Är systemet med att ha kyrkoherden som både föredragande och ordförande föråldrat?

06.07.2022
Nicklas Storbjörk är chefredaktör på Kyrkpressen.

För ett par veckor sedan gjorde Kyrkpressen en enkät bland förtroendevalda i församlings- och kyrkoråd i församlingarna i Borgå stift. Enkäten gick ut till drygt femhundra förtroendevalda och vi fick in 180 svar. Bakgrunden till enkäten var att vi ville undersöka hur de förtroendevalda upplever sitt uppdrag – känns arbetet meningsfullt, vad fungerar bra, var finns det rum förbättring, har förtroendeuppdraget motsvarat förväntningarna?

I höst blir det igen församlingsval och i marknadsföringen inför och i samband med kandidatvärvningen lyfts det ofta fram att det här är församlingsmedlemmarnas möjlighet att påverka både sin församling och kyrkan i stort. Men hur fungerar det i praktiken?

I enkäten ingick både flervalsfrågor och öppna frågor där de svarande gavs möjlighet att formulera sig fritt. Det gladde oss på redaktionen att många valde att utnyttja den möjligheten. Många svar var mångordiga, insiktsfulla och välargumenterade.

På vår sajt är den första artikeln som tar avstamp i enkäten nu publicerad. I den fokuserar vi på det faktum att kyrkoherden har stor makt i församlings-/kyrkoråd då hen i normalläget både bereder ärendena och också fungerar som ordförande på rådets möten. Lägg därtill att det ofta också faller på herdens axlar att se till att de beslut som rådet fattat förverkligas i praktiken. Den direkta frågan i enkäten löd ”Kyrkans lagstiftning ger kyrkoherden en stor roll i församlingens beslutsfattande. Tycker du att den är för stor?” 58 procent svarade ”Nej”, 11 procent svarade ”Vet ej / ingen åsikt” och 31 procent svarade ”Ja”. Huruvida det att en tredjedel av de svarande anser att kyrkoherden har för stor makt kan anses vara mycket eller lite kan förstås diskuteras, men Siv Sandberg som själv är förtroendevald i församlingen och samhällsforskare vid Åbo Akademi tycker ändå att det är en ganska hög procent. Och på basis av enkäten verkar många uppleva kyrkoherdens roll som problematisk. Många av de svarande återkommer till problematiken också i andra frågor som inte direkt handlar om kyrkoherdens roll.

I artikeln argumenterar biskop emeritus Gustav Björkstrand för att systemet att kyrkoherden är både föredragande och ordförande är föråldrat och ”reflekterar en gången tid, då kyrkoherden, apotekaren och läraren kanske var de enda bildade i socknen”. Men att få en ändring till stånd är utmanande då en ändring i kyrkolagen skulle kräva tre fjärdedelars majoritet i kyrkomötet.

Likväl ger kyrkoordningen redan idag möjlighet att lyfta upp församlingsrådets viceordförande till ordförande, men det kräver samtidigt att kyrkoherden är villig att avstå ordförandeskapet. Det har man gjort i Johannes församling i Helsingfors och även om Martina Harms-Aalto i egenskap av ordförande där inte vill recensera sig själv så skulle det säkert inverka positivt på maktförhållandet mellan råd och kyrkoherde i fall fler församlingar gjorde på samma sätt.

Avslutningsvis kan man kanske också tolka enkätresultatet så att det att två tredjedelar inte upplever att kyrkoherden har för mycket makt tyder på att en majoritet av kyrkoherdarna gör ett gott jobb. Det konstateras också i enkätsvaren. Så länge kyrkoherden är lyhörd och kan ta rådets åsikter i beaktande är dubbelrollen inte ett problem. Det är när herden väldigt starkt driver en egen agenda som det blir problem.

Nicklas Storbjörk
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41
Sonja Djupsjöbacka (till vänster) och Cecilia Åminne är lärare och röstmagneter. De vill jobba för en välkomnande församling och ökad delaktighet för medlemmarna.

FÖRSAMLINGSVAL. En välrepresenterad grupp bland dem som fått mycket röster i församlingsvalet på svenska är lärare. En av dem är Cecilia Åminne i Jakobstad. En pedagogisk blick på kyrkans röstningssystem lämnar en del övrigt att önska; framöver skulle hon gärna se direktval av kyrkomötesombud och biskopar. – Det är jätteskumt att säga att alla är lika värda, men sedan får alla inte rösta. 20.11.2022 kl. 22:39
Stabil röstning i Pedersöre, men långt ifrån kyrkoherdevalet 2021

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingen var en av de få i Finland som höjde röstningsprocenten sedan församlingsvalet 2018. 20.11.2022 kl. 22:20
Anna Simonsen röstade i Borgå. – Om jag inte röstar så är det andra som bestämmer i kyrkan

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingsvalet är på gång under dagen. Röstningslokalerna stänger klockan 20. I Borgå röstade Anna Simonsen, 56, som medlem i kyrkan för första gången i livet. Med sin röst ville hon motverka den skeva representationen i kyrkan. 20.11.2022 kl. 13:48
Rose-Maj Friman har varit chef för sjukhussjälavården i Vasa.

KYRKOHERDETJÄNST. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har nu fått en sökande: pastor Rose-Maj Friman, som är chef för sjukhussjälavården i Vasa. 18.11.2022 kl. 13:40
För Giséla Linde blev kursen Livsstegen en kraftfull livsinventering.

mariehamn. När Giséla Linde gick kursen Livsstegen fylldes hon av vördnad över hur mycket vi orkar med – och hur mycket kraft vi har. Hon fick också syn på att kyrkan ofta står för en mer generös blick än världen utanför. 16.11.2022 kl. 10:42

Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00