. Glädjen och gemenskapen som jag ger uttryck för i psalmen är den samma som jag känner i till exempel den kör jag sjunger i, Amigo Choral.

Att psalmen först petades och sedan röstades in igen tycker Henrik Huldén tyder på att det finns ett större stöd än han trodde för den öppenhet och det kärleksbudskap han ville få fram.

– Det gör mig glad.

Sofia Torvalds
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12
Slutet nått

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37