Tre av fem präster vill välsigna registrerade parförhållanden

kati niemelä. På tolv år har andelen präster som vill öppna upp för välsignelse av registrerade parförhållanden ökat från 24 till 60 procent. 24.6.2014 kl. 12:34

Förändringen i prästernas attityd gentemot välsignelse av registrerade parförhållanden kommer fram i docent Kati Niemeläs forskning ”Pappien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten jäsenkyselyssä 2014”.

– Det har skett ett tydligt skifte mot ett mera tillåtande sätt att se på kyrklig välsignelse av samkönade par. Ännu för fyra år sedan fanns det bland prästerna lika många förespråkare som motståndare, men nu är det tydligt att merparten vill öppna upp för välsignelse, säger Kati Niemelä.

Undersökningen har gjort med fyra års mellanrum sedan 2002. Då var 47 procent av prästerna helt och hållet mot välsignelse av registrerat partnerskap, medan 15 procent delvis motsatte sig välsignelse. 2014, tolv år senare hade antalet sjunkit till 20 respektive 10 procent. Den färska undersökningen visar att 43 procent av prästerna år 2014 är entydigt för välsignelse, medan 17 procent delvis är positiva. 2002 var siffrorna 12 respektive 12 procent.

Kantorerna är överlag något mer negativt inställda till kyrklig välsignelse av registrerat parförhållande.


Betydligt mer försiktiga är också både präster och kantorer gällande möjligheten för par av samma kön att gifta sig och könsneutral äktenskapslag. Av prästerna är 24 procent entydigt för att par av samma kön ska få gifta sig, medan 28 procent av dem är entydigt positiva till en könsneutral äktenskapslag.

550 präster och 164 kantorer har deltagit i enkäten som Kati Niemelä gjort vid Helsingfors universitet.

Hela forskningsrapporten hittar du här.

Christa Mickelsson

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa svenska församling. För många Vasabor är Kyrkpressen den viktigaste kanalen till kyrka och församling. Då församlingen slutar prenumerera på tidningen går de miste om den kanalen. 31.5.2018 kl. 16:27
Tapio Luoma vann ärkebiskopsvalet i mars.

ärkebiskop. Nu på söndag 3 juni installeras Tapio Luoma i ämbetet som ärkebiskop. President Niinistö och internationella gäster deltar vid mässan i Åbo domkyrka. 29.5.2018 kl. 10:05
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs, Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams vigdes i söndags till tjänst.

prästvigning. I helgen var det prästvigning i Borgå. Totalt sex stycken präster vigdes till tjänst. 28.5.2018 kl. 13:41
Slutet nått

kyrkostyrelsen. Brändö-Kumlinge församling och Ålands södra församling har fått prövningsbaserat understöd av Kyrkostyrelsen. 7.6.2018 kl. 09:32

Saltvik. Peter Blumenthal får inte bli kyrkoherde i Saltvik. 7.6.2018 kl. 09:29

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00