Henrik Huldén är en av de främsta finlandssvenska visartisterna och en mångsysslare inom kulturfältet.
Henrik Huldén är en av de främsta finlandssvenska visartisterna och en mångsysslare inom kulturfältet.

Ny bröllopspsalm för olika kärlekar

kyrkomötet 2015.

Henrik Huldén har skrivit en av de nya psalmer som kyrkomötet igår godkände som tillägg till psalmboken.

5.11.2015 kl. 12:38

– Jag är väldigt, väldigt glad att min psalm kommer med i psalmbokstillägget, säger Henrik Huldén, vars psalm Kärlek och himmel kvalade in i tillägget på slutrakan och röstades in av kyrkomötet.

– Det var en lärorik process att skriva den. Jag fick en förfrågan för två år sedan och accepterade gärna. Grundtanken hade jag snabbt klar för mig, ”störst av allt är kärleken”. Att formulera och tonsätta tog sedan lång tid. Jag ville ju att både tanken och musiken skulle bli så tillgängliga som möjligt. Jag visste inte i vilket sammanhang psalmen skulle användas. När jag sedan fick höra att de som jobbade med psalmbokstillägget hade valt att placera in psalmen i avsnittet om vigsel, förstod jag att jag hade skrivit en bröllopspsalm utan att veta om det.

Kärleken i psalmen uppfattar han som både mänsklig och andlig.

– Psalmsång är en form av allsång, där innebörden delas med medmänniskorna i den situation där psalmen sjungs. Jag ville skriva en psalm som är sångbar och öppen för olika kärlekar. Glädjen och gemenskapen som jag ger uttryck för i psalmen är den samma som jag känner i till exempel den kör jag sjunger i, Amigo Choral.

Att psalmen först petades och sedan röstades in igen tycker Henrik Huldén tyder på att det finns ett större stöd än han trodde för den öppenhet och det kärleksbudskap han ville få fram.

– Det gör mig glad.

Sofia Torvalds
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00
Slutet nått

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17